MATEMATİK PROJESİ – KÖK YERİ ÜÇGENİ VE KÖK YERİ BULMA KURALLARI

KÖK YERİ ÜÇGENİ VE KÖK YERİ BULMA KURALLARI

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
MATEMATİK PROJESİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8.Sınıflarda okutulan matematik programı kazanımlarından biri “Tam kare olmayan
sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler” şeklindedir. Bu kazanımda 8.Sınıf
öğrencilerinden tam kare olmayan bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğu ve bu sayılardan hangisine daha
yakın olduğunu belirlemesi beklenir. Tam kare olmayan bir doğal sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu
belirlemek çok zor olmasa da bu sayılardan hangisine daha yakın olduğunu belirlemek 8.Sınıf öğrencileri için
zor bir işlemdir. Örneğin 30 sayısının kare kökünün sayı doğrusu üzerindeki yerini tahmin etmemiz istendiğinde
bu sayının 5 ile 6 arasında olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz ancak bu sayının 5’e mi yoksa 6’ya mı daha yakın
olduğunu söyleyebilmemiz için bir sayı doğrusu çizip bu sayı doğrusunda 5 ile 6 arasını eşit parçalara bölüp
30’un kare kökünün yerini bulmamız gerekecektir. Benim yapmış olduğum bu çalışmada “Kök Yeri Üçgeni” olarak
adlandırdığım üçgenle 30’un kare kökünün yeri kolayca tespit edilebilecektir. Bu üçgeni kullanarak kare kökü tam
kare olmayan sayılardan hangisinin yerini bulmak istersek kolaylıkla bulabiliriz. Üçgenin sınırları dışına taşacak
tam kare olmayan sayıların kare kökünün yerini tespit etmek için ise geliştirdiğim “Kök Yeri Bulma Kuralları”
kullanılabilecektir. “Kök Yeri Bulma Kuralları” kullanılarak örneğin 600 sayısının kare kökünün yerini “Kök Yeri
Üçgeni”ni kullanmaya gerek duymadan, kolaylıkla tespit edebileceğiz.

Enes GÜMÜŞ

Danışman
Mesut İBİK