Matematik, Fen Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik Araştırma Projesi Yürütebilme Yeterliliklerini Geliştirme Kursu

TÜBİTAK 2237
Matematik, Fen Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik Araştırma Projesi Yürütebilme Yeterliliklerini Geliştirme Kursu

Düzenlenmesi planlanan bu kurs programı ile lisans üstü eğitim gören Matematik, Fen Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin bu konudaki yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “Matematik, Fen Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik Araştırma Projesi Yürütebilme Yeterliliklerini Geliştirme Kursu” TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Bu kapsamda yapılması planlanan kurs, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ortaokullarda ve liselerde görev yapmakta olan Matematik, Fen Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri dersi öğretmenlerinden başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunan ve başvuru koşullarına uygun olan başvurulardan, her ilden eşit miktarda katılımcı olmasını sağlayacak şekilde seçilecek olan 60 kişilik Matematik, Fen Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri öğretmenine verilecek dersler şeklinde yapılacaktır. Yapılması planlanan kursta 60 kişilik katılımcı grup, 10 Matematik, 10 Fen Bilimleri ve 10 Bilişim Teknolojileri öğretmeninden oluşan iki gruba ayrılarak dersler dönüşümlü olarak yürütülecektir.

Düzenlenecek kurs 4-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin uzaktan eğitim portalı Aduzem üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Kurs kapsamında kurs öncesi ve sonrasında katılımcı öğretmenlerimizle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak bilimsel araştırma yapma ve proje hazırlamaya yönelik görüşlerinde bir değişme olup olmadığı da ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu şekilde elde edilen sonuçlar kapsamında ilerleyen dönemlerde kurslara ortaokul ve lise düzeyinde devam edilmesi planlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Fen bilimleri, Matematik ve Bilişim Teknolojileri öğretmeni olmak ve Lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Çevrimiçi başvuru formunu doldurmak.
Daha önce TUBİTAK tarafından desteklenen bu kapsamdaki bir eğitim faaliyetine katılmamış olmak,
TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaktır.
Başvurular alındıktan sonra katılımcıların seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:
Cinsiyet dağılımının dengeli olması,
Farklı illerde görev Fen bilimleri, Matematik ve Bilişim Teknolojileri alanından eşit sayıda öğretmen olması,

Koordinatör
Prof. Dr. Hilal AKTAMIŞ

Etkinlik Başvuru formu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKQ47wvrjjgIJ9wEX7xH26Q954gWQPescoBQMFzRBEkT7XTg/viewform

24-27 Haziran 2022 tarihleri arasında başvurular kabul edilecektir.
28 Haziran tarihinde asil ve yedek katılımcı listesi web sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca katılımcılara da duyurulacaktır.