MATEMATİK PROJESİ – GÖKTÜRK ALFABESİ’NİN RUBİK KÜP ŞİFRESİ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
MATEMATİK PROJESİ

GÖKTÜRK ALFABESİ’NİN RUBİK KÜP ŞİFRESİ

“Güvenli iletisimin bir geregi olarak matematigin bir alt dalı olarak ortaya çıkan kriptoloji bilimini;
eglenceli hale getirerek ögrenciler arasında uygulanabilirligini artırabilir miyiz? Bu isi yaparken,
atalarımızın kullandıgı Göktürk alfabesini ögrenciler tarafından tanıtımını saglayabilir miyiz? Bu
amaçlar dogrultusunda desifresi zor farklı sifrelemeler nasıl bulunur?” sorusunun cevaplarını
bulmak için yapılmıstır. Bunun için Göktürk alfabesinin harfleri ile donatılmıs rubik küpü kullanarak,
belirli kodlarla saklanmıs sifreli metin elde ettik. Böylelikle desifresi zor olan sifrelemeler yaparak,
rubik küp ile kriptolojiyi iliskilendirdik.

Rubik küpün her birim küpünün yüzeyi üzerine Göktürk alfabesinin harfleri yapıstırılarak elde edilen
harfli rubik küpün; kodla belirledigimiz belirli yüzeyinin satır ve sütunlarını yine kodla belirledigimiz
dönmelerini saglayarak elde etigimiz son halinde istenen yüzeyin satır ve sütün yerlerindeki
harflerin bir araya gelmesiyle elde edilmis sifreli Göktürk metnini Türkçe’ye çevirerek istenen
mesaja ulasılabilir. Böylece hem sifrelemeyi rubik küple yapmıs oluruz, hem de günümüz eglencesi
rubik küpü kullanarak atalarımızın kullandıgı Göktürk alfabesini tanıtmıs ve ögrenciler arasında
kullanımını yaygınlastırmıs oluruz.

Kullanılan küpün yüzeylerine yerlestirilen harfler rasgele dagıtılabilecegi için aynı küpten desifre
edicide bulunmadıgı sürece kodların çözüm mantıgını bilinse bile çözümü imkânsız hale gelmektedir.
Bu da sifrelemede kullanımı için önemli bir unsurdur. Aynı zamanda bu sifreleme yöntemi, harfleri
sayı ve sag üst indis kavramlarının ortaklasa gösterimiyle ifade edildiginden; sifrelemeye farklı bir
boyut kazandırmıstır.

Onur ÇUKUR

Danışman
Ali İhsan BORAN