MATEMATİK PROJESİ – ASAB (ASAL SAYILARI BULMA) YÖNTEMİ

ASAB (ASAL SAYILARI BULMA) YÖNTEMİ

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
MATEMATİK PROJESİ

Asal sayılar matematiğin en ilginç konularından biridir. Bu sayılar sadece kendilerine ve 1’e bölünürler ve doğal
sayılar kümesinde dağınık olarak yer alırlar. Bu nedenle projemize iki basamaklı asal sayıları inceleyerek başladık
ve bu sayıları 10a + b formatında yazdık ve incelemeye başladık.
Bu çalışmayla bu dizinin 1,3,7,9 sayılarıyla sonlandığını gördük. Daha sonra bu asal sayıları birler basamağında
yer alan rakamlara göre gruplandırdık. Bu sayıları inceledik. Ortak noktalar bulmaya çalıştık ve çalışmalarımız bizi şu sonuca götürdü. Gördük ki birler basamağı 1 olan bütün asallar 3k + 2n (k ve n tek ardışık sayı ve k › n olmak üzere) şeklinde yazılabiliyor. Gördük ki birler basamağı 3 olan asal sayılar 3k + 2n ( k tek sayı, n çift sayı, k ile ne ardışık ve k ›n olmak üzere) şeklinde yazılabiliyor. Gördük ki birler basamağı 7 olan asal sayılar 3k + 2n ( k tek sayı, n çift sayı, k ile n ardışık ve k‹n olmak üzere) şeklinde yazılabiliyor. Gördük ki birler basamağı 9 olan asal sayılar 3k + 2n (k tek sayı, n tek sayı, k ile n ardışık ve k‹n) şeklinde yazılabiliyor.
Çalışmalarımız sonucunda gördük ki asal sayıları ortak bir formatta yazabiliyoruz. Bütün asal sayılar 3k + 2n
şeklinde yazılabiliyor. Ancak bu iki değişken sayının bazı seçilme kriterleri var. k ile n sayıları ya ardışık tek sayı olmalı ya da k tek n çift olacak şekilde ardışık sayı olmalıdır.

Baran BALKI
Muhammet Fatih KÖSE

Danışman
Nazan GÜZELBİLEN