MATEMATİK PROJESİ – DOKUNMATİK ÖĞRENME

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
MATEMATİK PROJESİ

DOKUNMATİK ÖĞRENME

Engellilik Dünya Sağlık Örgütü tarafından benimsenen tanımı gereği doğuştan veya sonradan
oluşan sebeplere bağlı yeti yitimidir. Görme engelli, görme yetisini kısmen veya tamamen yitirme
anlamına gelmektedir. Görme engelli bireyler için dokunma duyusu dünyayı algılamakta önemli
bir veri kaynağıdır. Görme engelli bireylerin karşılaştıkları en temel sorun üç boyutlu cisimlerin
iki boyutlu düzlemde nasıl temsil edildiğini bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Erken yaşlardan
itibaren üç boyutlu şekilleri iki boyutlu, iki boyutlu cismi üç boyutlu cisme dönüştürebilme yeteneği
kazandırıldığında bireylerin eğitim başarılarında artış olacaktır.

Görme engelli bireylerin yaşadıkları güçlükler kapsamında, dokunsal yetileriyle kavrama
yeteneklerini artırmak amacıyla dokanmatik öğrenme projesini geliştirdik. Projemizde özellikle
matematiksel ve geometrik şekiller, grafik okuma, kabartma masal kitapları üzerinde durduk.
Projemiz ilk aşamada üç boyutlu kalem ile uygulanmaya başlamıştır. Üç boyutlu kalem ile iki ve
üç boyutlu geometrik şekiller, kabartma grafik-tablo, ve kabartma masal kitabı yaptık. Yaptığımız
materyaller ile en karmaşık görülen geometrik şekiller ve grafik okuma güçlüğünün önüne geçmeyi
planladık. Kabartma masal kitaplarıyla ise erken yaşlarda görme engelli çocukların okudukları
kitaplardaki karakterleri dokunarak zihinlerinde canlandırmaları ve okuma alışkanlığı kazanmaları
hedeflenmektedir.

Üç boyutlu kalem ile hazırlamaya başladığımız projemizin asıl amacı üç boyutlu yazıcıların kullanımı
görme engelli bireylerin eğitiminde kullanılmaya başlamasıdır. Görme engelliler okullarında ve
özel eğitim sınıflarında aktif olarak kullanılacak olan üç boyutlu yazıcılar ile eğitimdeki verimlilik
artacaktır. Görme engelli bireylerin eğitim seviyelerinin ve imkanlarının artırılması onların hayata
kazandırılması açısından çok önemlidir.

İbrahim Etem YÜKSEK
Yusuf Arda DEMİR

Danışman
Cangül BUĞDAY