MATEMATİK PROJESİ – KAREKÖKLÜ SAYILARIN RÖNTGENİ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
MATEMATİK PROJESİ

KAREKÖKLÜ SAYILARIN RÖNTGENİ

Kareköklü sayılar konusu Ortaokul seviyesi 8.sınıf Matematik derslerinde anlatılan bir konudur.
Kareköklü sayılar konusunun içerisinde kareköklü sayıların irrasyonel sayılar oldukları vurgulanır ve
bu sayıların virgülden sonra devirsiz bir şekilde sonsuz basamaklı sayılar oldukları anlatılır. Ancak
8.sınıf müfredatında kareköklü sayıları onlar basamağına kadar tahmin ederiz. Örneğin karekök 28
sayısının yaklaşık değerini 5,2 olarak hesaplarız. Yaptığımız çalışmalarda farklı bir yöntem kullanarak
karekök 28 sayısının yaklaşık değerini 5 tam 3/8 (5,375) olarak hesapladık. Ancak bu yöntemin,
bir önceki yöntemdeki gibi tahmin içermediği ve daha yakın bir sonuca ulaştığımızı gördüğümüz için,
bizim ulaşmak istediğimiz sonuçlar düşünüldüğünde daha tercih edilebilen bir yöntem olduğunu
söyleyebiliriz. Daha sonra konu ile ilgili araştırmalarımıza devam ettik ve Ömer Hayyam’ın konu ile
ilgili çalışmalarına ulaştık. Karekök 28 sayısını Ömer Hayyam’ın yöntemi ile hesapladığımızda 5 tam
devirli yüzde 27 sayısına ulaştık. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar sonrasında kendi yöntemimizi
geliştirdik. Yaklaşma metodu olarak isimlendirebileceğimiz çalışmalar neticesinde karekök 28
sayısının yaklaşık değerinin 5,29150262 olacağını hesapladık. Bulmuş olduğumuz bu sonuçlar
sonrasında çalışmalarımızın sonuçlarını almış olduk. Matematiksel olarak yaptığımız işlemlerin
hesap makinesi kullanılmadan zor olduğunu görmekle beraber daha kesin sonuçlara ulaşma
anlamında başarılı olduğunu görmüş bulunuyoruz. Çalışmanın sonucunda istediğimiz yöntemi
geliştirmiş ve kullanım olarak da 8.sınıf seviyesinde kullanılabilecek bir çalışma olduğunu görmüş
durumdayız. Çalışmanın detaylı bilgilerine proje raporumuzda ulaşabilirsiniz.

İnci BAĞATUR

Danışman
Sinan ÇANKAYA