MATEMATİK PROJESİ – KÖKRANÇ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
MATEMATİK PROJESİ

KÖKRANÇ

Matematik öğretimindeki zorluklar sadece Türkiye’nin problemi değil bütün Dünya’nın ortak sorunu
olduğundan, kavram öğretimi ile ilgili son yıllarda yapılan çalışmaların sayısı gittikçe artmakta ve bu
sorunu çözmeye yönelik öneriler getirilmektedir. Türkiye’de de eğitim programlarındaki çağdaşlaşma
yolunda reform çabaları sürmekte olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2005 yılında geliştirilen
ve yenilenen matematik dersi öğretim programı matematiksel düşünme sistemini öğretmek, temel
matematiksel becerileri ve bu becerilere dayalı yetenekleri, gerçek hayat problemlerine göre
yapılandırma amacı benimsenmiştir.

Bu amaç doğrultusunda 8.sınıftaki biz ve bizim yaş grubundaki öğrencilere pek de hoş gözükmeyen
karekökteki tam kare sayılar ve tam kare olmayan sayılarda dört işlem içeren sorularla oyun yoluyla
eğlenerek hedef kazanımları kalıcı bir şekilde kavratmaya çalışmaktı.

Bu oyunu tasarlarken bizim yaş grubumuzdaki öğrencilere pek de sevimli gelmeyen karekök
konusunu arkadaşlarımıza nasıl sevdirebiliriz sorusuyla yola çıktık. Bir zekâ oyunu olan satrançtan
yola çıkmaya karar verdik. Pullarımızı da kareköklü ifadelerden seçerek satrançtaki gibi özelliklere
sahip olacak şekilde ayarlamaya çalıştık. Oyunumuzun adını belirlerken satranç ve karekökten
yola çıktığımız için ‘KÖKRANÇ’ koymaya karar verdik.

Tasarladığımız oyun sayesinde Matematik derslerinde konu anlatımı ve soru çözümünde; oyun
yönteminin, öğrencinin anlama ve kavrama yetisini geliştirdiği ve soruyu kısa sürede pratik bir yolla
çözebildiği belirlenmiştir. Böylelikle öğrenciler sınavlarda daha fazla başarı elde ederken, matematik
dersine ilgileri artacak, kaygıları azalacak ve yaratıcı düşünme becerileri kazanacaklardır.

İrem ÖNEY
Nazlı DÜVEN

Danışman
Kerem ÖZGÜMÜŞ