MATEMATİĞİ OYUNLA ÖĞRENDİLER

MATEMATİĞİ OYUNLA ÖĞRENDİLER

 

MEB’in desteklediği eTwinning platformunda “Matematiği Sanatla Öğreniyorum” projesi kapsamında İstanbul Nurettin Topçu İlkokulu Öğrencileri öğretmenleri Özden Keskin rehberliğinde matematiği oyunla öğrendiler.  “Matematiği Sanatla Öğreniyorum” projesini İstanbul Küçükçekmece Mimar Sinan İlkokulunda Sınıf Öğretmeni Dinar Keskin Yılmaz ile bir araya gelerek kurduk.  “Matematiği Sanatla Öğreniyorum” projesi Antalya’dan, Mersin’den, Hatay’dan, , Bursa’dan, Kırklareli’nden, Azerbaycan’dan, Polonya’dan ve Belçika’dan öğretmenlerin katılımıyla proje hayata geçirildi.

Matematiği Sanatla Öğreniyorum projesinde Matematik konularının öğrencilerimiz tarafından oyunla, müzikle, resimle, hikaye ve dramayla orijinal ürünler ortaya koyularak  öğrenmeleri amaçlanmıştır. Öğrencilerimiz üretirken öğreniyor, öğrendikçe yeni fikirler geliştirerek sunum hazırlıyor ve arkadaşları ile paylaşarak akran öğrenimini gerçekleştiriyorlar.

Yaparak yaşayarak öğrenmenin, yeteneklerini fark edip matematik konuları ile birlikte geliştirmenin,  çok yönlü bireyler yetiştirme konusunda öğretmenlere oldukça fayda sağlamaktadır.

“Matematiği Sanatla Öğreniyorum” projesinde yer alan öğrencilerin  kavramları farklı temsil biçimleri ile ifade edip, matematiği öğrenmede deneyimleriyle matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirerek matematiksel problemlere öz güvenli bir yaklaşım geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Böylece  sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini ile birlikte araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirerek problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebileceklerdir. Matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark eden öğrenciler matematiğin insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincinde olarak matematiğe değer vereceklerdir.Matematiksel kavramları anlayabilecek, bu kavramları günlük hayatta kullanabilecektir.
Projede yapılacak olan çalışmalarla  öğrenciler birçok Web2.0 aracı tanıyıp ve etkin kullanabilecek  seviyeye geleceklerdir.

Matematiği Sanata, Sanatı Matematiğe misafir eden bu projeyi, her öğretmen bir öğretim yöntemi olarak kullanıp öğrencilerin matematiğin başrol oyuncusu olmasına fırsat vermelidir.