MATEMATİK PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

Projenin Adı  :

Adı ve soyadı:

Sınıfı               :

No                   :

 

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİPuan DeğeriÖğrenci Puanı 
PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ1. Projenin amacını belirleme5  
2. Proje konusu ile ilgili inceleme ve araştırma yapma5  
3. Projeye uygun plan yapma, zaman çizelgesi hazırlama ve Projeyi plana göre gerçekleştirme5  
4. Projeyle ilgili olarak kaynak kişiler ve öğretmeniyle iletişim kurma5  
5. Grupla uyumlu çalışma (varsa)5  
6. Proje toplantılarına zamanında ve aktif olarak katılma10  
7. İstenilen ara rapor ve çalışmaları zamanında tamamlama10  
TOPLAM:45  
PROJENİN    İÇERİĞİ1. Proje yazım ilkelerine uygunluk6  
2. Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve sonuç çıkarılması6  
3. Sonuçların fotoğraf, tablo, grafik, şekil, çizim vb. ile ifadelendirilmesi6  
4. Yeterli sayıda ve çeşitli kaynaklardan faydalanılması6  
5. Kaynaklardan edinilen bilgileri kendi ifadeleriyle yorumlaması10  
TOPLAM:34  
 
PROJENİN SUNUMU1. Sunum dilini (İngilizce, Türkçe) doğru ve etkili kullanma4  
2. Sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleyerek projeye uygun sunu hazırlama5  
3. Sunum sırasında özgüven göstererek dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma4  
4. Sorulan sorulara cevap verebilme4  
5. Sunuyu verilen sürede yapabilme4  
TOPLAM:21  
PROJE NOTU ( TOPLAM PUAN )