MATEMATİK PROJESİ – OYUN HAMURU İLE ALAN HESABI

Projenin Amacı: Projenin amacı dikdörtgen , kare , üçgen gibi alanını hesaplamayı bildiğimiz çokgensel bölgelerin ve alanını hesaplamayı bilmediğimiz bir şeklin alanını hesaplamak. Örneğin bir su damlası şekli veya bir yaprak şekli gibi.

Giriş: Çokgensel bölgelerin alanını hesaplamayı biliyoruz ancak bunlara uymayan herhangi bir bölgenin örneğin bir yaprak şeklinin alanını hesaplamayı bilmiyoruz. Bizim geliştirdiğimiz yöntem ile tüm şekillerin alanları hesaplanabiliyor.

Kullanılan Yöntem: Oyun hamurundan kalınlığı 1 cm olan bir kesit elde edildi bu kesitin üzerine bir dikdörtgen çizildi bu dikdörtgenin alanı hesaplandı sonra ikiye bölündüğünde oluşan şekillerin alanı da ikiye bölünmüş oldu üçe bölündüğünde oluşan şekillerin alanı da 3 bölünmüş oldu yani dikdörtgenin kalınlığını değiştirmeden kaça bölersek bölelim alanı da aynı oranda bölündü. Sonra bu dikdörtgenin kalınlığı değişmeden başka bir alanını hesaplamayı bildiğimiz şekiller yapılıp alanı ölçüldüğünde hep aynı çıktı. Bu deneylerden şu sonucu elde ettik ;

Kalınlığı aynı olan ve aynı miktar oyun hamuru kullanılarak yapılan bölgelerin alanları birbirine eşittir.

Böylece 1cm lik kesitin üstüne alanını hesaplayamadığımız bir yıldız şekli çizildi sonra bu şekli oluşturan oyun hamuru hazırladığımız materyal sayesinde yine kalınlığı 1cm olacak şekilde bir dikdörtgen oluşturdu bu dikdörtgenin alanını hesapladığımızda yıldızın alanını hesaplamış olduk. Bu yöntemle herhangi bir şeklin alanını hesaplayabiliyoruz.

Proje Bütçesi: Materyal hazırlanması, oyun hamuru ve poster tanıtım hazırlıkları 30 tl.

Proje çalışmasının takvimi:

8 Ekim 30 Ekim literatür taraması.

10 Kasım 30 Aralık projenin uygulanması ve işlemlerin yapılaması.

1 Ocak 30 Ocak projenin yazılması.

Sonuçlar ve sonuçların değerlendirilmesi: Geliştirdiğimiz yöntem ve materyal sayesinde herhangi bir bölgenin örneğin yaprak şekli, su damlası şekli ve bütün şekillerin alanları hesaplanabiliyor.

Alaylı Ortaokulu
Alaylı Köyü AKSU/ ANTALYA

OYUN HAMURU İLE ALAN HESABI

MUHAMMET OSMAN AY İSA AKKAYA

SERHAT AKMAN

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri