Matematik, Bilim, Sanat ve Felsefe Sohbetleri

İçeriğin ayrıntıları katılımcıların ilgi alanına göre değişim gösterebilir. Akademik etkinlikler günde 5-6 saat sürecektir. Rahat ve huzurlu bir ortamda konuşarak, tartışarak, sorgulayarak derin konulara dalmak niyetindeyiz.

Amaç:
Yetişkinler için tasarlanan bu etkinlikte amacımız farklı konular arasındaki ilişkiyi irdelemek ve tartışmak olacak.

Hedef Kitle:
18 yaş üstü

Ücret:
Ödemeye konaklama, yemek, temel ihtiyaçlar ve eğitim dahildir. Tek kişilik oda konaklaması: 2.500 TL. Çift kişilik oda konaklaması (iki kişi için): 3.950 TL.

Tarih:
11-14 Kasım 2020 (Köy’e geliş 10 Kasım, Köy’den ayrılış 14 Kasım)

Kontenjan:
20 kişi

İletişim Kişisi:
Çiğdem Şahin – [email protected]

Kayıt Uyarı:
Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program:
Konuşmacılar:
Prof. Ali Nesin
Prof. Bülent Gözkân
Prof. Ferhat Kentel
Prof. Haluk Oral
İzzeddin Çalışlar
Osmantan Erkır

Program:

İzzeddin Çalışlar
Ders adı: Dramanın Matematiği (4,5 saat)
İçerik: Shakespeare’den bu yana tüm dramatik sanat dallarında sonsuz yaratıcı üretkenlik sergilenmesini sağlayan, sihirli denebilecek kadar tutarlı bir formüller dizgesi var. Romeo ve Juillette’den Pretty Woman’a, Ibsen’den Şinasi’ye, Tosca’dan Hair’e, Ertem Eğilmez filmlerinden Netflix dizilerine kadar okuru ve izleyiciyi kuşatıp tutsak alan, bir öykünün başından sonuna kadar merak duygusunu ayık tutan klasik dramatik yapı formüllerinin matematikteki dört işlem kadar basite indirgenmiş halini kavramak, 3×1,5 saatte profesyonel yazarlığa garantili bir adım atmak anlamına geliyor. Lajos Egri’den Robert McKee’ye kadar drama üzerine yazılmış tüm teorik kitapların bileşkesi olan bu sihirli formüllerle önerme, karakter yaratmak, dramatik çatışma, olay örgüsü ve türü ne olursa olsun dramatik bir eser ortaya koymanın olmazsa olmaz unsurları aktarılıyor ve gerisi katılımıncının yazarlık inadına bırakılıyor.

Osmantan Erkır
Ders adı: Nazım’ın Mektubu (1,5 saat)
İçerik: Büyük şair Nazım Hikmet’in yaklaşık 80 yıl önce Bursa Cezaevi’nden değerli müzik insanı Mesud Cemil’e yazdığı mektup bundan birkaç yıl önce bir sahafta ortaya çıktı. Bu kısacık mektup öyle kapılar aralıyordu ki, okunacak, araştıracak, öğrenecek bir çok konu vardı. Tanburi Cemil Bey’den, Darülelhan’a, Ankara Radyosu’ndan 2. Dünya Savaşı’na, Türkiye ses kayıt tarihinden Yurttan Sesler Korosu’na daha bir çok konu bu bir buçuk sayfalık mektubun satırları arasına gizlenmişti. Büyük bir şairden eski dostu büyük bir müzik adamına yazılan bu mektubun hikayesini ses kayıtları ve belgeler eşliğinde Osmantan Erkır anlatıyor.

Ders adı: Gerçek Kahramanın Yolculuğu (1,5 saat)
İçerik: Gazi Mustafa Kemal Paşa Bandırma Vapuru ile 1919 ayrıldığı İstanbul’u tam sekiz yıl sonra, 1927de ziyaret etti. İşgal altında bıraktığı Osmanlı’nın başkentine özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin Reisicumhuru olarak yeni başkent Ankara’dan geliyordu ve İstanbul halkı büyük bir sevinç içindeydi. Büyük karşılama için yapılan hazırlıklardan biri de bu özel ziyaretin anısına bastırılan bir afişti. Bu afişten yola çıkarak Atatürk’ün 1927 yılında gerçekleştirdiği bu önemli ziyaretin hikayesinde: Gazi neden sekiz yıl İstanbul’a gelmedi, bu sekiz yılda Türkiye’de neler oldu, ziyaret sırasında neler yaşandı, yanında kimler vardı, kendisini üzen ve sevindiren hangi olaylar gerçekleşti. Osmantan Erkır dönemin gazete arşivlerinden, hatıralardan, efemeralardan yararlanarak bu özel ziyaretin hikayesini anlatıyor.

Ders adı: Gazi Mustafa Kemal ile Bir Tren Yolculuğu (1,5 saat)
İçerik: Gazi Mustafa Kemal ve 8 misafiri 30 Eylül 1929 günü saat 17de Haydarpaşa’dan Ankara’ya doğru yola çıktılar. Bu seyahatte Gazi’nin özel vagonundaki bu misafirler kimlerdi, neler konuşuldu, gramofonda hangi şarkılar dinlendi, bu yolculukta neler yaşandı? Yolculuktan tam 90 yıl sonra bir sahafta ortaya çıkan çok özel bir belgenin ışığında Osmantan Erkır’ın anlatımıyla Atatürk’le bir tren yolculuğuna çıkıyoruz. Filmler, fotoğraflar ve Gazi’nin dinlediği taş plaklardan şarkılar eşliğinde.

Prof. Bülent Gözkân
Ders adı: Bir Bilim Tarihi Okuması (1,5 saat)
İçerik: Ortadoğu ve Ege’yi merkeze alarak bilme faaliyeti ve iddiasının iki kanalından söz edebiliyoruz. Biri Musevilik, Hıristiyanlık, İslâmiyet ve bu dinlerin kutsal metinleri üzerinden gelen mutlak hakikat iddiası ki, referansı Tanrı ve onun yeryüzündeki temsilcisi olduğuna inanılan kişilerin sözleridir. Diğer kanal, İyonya’da ve Yunan anakarasında ortaya çıkan ve felsefe adı verilen bilme faaliyetidir.

Bu konuşma, bu iki bilme iddiasının birbirlerinin karşısındaki konumlarını ve ilişkilerini de konu etmekle birlikte esas olarak felsefe ve bilimin Aydınlanma Çağına kadar olan serüvenini ele almaktadır.

Ders adı: Kant, Aydınlanma, Ahlâk I ve II (3 saat)
İçerik: Kant’ın yaşadığı dönem (1724-1804), Batı dünyasında yaşanan çok önemli değişikliklerin meydana geldiği dönemdir aynı zamanda; ve bugün yaşamakta olduğumuz dünyanın temelleri büyük ölçüde o dönemde atılmıştır. O temellerin felsefi tarafında da Kant’ın çok önemli bir yeri vardır. Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi kitabı tüm zamanların en önemli felsefi metinlerinden biri olarak, kendisinden önce gelen bütün bir felsefe anlayışını dönüştürmekle kalmamış, kendisinden sonraki felsefe anlayışının da sürekli referans noktası olmayı sürdürmüştür. Kant’ın ahlâk felsefesi de, Saf Aklın Eleştirisi’ndeki bu temel üzerinde, dinden, teolojiden, törelerden, örf ve adetlerden tümüyle bağımsız bir ahlâk kurabilmenin olanağının araştırılmasıdır. Bu konuşmalarda Kant’ın felsefe tarihi içindeki konumuna ve onun Aydınlanma Hareketi ile olan bağlantısına temas edilecek; ayrıca Kant’ın kısa ancak çok önemli bir makalesi olan “Aydınlanma Nedir?” yazısı ele alınacaktır. Bu yazıdaki temel mesele “artık bir makineden fazlası olan insana yararlılık temelinde yaklaşma düşüncesi, insan onuruna uygun bir davranışa” dönüşürken , özgürlüğün hem kamu düzenini muhafaza edecek şekilde hem de daha iyi bir hayatı mümkün kılacak hukukî ve siyasî düzenlemelere imkân verilmesini sağlayacak şekilde kullanılmasının nasıl mümkün olabileceği meselesidir. Başka bir deyişle mesele, ahlâk ile siyasetin uyumunun tesis edilebilmesini sağlayacak ilkeyi tespit etme meselesidir.

Prof. Ali Nesin
Ders: Matematik ve Felsefe (2 saat)
İçerik: Matematiğin felsefeyi çağrıştıran yönleri hakkında bir sohbet olacak. Sohbet, dinleyicilerin katkısıyla da yönlenebilir.

Prof. Ferhat Kentel
Ders: Duygu sosyolojisi merceğinden yakın Türkiye tarihi (4 saat)
İçerik:
1’inci ders: İlk derste ilk olarak duygu sosyolojisi; teori ve kavramlar tartışılacak. Daha sonrasında, Osmanlı’nın son döneminden 1960’lara kadar geçen süreyi farklı aktörler (İttihat Terakki, cumhuriyet kadroları, vb.) , gruplar (Ermeniler, Çerkesler, Balkan muhacirleri, vb.), bireyler (şehirliler, köylüler vb.) ve olaylar (sürgünler, isyanlar, düzeyinde duyguların ve kimliklerin inşasını interaktif bir biçimde anlamaya çalışarak inceleyeceğiz.
2’nci ders: İkinci derste kavramsal çerçeve genişletilecek ve 1960 sonrası dönem ele alınacak. İlk derstekine benzer şekilde aktörler (daha çok sol, sağ, İslamcı hareketler), gruplar, bireyler ve olaylar (özellikle darbeler ve son dönem gelişen yeni toplum-devlet ilişkileri) ele alınacak.
Not: Derse katılacak olanların ulaşabilecekleri anı, biyografi belge ve kitaplarını getirmeleri birlikte çalışma ve ilerleme kapasitemizi geliştireceği için hararetle tavsiye edilir.

Prof. Haluk Oral
Ders: Edebiyat (1 saat)
İçerik: Nâzım Hikmet’in Yolculuğu ve Bir Roman Kahramanı Orhan Veli başlık kitaplarımdan konular seçilerek belgeler eşliğinde anlatılacak.

Ders: Tarih (1 saat)
İçerik: Çanakkale Savaşı ile ilgili genel bir konuşma.

Ders: Matematik (1 saat)
İçerik: Sonsuzluk ve Sonsuzluğun çeşitleri, Sayma Problemleri, Basit Kombinatorik problemler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

2 × 4 =