Matematik Projeleri – EŞKENAR ÜÇGENDE SPİDRONAL YAPILAR

PROJE ADI:EŞKENAR ÜÇGENDE SPİDRONAL YAPILAR

PROJE AMACI:

Ülkemizde henüz çok bilinmeyen spidron yapıların matematiksel temellerini irdeleyerek , kare spidronu tüm geometrik özellikleriyle tanımak .

PROJE HEDEFLERİ;

Eşkenar üçgenin spidronal yapısını tanımak.

Eşkenar üçgen spidron yardımıyla tüm spidronlar hakkında bilgi edinmek.

Eşkenar üçgen spidronların çevre ve alanlarını hesaplayan genel formüller bulmak.

Eşkenar üçgen spidronların konveks,konkav ve diğer açılarını hesaplayan genel formüller bulmak ve bu formüllerin diğer spidronlarda geçerli olup olmadığını araştırmak.

Fraktalların ,eşkenar üçgen spidronlarla ilişkisini alan hesaplarıyla ispat edebilmek.

Altın oranın eşkenar üçgen spidronlarla olan ilişkisini araştırmak.

Simetri kavramının eşkenar üçgen spidronlarda vazgeçilemez bir unsur olduğunu vurgulamak.

Spidronlar yardımıyla ,matematiğin mimarlik ve sanatla olan ilişkisini kavrayabilmek

Spidron yapıların ,mühendislik ve kimya bilimlerinde kullanabileceği alanları tespit etmek.

Eşkenar üçgen spidronların düzlemi hiç boşluk bırakmadan sonsuza kadar döşeyebileceklerini göstermek.

PROJE ÖZETİ:

Spidron yapılar , matematiğin estetik yanını gösteren simetri,altın oran ve fraktal üçlüsünün buluşma noktası olduğu geometrik formlardır.Tüm düzgün çokgenler, spidron oluştururlar,. Spidron desenleri,matematik ve sanat hakkında bilgi edinmek için harika bir yoldur. Gerçekten de iki boyutlu spidronlara katlanılarak üç boyut kazandırılıyor ve görsel ve sanatsal harika yapılar ortaya çıkarılıyor.

Spidron sistemi ilk olarak 1979 yılında Macar grafik sanatçısı Daniel Erdely modellemiştir.Matematiksel modeli ise Lajos Szilassi tarafından tanımlanmıştır. Spidronlar mozaik,kimya , malzeme bilimi ,kristaller ve yarı kristaller konuları için çok önemlidir.Mühendislikte ,araçlarda şok damperleri olarak kullanılır.Mimarlıkta ise ,yüzeyi ayarlanabilir akustik duvar ,çeşitli katlanabilen binalar ve statik yapılarda kullanılır.

PROJEMİZDE EŞKENAR ÜÇGEN SPİDRONAL YAPILARI İNCELEYECEĞİZ.

Eşkenar üçgen Spidrons are geometric forms made from alternating sequences of equilateral and isosceles (30°, 30°, 120°) triangles. spidronlar , eşkenar üçgen dizilerinin ardışık olarak birbirine eklenerek oluşturduğu geometrik yapılardır.

Eşkenar üçgenler , kenar sayısına bağlı olarak üç spiral kola ayrılır.Örneğin düzgün beşgen 5 spiral kola, düzgün altıgen 6 spiral kola ayrılır.Spiral kollara yarım spidron adı verilir.Yarım spidronun alt taban uzunluğu eşkenar üçgenin kenar uzunluğuna eşittir.İki yarım spidron birleşerek , bir tam spidronu oluştururlar.Yarım spidronlar birleşerek , S şeklinde sarmal oluşturuyorlarsa buna deniz atı spidronu denir.Deniz atı spidronu saat yönünde ve saat yönünün tersi yönünde olmak üzere iki çeşittir.Eğer, yarım spidronlar boynuza benzer şekilde alt tabanlarından birleşiyorsa buna da koç boynuzu spidron denir.

Yarım spidron+yarım spidron= 1 spidron

İki boyutlu bir düzlemde , üçgen spidronlarla mozaik yapmak mümkündür.

SPİDRON NASIL ÇİZİLİR?

1,ADIM:Bir tane eşkenar üçgen çizelim.

2.adım:Üçgenin içine orta noktalarından çizilen ikinci bir üçgen daha çizelim.

3.adım:Sonra ortada oluşan üçgenin içine de tekrar tekrar aynı şekilde devam ettirelim.

Oluşan eşkenar üçgenler sırasıyla birbirinin altın oranlısıdır.Eşkenar üçgenin içinde üç spiral kolu yani yarım spidronları renklendirerek belirleyelim.

KULLANILAN YÖNTEMLER:Projemizde eşkenar üçgen spidronu, bilinen yöntemlerle çizmedik.Spidronumuzu çizerken üçgens kağıtlar kullandık.Üçgensel kağıtların projemize getirdiği en büyük avantajı ,spidronun uzunluk ölçülerini kolaylıkla hesaplayabilmek oldu..Spidronun konveks , konkav ve diğer açılarını iletki kullanmadan ölçebildik.Eğer eşkenar üçgenin kenar uzunluğu 8 ve 8 sayısının katları ise kağıtlarda uzunlukları net bir şekilde görebilmemiz mümkün olmaktadır.Halbuki bilinen yöntemlerle , spidronu çizmeye çalışsaydık ,açı ve uzunluk ölçülerini bu kadar kolaylıkla göremeyecektik.Spidronu renkli üçgensel kağıtlara çizerek düzlemi sonsuz bir şekilde kaplayabileceğini gösterdik.Ayrıca sınıfta üçgensel geometri tahtalarını kullanarak renkli lastiklerle spidronu kolay bir şekilde gösterebildik.Düzgün altıgen spidronunda üçgensel kağıtlara kolaylıkla çizilebileceğini düşündük. Ama diger düzgün çokgen spidronları için bizim yöntemimizin uygun olmadığını gördük.Örneğin, beşgen spidron,yedigen spidron,sekizgen spidron??.

PROJE BÜTÇESİ:50 TL

PROJENİN TAKVİMİ:

1-30 EKİM :Çalışılacak konunun tespiti,literatür taraması

1-30 KASIM:Spidron hakkında bilgi edinilmesi

1-31 ARALIK:Eşkenar üçgen spidronları üçgensel kağıtlara çizmek ,açılarını , ve kenar uzunluklarını ölçmek,alan ve çevre hesaplamaları yapmak

1 -23 OCAK: Spidronları katlayarak, üç boyutlu estetik formlar ortaya çıkarmak, iki boyutlu düzlemi rengarenk spidronlarla kaplamak.

24OCAK-1 ŞUBAT:Projenin internet ortamında yazılması

ULAŞILAN SONUÇLAR:

1-)üç tane yarım spidronun toplam alanı eşkenar üçgenin alanını verir.

2-)1 tane yarım spidronun alanı eşkenar üçgenin üçte biri alanına eşittir.

3-)2 tane yarım spidronun yani bir spidronun alanı eşkenar üçgenin üçte ikisine eşitt

4-)Spidrondaki eşkenar üçgenlerin kenar uzunlukları merkeze doğru gidildikçe iki kat azalır.

Örneğin,kenar uzunluğu 8 birim olan eşkenar üçgenin yarım spidronunda bulunan eşkenar üçgenlerin taban uzunlukları sırasıyla 8 birim,4 birim, 2 birim, 1 birim, 1/ 2 birim,1/4 birim,..

7-)Koç boynuzu spidronunda doğruya göre simetri vardır.

8-)Eşkenar üçgen spidron düzlemi sonsuz bir şekilde kaplar.

9-)Düzgün çokgenler kenar sayılarına bağlı olarak spiral kollara (yarım spidronlara) ayrılırlar.Örneğin,düzgün altıgen 6 spiral kola , düzgün beşgen 5 spiral kola ayrılır.

10-) Eşkenar üçgen spidronun konkav açısı ( iç bukey) 120 derece ,konveks açısı (dış bukey) 240 derecedir.n kenar sayısını göstermek üzere ,tüm spidronların iç bukey açısı 180x(n-1)/n formülüyle hesaplanır.Aynı şekilde dış bukey açısı 180x(n+1)/n formülüyle hesaplanır.Örneğin düzgün beşgen spidronun iç bukey açısı =180x(5-1)/5=144 derece,dış bukey açısı =180x(5+1)/5= 216 derece bulunur.

11-) Tüm spidronlarda iç bukey açı ile dış bukey açının toplamı 360 derecedir.Örneğin altıgen spidronda 150 derece+210 derece=360 derece bulunur.

12-) Eşkenar üçgen spidronun en küçük açısı 60 derecedir. n, düzgün çokgenlerin kenar sayısını göstermek üzere , 180 /n formülüyle bütün düzgün çokgenlerin yarım spidronlarının en küçük açısı bulunur.Örneğin ,düzgün sekizgenin yarım spidronun en küçük açısı 180/8= 22,5 derecedir.

13-)Kenar uzunluğu s birim olan bir eşkenar üçgeni ele alalım .Eşkenar üçgen yarım spidronunun taban uzunluğu s/2 dir.
yarım spidronun ilk eşkenar üçgeninin alanı =((s /2)^2)xkarekök 3 / 4 formülüyle bulunur.

14-)Spidronlar fraktallaşan yapılar olduklarından çevre uzunlukları yaklaşık olarak bulunur.

15-)YARIM SPİDRONUN ALANI

An, eşkenar üçgenlerin toplam alanını göstermek üzere

n.adımda

A (yarım spidron) =A1+A2+A3+??+An

A (yarım spidron) =A1+ (A1)/4 + (A1)/ 16 + (A1)/ 64+?..?+(A1)/ 4^n

formülü ile hesaplanır. Çıkan sonuç eşkenar üçgenin alanının üçte birine eşittir.

Spidronun alanı ise,

n. adımda A spidron=2.(A1+ (A1)/4 + (A1)/ 16 + (A1)/ 64+ ?+(A1)/ 4^n)

formülü ile hesaplanır.Çıkan sonuç eşkenar üçgenin alanının üçte ikisine eşittir.Görüldüğü gibi eşkenar üçgenler , adımlar arttıkça giderek küçülen ölçeklerde yinelenir ve bu durum sonsuza kadar sürer.Bu yüzden spidronlar fraktal yapılardır.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Projemiz düzgün çokgenler,ikizkenar dik üçgenler,açılar,trigonometri.üslü sayılar,kareköklü sayılar ,fraktallar,spiraller,eşlik,benzerlik,altın oran,simetri konularını çok zevkli bir şekilde öğrenmemizi sağladı.

DESTEK ALINAN KİŞİ VE KURUMLAR:

Projemizi yaparken matematik öğretmenimiz RENGİN GÜLBAY?dan yardım aldık.Projemiz sayesinde ,özellikle spidronun çevre ve alan hesaplamalarında trigonometri ve kareköklü sayılarla işlem yapılabildiği için ( 6. sınıfta olmamıza rağmen) 8. Sınıf konularını da çok iyi anlamış ,matematiğimizi daha da geliştirmiş olduk.

PROJE KONUSU İLE İLGİLİ LİTERATÜR (KAYNAK) TARAMASI:

Spidrons

Stefan Stenzhorn April 2009

Erdely,D. Spidron Workbook

http://www.szinhaz.hu/edan/SpidronWorkBook/

EN.pdf

İSTANBUL BAHÇELİEVLER
Kuleli Ortaokulu Yıldırım Beyazıt Cad.No:3 Yenibosna-BAHÇELİEVLER
MATEMATİK – EŞKENAR ÜÇGENDE SPİDRONAL YAPILAR
BURAK ÖZOĞUL SEVCAN ALİOSMANOĞLU
DURİYE RENGİN GÜLBAY

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri