MATEMATİK PROJESİ – İKİZKENAR ÜÇGENLERLE ÇOKGEN ELDE ETME

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
MATEMATİK PROJESİ

İKİZKENAR ÜÇGENLERLE ÇOKGEN ELDE ETME

En az 3 kenarı olan kapalı geometrik şekillere çokgen adı verilir. Çokgenler, hayatımızın birçok
alanında kullanılmaktadır. Kareler ve ikizkenar üçgenleri yan yana koyarak elde edilen, gittikçe
içe doğru kıvrılan kapalı şekildeki matematiksel bağıntılar incelenmiştir. İkizkenar üçgenin
ikizkenarının uzunluğu karenin bir kenarının uzunluğuna eşit olması gerektiği de göz önüne
alınmıştır. Bu bağıntılar incelenirken her şekildeki ikizkenar üçgenin tepe açısına, bu açı 360’a tam
olarak bölünmek kaydıyla, farklı değerler verilmiştir. Bu değerler; 15, 30, 36, 45, 60, 90 derece
olarak seçilmiştir. Bu özelliklerdeki kapalı şekiller, GeoGebra adlı matematik yazılımında çizilmiştir.
Daha sonra, her şekilde 4 tane özellik incelenmiştir. 1. özellik, bu kapalı şekildeki kare sayısıdır.
2. özellik, çokgenin en dışında oluşan çokgenin kenar sayısıdır. 3. özellik; karelerin kıvrılmasıyla
oluşan şeklin iç kısmında oluşan, yani karelerin ortasında kalan çokgendir. 4. özellik ise her kapalı
şekilde bulunan “r” uzunluğudur. Bu “r” uzunluğu; çokgenin merkezinden, herhangi bir karenin
dış kısmındaki kenarının orta noktasına kadar çizilen doğru parçasının uzunluğudur. Bu 4 özellik
incelenerek, matematiksel genellemelere ulaşılmıştır ve matematiksel olarak ifade edilmiştir.

İris EYÜBOĞLU

Danışman
Başak KÖK