Matematik Eğitiminde Yenilikçi Teknoloji Uygulamaları

Matematik Eğitimi

“Matematik Eğitiminde Yenilikçi Teknoloji Uygulamaları (MEYTU)” TÜBİTAK 4005 kodlu Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları projesidir.

Bu proje ile Türkiye bağlamında ortaokul matematik öğretmenlerinin derslerinde etkili bir teknoloji entegrasyonu için ihtiyaç duyduğu bilgilerin karşılanması ve sınıf uygulamalarının gelişimine destek olmak hedeflenmektedir.

Projenin hedef kitlesini gönüllülük esasına göre belirlenecek, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ya da kuruluşlarda görev yapan 24 ortaokul matematik öğretmeni (12 kadın, 12 erkek) oluşturacaktır.

Proje süresince proje ekibi ve katılımcıların konaklaması için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uygulama Oteli ile anlaşılmıştır.
Katılımcıların konaklama ve yemek giderleri proje tarafından karşılanacaktır.

Detaylı bilgiyi http://www.meytu.org/ adresinden edinebilirsiniz.

Başvuru Takvimi
Başvuru için son tarih: 20 Haziran 2018
Katılımcı listesinin duyurulması: 25 Haziran 2018
Katılımcılar için kesin kayıt son tarihi: 29 Haziran 2018

Başvuru için https://goo.gl/forms/Psx5b8C0WGt2gbWW2 linkindeki formu doldurmanız gerekmektedir.

http://facebook.com/projemeytu