Matematik Güçlüğü (Diskalkuli)

Matematik güçlüğü, matematik becerilerini etkileyen bir öğrenme güçlüğüdür. Diskalküli olarak da bilinen matematik güçlüğü, matematiksel kavramları ve işlemleri anlamada, hatırlamada ve uygulamada zorluk yaşama ile karakterizedir.

Matematik güçlüğü olan çocuklar, matematikle ilgili konulara olan ilgi ve motivasyonlarına rağmen matematik derslerinde başarısız olabilirler. Diskalküli, okul çağındaki çocuklarda görülebilir ve yetişkinlerde de devam edebilir.

Diskalküli belirtileri arasında şunlar yer alabilir:

  • Matematiksel kavramları anlamada zorlanma
  • Sayıları ve matematiksel işlemleri hatırlamada zorlanma
  • Matematiksel problemleri çözme konusunda güçlük yaşama
  • Sayıları karıştırma ve ters sıralama yapma
  • Matematiksel sembollerin anlamını anlamada güçlük çekme
  • Matematiksel terimleri ve kavramları öğrenmede güçlük çekme

Diskalküli tedavisi, öğrencinin belirtilerinin şiddetine ve tipine bağlı olarak değişebilir. Tedavi, bireysel öğrenme planları, özel matematik dersleri, bilişsel terapi, öğrencinin özgüvenini arttırmaya yönelik stratejiler ve çocukların matematiksel becerilerini geliştirmeye yardımcı olan öğretim yöntemlerini içerebilir. Ayrıca, ailelerin ve öğretmenlerin çocuğa destek olmak için çalışmaları gerekebilir.