MATEMATİK PROJESİ – KODLAMA PROJESİ –

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
MATEMATİK PROJESİ

4 İLE KOLAY BÖLÜNEBİLME

Bölünebilme kuralları ezberlenmesi gereken kurallardır. Öğrenciler bu kuralı ezberlemekte
zorlanmakta ya da ezberledikleri halde zamanla unutabilmektedir. Bu kurallardan bir tanesi de
4 ile bölünebilme kuralıdır. Bu kural en çok unutulan kuralın başında gelmektedir. Kural; ‘’bir
sayının 4 ile tam bölünebilmesi için son iki basamağı ‘00’ olmalı ya da son iki basamağı 4 ile
tam bölünen sayılardan oluşmalıdır’’ şeklindedir. Projemde ise bu kuralı daha sade hale nasıl
getirebilirim yada başka nasıl bölebilirim diye düşünerek oluşturdum. Projemi gerçekleştirirken
pek çok işlem ve deneme yaptım. En sonunda bulduğum yöntem: ’’bir sayının onlar basamağını
2 ile çarp, bulunan çarpıma sayının birler basamağını ekle. Bulunan toplam 4’ün katı ise sayı 4
ile tam bölünür. ‘’ şeklindedir. Bu yöntemi pek çok soruda uyguladım ve sonuç doğru çıktı. Bu
kuralın anlaşılabilirliğini ölçmek için bölünebilme kurallarını işlemiş olan 6. Sınıf öğrencilerinden bir
grup belirledik. Bu gruba önce kuralı anlatmadan sorular sorduk ve verilen sayıların 4 ile bölünüp
bölünmediğini belirlemelerini istedik. Daha sonra aynı gruba kuralı anlattık ve yine sorular sorduk
ve sayıların 4 ile tam bölünüp bölünemediğini belirlemelerini istedik. Bulduğum yöntem hem kolay
anlaşılması hem de işlem kolaylığı açısından daha çabuk sonuca ulaşılmasını sağladı.

Mustafa ONAT

Danışman
İlker ORDU