Matematik Projesi – ÇARTOP KURALLARI

Proje Adı: ÇARTOP KURALLARI

Proje Amacı: Asal çarpanlarının toplamı veya farkına tam bölünebilen doğal sayıların özelliklerini araştırma ve elde edilen sonuçları formülleştirme.

Giriş: 6.sınıf asal çarpanlara ayırma konusu ile bağlantılı olarak hazırlanan bu proje için yapılan araştırmalarda daha önce buna benzer fakat çok daha ileri seviyede yapılan yüksek matematik çalışmaları olduğu görüldü. Bu projede asal çarpanların toplamı ve farkına değişik açıdan yaklaşılmış, ait oldukları doğal sayıyı tam bölme hususunda çalışmalar yapılmıştır.

Projenin hedefi, asal çarpanların toplamı veya farkına tam bölünen doğal sayıların ortak özelliklerini belirlemek ve formüller ile desteklemektir.

Kullanılan yöntem:

– Asal çarpanlar , toplam ve fakları konusunda araştırmalar yapmak,

-1den 100e kadar olan doğal sayıların asal çarpanlarını ve bunların toplam ve ikişerli farklarını hesaplamak,

-Bulunan toplam ve farkların ait oldukları doğal sayının bir çarpanı olup olmadığını incelemek,

-Elde edilen sonuçları genelleştirmek , tablo ve grafiğini oluşturmak ,

-Bütün kurallara ÇARTOP KURALLARI adını vermek ve sembolize etmek ,

– Tanımlanan sembol ve kuralların diğer tüm matematiksel işlemlerle kullanılabileceğini göstermek,

-Ulaşılan sonuçları değerlendirmek ve son kontrolleri yapmak.

Proje Bütçesi:-

Proje Çalışmasının Takvimi:

24-31 Ekim: Doğal sayıların çarpanları konusunda araştırma yapılması

1-28 Kasım: 1den 100e kadar doğal sayıların çarpanlarının ve asal çarpanlarının hesaplanıp, toplamı,farkı,çarpımı ve bölümlerinin ait oldukları doğal sayı ile ilişkilerinin incelenmesi ve bağıntıların ve çeşitli özelliklerin fark edilmesi

29 Kasım- 19 Aralık: Hangi doğal sayıların fark edilen özellikler yönünden diğerlerinden hangi sebeple farklı olduklarının tespiti ve bu durumun tanımlanması ve genellenmesi

20-31 Aralık : Projeye ve bulunan özelliklere isim konması,

1 ? 9 Ocak: Son kontrollerin yapılarak projenin son haline getirilmesi

Ulaşılan sonuçlar: Asal çarpanlarının toplamı veya farkına tam bölünebilen doğal sayılar belirlendi ve bu kurala uyan ilk doğal sayının 60 olduğu gözlemlendi. 60 tan sonraki sayıların ise yine 60 ın katları olduğu tespit edildi.

Bu işlemler yapılırken sadece asal çarpanlarının farkına veya sadece asal çarpanlarının toplamına bölünebilen doğal sayılar olduğu da keşfedildi.

Tüm bu özelliklere ise ÇARTOP KURALLARI adı verildi ve elde edilen sonuçlar tablolar halinde gösterilerek genelleştirildi.

Sonuçların Değerlendirilmesi: Elde edilen çartop kuralları 6.sınıfın diğer tüm matematiksel işlemleri, soru ve problemleri içinde kullanılabilmektedir. Ayrıca, çok daha fazla basamaklı doğal sayılar için , bu kurallar , daha derin ve detaylı araştırılabilir ve daha yüksek matematik bilgisi ile farklı kurallar da geliştirilebilir.

ÖZEL UĞUR ORTAOKULU
AKASYA SOK.NO:34 BEŞYOL SEFAKÖY-KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL
MATEMATİK – ÇARTOP KURALLARI
DİLAY ŞEN
ASLI GÜNGÖR

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri