Matematik ile Sanat Arasında Köprü Kurduk

MEB’in desteklediği eTwinning platformunda matematiği sanatla buluşturduk. İstanbul Küçükçekmece Mimar Sinan İlkokulunda Sınıf Öğretmeniyim .Ben Dinar Keskin Yılmaz . Ümraniye Nurettin Topçu İlkokulunda Sınıf Öğretmeni Özden Keskin ile “Matematiği Sanatla Öğreniyorum” projesini kurduk. Projemize Ankara, Antalya, Bursa, Mersin, Hatay ,Kırklareli, Azerbaycan, Polonya ve Belçika’dan öğretmen arkadaşlarımız katıldı.

Matematiği Sanatla Öğreniyorum projesinde Matematik konularının öğrencilerimiz tarafından oyunla, müzikle, resimle, hikaye ve dramayla orijinal ürünler ortaya koyularak öğrenmeleri amaçlanmıştır. Her ay bir sanat teması belirledik. Öğrencilerimiz ay ay hangi sanat teması varsa o sanatı kullanarak işlediğimiz matematik konusunda çalışma yapıyorlar. Öğrenci çalışmaları aralık ayında başladı. Öğrencilerimiz aralık ayında matematik konularında materyal geliştirip oyun tasarladılar. Ocak ayı matematiği müzikle öğreniyoruz. Öğrencilerimiz şarkı yazıp besteleyecekler. Öğrencilerimiz üretirken öğreniyor, öğrendikçe yeni fikirler geliştirerek sunum hazırlıyor ve arkadaşları ile paylaşarak akran öğrenimini gerçekleştiriyorlar. Bunu yanı sıra her ay sanat temamıza uygun toplumda yer etmiş kişileri öğrencilerimizle buluşturup matematik ile sanat köprüsünü inşa ediyoruz.

Yaparak yaşayarak öğrenmenin, yeteneklerini fark edip matematik konuları ile birlikte
geliştirmenin, çok yönlü bireyler yetiştirme konusunda öğretmenlere oldukça fayda sağlamaktadır.
“Matematiği Sanatla Öğreniyorum” projesinde yer alan öğrencilerin kavramları farklı temsil
biçimleri ile ifade edip, matematiği öğrenmede deneyimleriyle matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirerek matematiksel problemlere öz güvenli bir yaklaşım geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Böylece sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini ile birlikte araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirerek problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebileceklerdir. Matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark eden öğrenciler matematiğin insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincinde olarak matematiğe değer vereceklerdir. Matematiksel kavramları anlayabilecek, bu kavramları günlük hayatta kullanabilecektir.

Projede yapılacak olan çalışmalarla öğrenciler birçok Web2.0 aracı tanıyıp ve etkin kullanabilecek seviyeye geleceklerdir.

Matematiği Sanata, sanatı Matematiğe misafir eden bu projeyi, her öğretmen bir öğretim
yöntemi olarak kullanıp öğrencilerin matematiğin başrol oyuncusu olmasına fırsat vermelidir.