Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme – Şeyma Atahan

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme – Şeyma Atahan

Eğitim programının, içerik temel alınarak oluşturulmasından ziyade matematikle ilgili bir dizi daha üst düzey beceri ve özellikleri destekleyen bir yapıya sahip olması gerekir.

Söz konusu beceri ve özellikler: (1) Matematiksel güven, (2) Problem kurma ve çözme yoluyla matematiksel yaratıcılık, (3) Matematik yoluyla sosyal güçlendirme, (4) Matematiğin takdir edilmesidir (Ernest, 1991).
Yapılan bu çalışmadan da görüleceği üzere günümüz şartlarında öğrencilerin zorluklar karşısında pes etmeme, yaşanılan problemlere yaratıcı çözümler üretme sürecinde yılmadan hareket etme becerisi edinmesi gerektiği açıktır. Bu noktada yılmazlık terimi karşımıza çıkmaktadır. Yılmazlık, zor yaşam koşullarının karşında başarılı bir Şekilde normale dönebilme yeteneğidir (Masten, 2001).