MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI 2012

7. ULUSAL İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI
 
MAFETYA
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
 
MAFETYA HAKKINDA
1) MAFETYA ilköğretim okulları arasında yapılacak olan “Matematik, Fen ve Teknoloji Yarışması” nın kısaltılmış halidir. Bu yarışma tek oturum şeklinde yapılacaktır.
Bu yarışmada 38 soru bulunacaktır. Sorulardan 35’i beş seçenekli ve çoktan seçmeli 3’ü çözmeli (klasik) dir. Çoktan seçmeli 35 sorunun 20 si matematik, 15 i Fen ve Teknoloji derslerindendir. Çözmeli (klasik) sorular ise 2’si matematik ve 1’i Fen ve Teknoloji derslerindendir. Toplam süre 150 dakikadır.
2) Yarışma dili Türkçedir.
3) Yarışma soruları, her sınıfın geçmiş yıllarındaki müfredatları ile bu yılın (2012) Mart ayı sonuna kadar olan kısmından sorulacaktır. Yarışma soruları yeni müfredat paralelinde olacaktır.
4) Soruların hazırlanmasında Soru Hazırlama Komisyonu yetkili olup, soruların dağılımı komisyonun takdirindedir.
5) Yarışma ile ilgili detaylı bilgileri www.mafetya.org adresinden öğrenebilirsiniz.
 
MAFETYA AMAÇLAR
Öğrencilere evrensel bir dil olan matematiğin yaşadıkları çağdaki yükselen değerinin sezdirilmesi, günlük hayatla iç içe gelişen Fen ve Teknolojinin sevdirilmesi.
Bu alanlarda daha ileri çalışmalar yapabilecek öğrencilerin tanışarak, bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân hazırlanması.
Bu tür çalışmalara; öğrenci, öğretmen ve kurumların teşvik edilerek cesaretlendirilmesi, tanışıp kaynaşmalarına fırsat verilmesi.
 
MAFETYA KATILIM
1) Bu yarışmaya Ülke genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilköğretim okullarının 6., 7., ve 8. sınıflarına devam etmekte olan öğrenciler katılabilirler.
2) Yarışmaya her okuldan en çok 6 öğrenci katılabilir. Yarışmada her kategori kendi içinde değerlendirilerek başarı sıralaması ve ödüllendirme yapılır. MAFETYA bu yönü ile her kategorinin, yani 6. sınıfların kendi, 7. sınıfların kendi ve 8. sınıfların kendi aralarında değerlendirme yapıldığı ülkemizin tek ulusal yarışmasıdır.
3) Altı kişilik kontenjan dağılımı, başvuran okulun idaresinin takdirine bağlıdır.
4) Yarışmaya başvurular sadece www.mafetya.org adresinden online kayıt ile yapılabilir. Başvuran okullar, başvuruların onaylanıp onaylanmadığını, yarışmaya alınacakları salonları ve numaralarını yarışmadan önce web sayfasından internet aracılığıyla öğrenebilirler.
5) Bilim sanat merkezleri bu sınava ayrı bir okul olarak başvurabilirler. Rehber öğretmen olarak Bilim Sanat Merkez’inin öğretmenini yazarlar. Bilim Sanat Merkezi kontenjanından giren öğrenci kendi okulunun kontenjanından sayılmaz. Öğrencinin ödül alması durumunda okul ve öğretmenine verilecek belge ve ödüller başvuruyu yapan kurum ve rehber öğretmeni adına düzenlenir ve verilir.
6) Yarışmaya son başvuru tarihinden sonra, MAFETYA KATILIM FORMU nda belirtilen öğrencilerin yerine başka bir öğrenci için düzeltme kabul edilmez. Ancak son başvuru tarihine kadar online kayıtlarda bilgi güncellemesi yapılabilir. Önceden başvurusu yapılmayan öğrenci(ler) yarışmaya katılamaz.
7) Ferdi olarak başvurmak isteyenler okul müdürlüklerinin onayını almak zorundadırlar.
 
MAFETYA UYGULAMA
1) Yarışma kitapçıkları her sınıf için farklıdır.
2) MAFETYA 21 NİSAN 2012 Cumartesi günü 10.00–12.30 saatleri arasında Özel Yamanlar Koleji Karşıyaka Kampüsün de yapılacaktır.
3) Öğrenciler sınav anında Nüfus cüzdanlarını veya onaylı öğrenci belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.
4) MAFETYA ile ilgili örnek sorular ile bir önceki yılda çıkmış sorular www.mafetya.org adlı web sitesinden incelenebilir.
 
MAFETYA DEĞERLENDİRME
MAFETYA soru kitapçığında toplam 38 soru bulunacaktır. Bu 38 sorudan 35’i beş seçenekli ve çoktan seçmeli, 3’ü çözmeli (klasik) dir. Çoktan seçmeli 35 sorunun 20 si matematik, 15 i Fen ve Teknoloji derslerindendir. Çözmeli (klasik) sorular ise 2’si Matematik, 1’i Fen ve Teknoloji derslerindendir.

1) Matematik ile Fen ve Teknoloji soruları eşdeğerdedir.
2) MAFETYA toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Çoktan seçmeli 35 sorunun her biri 2 puan olup toplam 70 puan ve 3 çözmeli (klasik) sorunun her biri 10 puan olup toplam 30 puandır.
3) Özel Yamanlar Eğitim Kurumlarının ilköğretim öğrencileri değerlendirmeye alınmayacaklardır.
4) Çoktan seçmeli sorularda beş seçenek olup, dört yanlış bir doğruyu götürecektir.
 
 
MAFETYA KONAKLAMA
MAFETYA’ ya katılacak öğrenci ve rehber öğretmenleri için önceden yazılı bildirilmek şartıyla;
21 Nisan 2012 sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri ve 16 Nisan akşamı için konaklama
imkânları sunulacaktır. Fakat bu imkânlar sınırlı olup yatılılık kontenjanın dolması durumu www.mafetya.org sitesinde yatılılık kontenjanımız dolmuştur şeklinde duyurulacaktır. Bu konuda katılımcıların bizleri anlayışla karşılayacağına inanıyoruz.

Konaklama kontenjanımızın dolması durumunda, konaklama ve yarışma yerine ulaşım katılımcıların sorumluluğundadır.
 
 
MAFETYA SONUÇLANDIRMA
Yarışma sonuçları, yarışmanın yapıldığı tarih olan 21 NİSAN 2012 Cumartesi günü akşamı saat 20: 30 da Özel Yamanlar Koleji Karşıyaka Kampüsü Salonunda yapılacak ödül töreninde duyurulacaktır. Sonuçlar daha sonra www.mafetya.org adresinde yayınlanacaktır.
 
 
MAFETYA ÖDÜLLENDİRME
1) Yarışmaya katılan her öğrenciye, rehber öğretmenine ve okuluna MAFETYA KATILIM BELGESİ verilir. Bu belgeler Mafetya Katılım Formu’ndaki bilgiler esas alınarak düzenlenir.
2) Yarışmada madalya alan her öğrenciye ve rehber öğretmenine MAFETYA BAŞARI BELGESİ, okuluna MAFETYA BAŞARI belgesi ile BAŞARI plaketi verilir.
3) Yarışmada amaç başarının ödüllendirilmesi, kabiliyet ve yeteneklerin teşviki olduğundan, Türkiye’nin coğrafi bölgelerine göre bölge 1. leri, 2. leri ve 3. leri belirlenerek dereceye giren öğrencilere ödül töreninde Bölge Derecesi Plaketi ve okullarına bölge derecesini belirten BAŞARI SERTİFİKASI ve PLAKETİ düzenlenir.
4) Başarı sıralamasına göre.Ülke genelinde yapılacak değerlendirmede verilecek madalyaların dağılımı aşağıdaki gibidir:
Altın Madalya : Sıralamada 1., 2. ,3., 4. ve 5. gelen öğrencilere verilir.
Gümüş Madalya : Sıralamada 6., 7., 8., 9., 10. 11., 12., 13., 14. ve 15. gelen öğrencilere verilir.
Bronz Madalya : Sıralamada 16., 17., 18. ,19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. gelen öğrencilere verilir.
Bu madalyalar 6., 7., ve 8. sınıflardan ilk 30 a girenlerden her bir öğrenciye ayrı ayrı verilecektir.
5) 5) Başarı sıralamasına göre, 1. ye birincilik, 2. ye ikincilik 3. ye üçüncülük, 4. ye Mansiyon (1)ve 5. ye Mansiyon (2) ödülleri verilir.
Verilecek ödüllerin dağılımı aşağıdaki gibidir. DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ REHBER ÖĞRETMEN ÖDÜLLERİ OKUL ÖDÜLLERİ
BİRİNCİLİK 2 Cumhuriyet Altını 2 Cumhuriyet Altını Laptop Bilgisayar
İKİNCİLİK 1 Cumhuriyet Altını 1 Cumhuriyet Altını Dijital fotoğraf mak.
ÜÇÜNCÜLÜK Yarım Cumhuriyet Altını Yarım Cumhuriyet Altını Dijital fotoğraf mak.
MANSİYON(1) Çeyrek Cumhuriyet Altını Çeyrek Cumhuriyet Altını Lazer Yazıcı
MANSİYON(2) Çeyrek  Cumhuriyet Altını Çeyrek  Cumhuriyet Altını Lazer Yazıcı

Bu ödüller 6.,7. ve 8. sınıflardan ilk beşe girenlerden her bir öğrenciye verilecektir.
6) Yarışmada aynı derece birden çok öğrenci tarafından paylaşılamaz. Yarışmacıların aynı puanı almaları durumunda yaşı küçük olana öncelik verilir.
7) Çözmeli sorulara verilen çözümlerin orijinalliğine göre, JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ verilebilir.
8) Bir öğrencinin birden fazla rehber öğretmeni olması durumunda bir kişilik ödül aralarında paylaştırılır. Birden fazla öğrencisi ödül alan rehber öğretmen ve okullarına ödülleri ayrı ayrı verilir.
Rehber öğretmen: Öğrencinin yarışmaya hazırlanmasında birinci derecede katkısı olan ve ona rehberlik eden kişidir. Okul idaresi tarafından MAFETYA KATILIM FORMUNDA belirtilir.
 
MAFETYA İLETİŞİM
Yarışma ile ilgili iletişim adresi ve telefon numaraları aşağıdaki gibidir.

Özel YAMANLAR EĞİTİM KURUMLARI
Karşıyaka/ İZMİR
www.yamanlar.k12.tr
Tel : (0 232) 363 63 63 Faks: (0 232) 363 80 80
MAFETYA 6., 7.ve 8. sınıflarda çıkmış sorular ve çözümlerine yarışmanın www.mafetya.org adlı sitesinden ululaşabilirsiniz.