Ana SayfaeTwinning Öğretmen ProjeleriMATEMATİK MÜZİKLE NE KOLAY

MATEMATİK MÜZİKLE NE KOLAY

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
MATEMATİK MÜZİKLE NE KOLAY

1.Giriş
Bir sınıf öğretmeni olarak öğrencilerimin anlamakta en çok güçlük yaşadıkları dersin
matematik olduğunu fark ettim. Matematikte daha çok soyut kavramlara, analitik
düşünmeye yer verildiği için öğrencilerim dersten çabuk sıkılıyor, dikkatleri dağılıyor ve
anlamakta büyük güçlük çekiyorlardı. Bu durum öğrencilerde matematik dersinde başarısız
olacağım önyargısı oluşmasına neden oluyordu. Öğrendikleri konuları çok çabuk
unuttukları için matematik dersine ve konularına karşı korku duymaya başladılar. Zaman
içerisinde de başarısızlıklarının arttığını fark ettim.

PISA 2015 sonuçlarına bakıldığında 2012 sonuçlarına göre düşüş yaşandığı
görülmektedir. Bunun sebebi olarak, Türkiye’deki öğrencilerin analitik düşünmekte
zorlandığı ortaya çıkmaktadır.

Öğrencilerin matematik dersine olan isteksizlikleri, öğrenemiyorum ve konuları
çabuk unutuyorum şeklindeki korkuları öğretim de yeni bir yöntem ve teknik bulma
arayışına girmeme sebep oldu. Öğrencilerimin müziğe olan ilgileri, şarkı sözlerini çok çabuk
ezberlemeleri, benim müziği yakından takip etmem ve gitar çalabilme yeteneğim sayesinde
arayışım bu yönde oldu. Gözlemlerim sonucunda matematiği, müzik ve şarkılar aracılığıyla
daha hızlı ve kalıcı bir şekilde öğrencilerime kavratabileceğimi anladım. Bu düşünceyle
gitarımı da kullanarak matematik terimlerini ve konularını kapsayan şarkı sözleri yazmaya
ve bestelemeye başladım.

İki yıl boyunca matematik derslerime müziği dahil ederek 15 beste yaptım..
Öğrencilerimin matematik dersinde gitarla yaptığım şarkı bestelerini kullanmaya
başladığımdan bu yana derse ilgileri büyük oranda arttı. Öğrendikleri konuları ise şarkı
sözleri aracılığıyla ezberlediklerinden hiç unutmadılar. Sınıfımdaki başarı oranı daha da
yükseldi.

İki yıl boyunca sınıfımda uygulamış olduğum bu projem, öğrencilerimle birlikte
yaptığımız özgün bir çalışmadır ve Türkiye’de bu konuda daha önce yapılmış bir çalışmaya
rastlanmamaktadır. Bununla birlikte İl Milli Eğitim müdürüm, İlçe Milli Eğitim Müdürüm,
İlimdeki ARGE ekibinin, okul müdürümün, müdür yardımcılarımın, öğretmen
arkadaşlarımın, öğrencilerimin ve velilerimin yardım ve destekleri yadsınamaz.

2. Problem Durumu
İlkokul öğrencileri analitik düşünmekte zorlandıkları, soyut kavramları geç
anladıkları, terim ve kavramları çabuk unuttukları, problemleri yeterince anlayamayıp
çözemedikleri için matematik dersinden korkup kafalarında önyargılar oluşturmaktalar. Bu
sebeple başarısızlıkları artmakta ve özgüven sorunu yaşamaktadırlar.

3.Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
– Çalışma müzik yoluyla matematiği sevdirmek
– Beynin sağ lobunu, sol lobuyla aynı anda çalıştırarak başarıyı arttırmak ve matematik
dersinde müzik kullanarak hayal dünyasını geliştirmek
3.2. Çalışmanın hedefleri
– Matematikte ezberlenmekte zorluk çekilen terim ve kavramları bestelenen şarkı
sözleri aracılığıyla kolayca ve kalıcı bir şekilde öğrencilerin hafızalarına yerleştirmek
– Sınıfımın %70’lerde olan başarısını % 90’a çıkarmak
– Üretkenliği matematik ve müzikle arttırarak özgüven duygusunu geliştirmek

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Şarkılar, belirlenen konuyla ilgili sözler yazılarak, gitarla akortları ve notaları
kullanarak bestelenmiştir. Şarkı sözlerinin bazıları önceden bestelenirken, bazıları ise ders
esnasında doğaçlama olarak bestelenmiştir. Beste yapma ve şarkı üretme aşamasında
öğretmen öğrenci işbirliği yaparak doğaçlama, analiz, beyin fırtınası, şarkı söyleme, söz
üretme, soru cevap, kavrama, tartışma, uygulama, gösterip yaptırma, rol yapma, drama,
grup çalışması gibi yöntemler kullanılmıştır.

Pınar KAYA SEÇKİN
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / KURTULUŞ İLKOKULU

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.