MATEMATİK PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

Projenin Adı  :

Adı ve soyadı:

Sınıfı               :

No                   :

 

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Puan Değeri Öğrenci Puanı  
PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ 1. Projenin amacını belirleme 5    
2. Proje konusu ile ilgili inceleme ve araştırma yapma 5    
3. Projeye uygun plan yapma, zaman çizelgesi hazırlama ve Projeyi plana göre gerçekleştirme 5    
4. Projeyle ilgili olarak kaynak kişiler ve öğretmeniyle iletişim kurma 5    
5. Grupla uyumlu çalışma (varsa) 5    
6. Proje toplantılarına zamanında ve aktif olarak katılma 10    
7. İstenilen ara rapor ve çalışmaları zamanında tamamlama 10    
TOPLAM: 45    
PROJENİN    İÇERİĞİ 1. Proje yazım ilkelerine uygunluk 6    
2. Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve sonuç çıkarılması 6    
3. Sonuçların fotoğraf, tablo, grafik, şekil, çizim vb. ile ifadelendirilmesi 6    
4. Yeterli sayıda ve çeşitli kaynaklardan faydalanılması 6    
5. Kaynaklardan edinilen bilgileri kendi ifadeleriyle yorumlaması 10    
TOPLAM: 34    
 
PROJENİN SUNUMU 1. Sunum dilini (İngilizce, Türkçe) doğru ve etkili kullanma 4    
2. Sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleyerek projeye uygun sunu hazırlama 5    
3. Sunum sırasında özgüven göstererek dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma 4    
4. Sorulan sorulara cevap verebilme 4    
5. Sunuyu verilen sürede yapabilme 4    
TOPLAM: 21    
PROJE NOTU ( TOPLAM PUAN )