MATEMATİK PROJESİ – NOTASAL ŞİFRELEME

NOTASAL ŞİFRELEME

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
MATEMATİK PROJESİ

Şifreleme bilimi olarak isimlendirilen ve güvenlik kavramını ön plana çıkaran “kriptoloji”; çeşitli iletilerin, yazıların belli bir sisteme göre şifrelenmesi, bu mesajların güvenlik düzeyi yüksek bir ortamda alıcıya iletilmesi ve iletilmiş mesajların alıcının anlayacağı şekilde deşifre edilmesidir. Günümüz modern dünyasında baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji, insanlara daha rahat ve daha konforlu bir hayat sunmuş ancak onların teknolojik gelişmelere bağlı olarak bireysel, toplumsal ve global düzeyde yaşadıkları güvenlik problemine yeterli derecede çare olamamıştır.

Yaşanan bu güvenlik problemi, modern insan için psikososyal problemlere kaynaklık ederek pek çok insanın
yaşam kalitesini düşürerek yaşamlarını dramatik hale getirmiş ve adeta onların kabusu haline gelmiştir. Tüm
bu nedenler; kişisel, askeri ve kurumlararası iletişimlerin güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla bir çok alanda
şifreleme yönteminin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmamızın amacını, şifre
bilimini tanıyarak matematik ve geometride kullanılan şekillerin yardımıyla notaların bulunduğu porte üzerinde
yeni bir şifreleme yöntemi oluşturmak şeklinde ifade edebiliriz.Şifreyle anlatılmak istenen kelimeler, oluşturulan
matematiksel ve geometrik şekillerin modelleri mıknatıs yardımıyla notaların bulunduğu metal çerçeve üzerinde
gösterilmiştir. Daha sonra bu matematiksel ve geometrik şekiller, hangi harf gösterilmek isteniyorsa müzik portesi
üzerine en aşağıdan başlayarak hem çizgiler hem de boşluklar sayılacak şekilde yerleştirilmiştir. İlk şekil bu
sayma işlemi sırasında kaçıncı sırada ise, şeklin isminde geçen o harf, sıradaki harfi temsil etmiştir. Bu yöntemle
birlikte matematik ve müzik ilişkilendirilerek günlük hayatta kolaylıkla kullanılabilecek yeni bir şifreleme yöntemi oluşturulmuştur. Oluşturduğumuz bu şifreleme yönteminin kullanıcılara ekonomik bir külfet getirmemesi,
anlaşılırlığı, sürekliliği ve kullanışlılığı çalışmamızı önemli kılan diğer hususlardır. Çalışmamızın farklı şifreleme yöntemlerinin geliştirilmesine esin kaynağı olacağı beklenmektedir.

Betül Sude YAKUT

Danışman
Selahattin YAKUT