MATEMATİK PROJESİ – EBOB VE EKOK İLE İLGİLİ SORULARA MODİFİYE YAKLAŞIMLAR

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
MATEMATİK PROJESİ

EBOB VE EKOK İLE İLGİLİ SORULARA MODİFİYE YAKLAŞIMLAR

Günümüzde sayılar çok büyük bir önem taşımaktadır. Matematiğin yanı sıra çeşitli mühendislik
disiplinleri ve fizik gibi bilim dallarının yapıtaşı olan sayıların tarihi çok eskilere dayanmaktadır.
Sayılar bilginin en yüksek derecesi olarak görülmüştür. Örneğin Büyük Platon sayıların kozmik ve iç
uyumunun özünü oluşturduğunu söylüyordu. Bu düşünceyi daha sonra sayıların tanrısal hakikatlere
yaklaşmanın en iyi aracı olduğu konusunda bu felsefenin tüm yandaşlarına güven verecek olan
Nicolaus CUSANUS yineleyecekti. Ama düşünce yeni değildi. Daha önce Philoaes bilinenlerden her
şeyin bir sayısı vardır, çünkü sayı olmadan bir şeyin tasarlanabilmesi ya da bilinebilmesi olanaksızdır
buyurmuştu.Sayılarda sıkça karşılaştığımız ancak anlamakta ve çözmekte güçlük çekebildiğimiz
konulardan biri EBOB ve EKOK’lu sorulardır . EBOB ve EKOK’lu sorular değiştikçe çözümleride
bir metod olmaksızın çözme şekilleri de değişiyor.Bu projede EBOB ve EKOK ile sorulara farklı
çözüm yolları kazandırmak ve mevcut çözümleri daha anlaşılır kılmak için tüm çözümleri “modifiye
yöntemi” ile incelemeyi amaçladım.

Yaptığım bu çalışmanın sonucunda;EBOB ve EKOK’u hesaplamak için Yöntem bölümünde verilen
“Modifiye Çözüm Metodu” kuralı doğrultusunda EBOB ve EKOK’un birbirine dönüştürülebileceği ve
EBOB ve EKOK hesaplamalarında modelleme kullanıldığı zaman konunun akılda kalma süresinin
uzadığı, işlem hatası yapma oranının düştüğünü gözlemledim.

Mehmet ADALI

Danışman
Bahri AHLAT