Matematik Projesi – GÜNLÜK HAYATIMIZDAKI HIZ PROBLEMI TRAFİK!

Projemizin Adı: Günlük hayatımızdaki hız problemi TRAFİK!

Proje Amacı: Projenin amacı, trafiğin yoğun olduğu saatlerde Boğaziçi köprüsü giriş ve çıkışında oluşan trafiği en aza indirerek, köprüden 1 saatte geçen araba sayısını maksimuma çıkaracak bir öneri geliştirmek. Böylelikle, köprüden 1 saatte geçen araba sayısını maksimuma çıkarılarak trafikte harcanan zamanı en aza indirmek, ulaşımı kolaylaştırmak ve arabaların sürekli durup kalkmasının neden olduğu fazla petrol tüketimi azaltılarak ekonomiye katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Giriş:

5. ve 6.sınıfta çözümü öğrenilen hız problemlerinin günlük hayatta nasıl kullanıldığını düşünürken, bu bilgileri kullanarak İstanbul?da yaşayan her insan gibi yaşanılan trafik sorununa çözüm bulunup bulanamayacağı sorusu bizde merak uyandırdı. En çok trafik problemi yaşanılan yerlerden birinin Boğaziçi Köprüsü olduğu fark edildi. Boğaziçi köprüsünün giriş ve çıkışında bu problem daha çok yaşanıyor sonucuna ulaşıldı. Eğer köprü hızlı bir şekilde geçilebilseydi hem zamandan tasarruf sağlanacaktı, hem de gitmek istenilen yere kısa sürede ulaşılacaktı. Ayrıca, trafikte uzun zaman geçirilmesi nedeniyle petrol tüketiminde de artış olduğu ve bu problem çözüldüğü takdirde ekonomiye de katkı sağlanacağını düşünüldü. Derslerde çözülmeye çalışılan hız probleminin gerçek hayat bağlantısı görmekle birlikte, var olan bir soruna çözüm geliştirerek ulaşım ve ekonomiye katkı sağlanacaktır.

Kullanılan Yöntem:

Yoğun trafikte köprüden geçecek en fazla araba sayısının nasıl sağlanacağını düşünülürken, dolu bir havuzun altındaki bir musluktan en fazla suyu boşaltma ile benzer bir durum olduğu yapılan beyin fırtınasında fark edildi. Dolu bir havuzu kısa sürede boşaltmak için ya musluğun çapı artırılmalı ya da bir şekilde musluktan geçen suyun hızını artırarak havuzun içindeki suyun kısa sürede boşalması sağlanmalıdır. Aynı durum köprüden geçen arabalar için düşünüldüğünde, köprünün genişliğinin değiştirilemeyeceği ama köprüden geçen arabaların hızı artırılırsa daha çok arabanın geçebileceği fark edildi. Yapılan literatür çalışmalarında yoğun trafiğin oluşturduğu problemlerin çözümü için yeni trafik sinyalizasyon yazılımlarının yapıldığı ve günden güne geliştirildiği öğrenildi. Ancak, Boğaziçi Köprüsü üzerine trafik ışığı koyulamayacağını, araçlar köprüye girmeden sorunun çözülmesi gerektiğine karar verildi. Kara yolları genel müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde Boğaziçi Köprüsüne Avrupa yakasından Zincirlikuyu, Beşiktaş ve Balmumcu?dan 3 giriş olduğu ve her girişin 2 şeritten oluştuğu öğrenildi. Ancak, köprünün üzerinde karşıya geçmek için kullanılan 3 şerit bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında, köprüye giren yolların fazla olması köprü girişinde trafik oluşturur sonucuna ulaşıldı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde, 6 şeritten gelen arabalardan 3 şeritte bulunanların kontrollü olarak 5dk durdurup 5dk geçişi sorunsuz olarak sağlanacaktır. Köprü üzerindeki hız 80 km ve iki araç arasındaki mesafe araç boyu ile birlikte 25 m olduğunda saatte köprüden geçen araç sayısını hesaplanmasına ve var olan sonuçlar ile karşılaştırılarak bu önerinin işe yarar olup olamayacağının analiz edilmesine karar verildi. Çalışma paylaşılmak üzere yapılan hesaplamaları poster üzerinde gösterildi. Bu sayede, çalışmayı inceleyenlerin günlük hayattaki, matematiği fark etmelerine ve var olan sorunlara farklı bir gözle bakmalarına katkı sağlandı.

Proje Bütçesi:

Karton, yapıştırıcı, print edilen haritalar, boya kalemleri okulumuz tarafından temin edildiği için herhangi bir para harcanmadı.

Proje Çalışma Takvimi:

Ekim – Kasım: Proje konusunun belirlenmesi, literatür taraması

Kasım – Aralık: Hesaplamaların yapılması, verilerin toplanması

Aralık ? Ocak: Sonuçların Değerlendirilmesi, Raporlama

Sonuçlar ve Sonuçların Değerlendirilmesi:

Köprüden geçen araç sayısı ve şerit sayısına yönelik bilgilere ulaşıldı ve oluşturulan yöntemle hesaplamalar yapıldı. Bu iki farklı veriyi karşılaştırarak, bir sonuca varıldı ve böylelikle amaca ulaşıldı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde, köprü üzerindeki hız 80 km ve iki araç arasındaki mesafe araç boyu ile birlikte 25 m olduğunda saatte köprüden geçen araç sayısı hesaplandı. Bu hesaplamalara göre, her şeritten saatte 3200 araç geçtiği hesaplandı. Kara Yolları?ndan alınan bilgilere göre ise her şeritten trafiğin yoğun olduğu saatlerde 1800-2000 araç geçtiği öğrenildi. Bu iki sonuç karşılaştırıldığında Boğaziçi Köprüsü?nde yeni oluşturulan yöntemle daha çok aracın geçebileceği sonucuna ulaşıldı.

Köprüler için geçerli olan trafik kurallarının bu önerinin uygulanabilir olması için gözden geçirilmesi gerekmektedir. Eğer bu öneri uygulanabilirse, trafikte harcanan zaman azalacak, kıtalar arası köprü geçişi daha kısa sürede sorunsuzca sağlanacak, en önemlisi bu şekilde kullanılan petrol miktarı azalacaktır. Böylelikle, ülkemize ulaşım ve ekonomi yönünde katkı sağlayacaktır.

Kaynaklar:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bo%C4%9Fazi%C3%A7i_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC

http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/default.aspx

http://ab.org.tr/ab13/bildiri/248.pdf

ÖZEL EYÜBOĞLU ÇAMLICA ORTAOKULU
ESENEVLER MAH.DR.RÜSTEM EYÜBOĞLU SOK.NO:1 ÜMRANİYE-İSTANBUL
MATEMATİK – GÜNLÜK HAYATIMIZDAKI HIZ PROBLEMI TRAFİK!
SERA GÜNDOĞDU DEFNE ÇOKLAR
KÜBRA BAL ÇETİNKAYA

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri