Masal

Şıralık Vatan İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri dahil oldukları Sesler Adasına Yolculuğumuz eTwinning projesi kapsamında Anadolu Masallarını tanıdılar.

Masal dinlemek çocuklarda dinleme ve anlama yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur. Masal dinlerken sorular sorarlar, bu da duydukları hikayeyi sorgulamaya başlaması anlamına gelir. Soru ile cevap, problem ile çözüm, başlangıç ile son arasındaki ilişkiyi kurmayı öğrenir.

Masallar çocukların hayal güçlerini genişletir, düşüncenin sınırının olmadığını öğretir.Masallar, problem çözme yeteneği kazandırır. Karşılaşılan bir sorunun üstesinden gelinebileceğini öğretir.Masallar sorun çözmeyi öğretir.