Matematik Oyunları

Matematik Oyunları

 

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

ÖZEL BİRİKİM OKULLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2010-2011 ÖĞRETİM YILI MATEMATİK OYUNLARI ŞARTNAMESİ

KONU

Madde 1: 2 Nisan 2011 tarihinde Birikim ilköğretim Okulları tarafından uygulanacak olan ilköğretim okulları 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrenciler arası 4. Matematik Oyunları.

 

AMAÇ

Madde 2: Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; İstanbul ilinin ilköğretim okulları 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfları arasında Matematik ilgisini artırmak, öğrencinin Matematik seviyesini görmesini sağlamak, kendine güven duygusunu geliştirmek, okulunu temsil etme bilincini kazandırmaktır.

 

YASAL DAYANAK

Madde 3: Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (Yarışmalar Madde 22)

 

KATILIM ŞARTLARI

 

Madde 4: 4. Matematik Oyunları’na İstanbul ili tüm ilköğretim okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilirler. 4. Matematik Oyunları’nda 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri kendi kategorilerinde bireysel olarak yarışacaklardır.

Madde 5: Okul tarafından toplu katılım sağlanması durumunda okul öğrencilerinin 4. Matematik Oyunları’na rahatlıkla katılabilmelerini sağlama açısından 4. Matematik Oyunları’nın yapıldığı gün katılımcı okulu koordinatör bir öğretmenin temsil etmesi tavsiye edilmektedir.

 

 

SON MÜRAACAT TARİHİ ve ADRESİ

 

Madde 6: Okul tarafından toplu katılım sağlanması durumunda her okul ekte bulunan katılım formlarını (EK 1) doldurup onayladıktan sonra 26 Mart 2011 Cumartesi saat 17.00’ye kadar ulaşacak şekilde sınava girmek istediği adrese gönderecektir. Bireysel katılımda bulunan öğrenciler başvurularını www.birikim.k12.tr adresine yapacak ya da ekte bulunan katılım formunu (EK 2) doldurup 26 Mart 2011 Cumartesi saat 17.00’ye kadar ulaşacak şekilde sınava girmek istediği adrese göndereceklerdir.

 

Sınava Girilebilecek Adresler:

 

Bağcılar Birikim İlköğretim Okulu ve Lisesi

İnönü Mah. Bağcılar Cad. 27. Sok. No: 8 Bağcılar / İstanbul

Tel       : 0212 634 89 18

Faks    : 0212 634 89 20

Pendik Birikim SCS İlköğretim Okulu

Aydınlı Yolu Cd. Doğu Mah. No. 110 Kaynarca / İSTANBUL

Tel       : 0216 491 00 01

Faks    : 0216 491 00 02

Sancaktepe Birikim İlköğretim Okulu ve Lisesi

Kemal Türkler Mah. Sümer Cad. Akşemsettin Sok. No: 2 Sancaktepe / İSTANBUL

Tel       : 0216 621 01 01

Faks    : 0216 621 44 00

 

Madde  7: Okul tarafından toplu katılım ya da öğrenci tarafından bireysel katılım durumlarının her ikisinde de Katılım formlarının zamanında ulaştırılamaması durumunda formun aslı sınav girişinde teslim edilmek üzere faksla gönderilebilir.

 

Madde 8: 26 Mart 2011 Cumartesi günü mesai bitimine kadar yapılan müracaatlar kabul edilecektir. Faksla ya da elektronik posta yoluyla yapılan müracaatlarda, müracaat formunun aslının sınavdan önce okul müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

4. MATEMATİK OYUNLARI’NIN YAPILACAĞI YER, TARİH ve SAAT

 

Madde 9: 4. Matematik Oyunları uygulaması 2 Nisan 2011 Cumartesi günü üç ayrı merkezde yapılacaktır.

Bağcılar Birikim İlköğretim Okulu ve Lisesi

İnönü Mah. Bağcılar Cad. 27. Sok. No: 8 Bağcılar / İstanbul

Tel       : 0212 634 89 18

Faks    : 0212 634 89 20

Pendik Birikim SCS İlköğretim Okulu

Aydınlı Yolu Cd. Doğu Mah. No. 110 Kaynarca / İSTANBUL

Tel       : 0216 491 00 01

Faks    : 0216 491 00 02

Sancaktepe Birikim İlköğretim Okulu ve Lisesi

Kemal Türkler Mah. Sümer Cad. Akşemsettin Sok. No: 2 Sancaktepe / İSTANBUL

Tel       : 0216 621 01 01

Faks    : 0216 621 44 00

 

4. MATEMATİK OYUNLARININ UYGULAMA ŞEKLİ

 

Madde 10: 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar 4. Matematik Oyunları uygulama bölümü saat 10.00’da başlayıp 11.20’de sona erecektir (80 dakika). Uygulamadan sonra ikram verilecek ve eğlenceli matematik etkinlikleri yapılacaktır.

 

Madde 11: 4. Matematik Oyunları uygulamasına girecek öğrencilerin yanında, resmi okul kimlik belgesi, kurşun kalem ve silgi bulunmalıdır.

Madde 12: 4. Matematik Oyunları uygulama süresince öğrencilerin sınıflarından çıkmasına izin verilmeyecektir.

Madde 13: 4. Matematik Oyunları uygulamasında kullanılacak olan çoktan seçmeli test soruları Özel Birikim Okulları matematik öğretmenlerinden oluşan kurul tarafından hazırlanacaktır.

Madde 14: 4. Matematik Oyunları uygulamasında kullanılacak olan çoktan seçmeli test soruları; 4. sınıflar kategorisinde ilköğretim 4 müfredatından, 5. sınıflar kategorisinde ilköğretim 5 müfredatından, 6. sınıflar kategorisinde ilköğretim 6 müfredatından, 7. sınıflar kategorisinde ilköğretim 7 müfredatından, 8. sınıflar kategorisinde ilköğretim 8 müfredatından hazırlanacaktır.

Madde 15: Her sınıf düzeyindeki 4. Matematik Oyunları uygulamasında kullanılacak olan çoktan seçmeli testler 40 sorudan oluşmaktadır. Soruların 10 tanesi zekâ/mantık sorusu şeklinde düzenlenecektir. Sorular 4 seçenekli ve test şeklinde düzenlenecektir. Fakat zekâ/mantık sorularının bazıları açık uçlu olarak düzenlenecektir.

Madde 16: 4. Matematik Oyunları uygulamasında kullanılacak olan çoktan seçmeli testlerde yer alan soruların hepsi puan olarak aynı değerde olacaktır. Sıralama, 40 doğru cevap veren birinci, 39 doğru cevap veren ikinci ve 38 doğru cevap veren üçüncü olacak şekilde yapılacaktır.  

 

Madde 17: 4. Matematik Oyunları uygulamasında kullanılacak olan çoktan seçmeli testlerin yer aldığı kitapçık öğrenciye verilecek, doğru cevap seçenekleri ilan edilecektir. Öğrenciler müsvedde olarak test kitapçığında boş bırakılan yerleri kullanacaktır.

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI

 

Madde 18: 4. Matematik Oyunları’nın sonuçları Özel Birikim Okulları matematik öğretmenlerinden oluşan kurul tarafından değerlendirilerek 7 Nisan 2011 Perşembe günü yapılacak ödül töreninde duyurulacaktır.

 

ÖDÜLLER

 

Madde 19: 4, 5, 6, 7. sınıflar kategorisinde ayrı ayrı:

1’inciye                       Altın Madalya

                                   Cumhuriyet Altını

                                   Özel Birikim Dersaneleri Eğitim Bursu

                                   Başarı Belgesi

2’nciye                        Altın Madalya

                                   Yarım Altın

                                   Özel Birikim Dersaneleri Eğitim Bursu

                                    Başarı Belgesi

3’üncüye                     Altın Madalya

                                   Çeyrek Altın

                                   Özel Birikim Dersaneleri Eğitim Bursu

                                   Başarı Belgesi

4’üncüye                     Altın Madalya

                                    Özel Birikim Dersaneleri Eğitim Bursu

                                   Başarı Belgesi

5’inciye                       Altın Madalya

                                   Özel Birikim Dersaneleri Eğitim Bursu

Başarı Belgesi

6,……..10.’ya            Gümüş madalya ve Katılım Belgesi

11,……15.‘ye            Bronz madalya ve Katılım Belgesi

8. sınıflar kategorisinde;

1’inciye                       Altın Madalya

                                   Cumhuriyet Altını

Eğitim Bursu (Avrupa yakasında oturanlar için Özel Bağcılar Birikim Lisesi, Anadolu Yakasında Oturanlar İçin Özel Sancaktepe Birikim Lisesi)

Başarı Belgesi

2’nciye                        Altın Madalya

                                   Yarım Altın

Eğitim Bursu (Avrupa yakasında oturanlar için Özel Bağcılar Birikim Lisesi, Anadolu Yakasında Oturanlar İçin Özel Sancaktepe Birikim Lisesi)

Başarı Belgesi

3’üncüye                     Altın Madalya

                                   Çeyrek Altın

Eğitim Bursu (Avrupa yakasında oturanlar için Özel Bağcılar Birikim Lisesi, Anadolu Yakasında Oturanlar İçin Özel Sancaktepe Birikim Lisesi)

Başarı Belgesi

4’üncüye                     Altın Madalya

Eğitim Bursu (Avrupa yakasında oturanlar için Özel Bağcılar Birikim Lisesi, Anadolu Yakasında Oturanlar İçin Özel Sancaktepe Birikim Lisesi)

Başarı Belgesi

5’inciye                       Altın Madalya

Eğitim Bursu (Avrupa yakasında oturanlar için Özel Bağcılar Birikim Lisesi, Anadolu Yakasında Oturanlar İçin Özel Sancaktepe Birikim Lisesi)

Başarı Belgesi

6,……..10.’ya            Gümüş madalya ve Katılım Belgesi

11,……15.‘ye            Bronz madalya ve Katılım Belgesi

Katılımcı diğer öğrencilere “Katılım Belgesi” verilecektir.

Madde 20: 4. Matematik Oyunları’nda her sınıfta ilk üçe giren öğrencilerin okullarına plaket verilecektir. Toplu katılımlarda katılan koordinatör öğretmenlere Teşekkür Belgesi verilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ

 

Madde 22: Ödül töreni 7 Nisan 2011 Perşembe günü Sancaktepe Birikim Koleji Konferans Salonu’nda yapılacaktır.

Madde 23: Özel Birikim Okulları Genel Müdürlüğü 4. Matematik Oyunları’nın organizasyonundan sorumludur.  İrtibat: 0216 622 0 343 (Eğitim Koordinatörlüğü) / birikimek@gmail.com

Madde 24: Katılımcı okullarımızın idarecileri ödül törenine ayrıca davet edileceklerdir.