Masal Yazma Yarışması Başvurularınızı Bekliyor

Masal Yarışması

KARAMAN VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Masal Yarışması Şartnamesi

A) YARIŞMANIN ADI: Sihirli Lamba Masal Yarışması

B) YARIŞMANIN AMACI: Okul öncesi yaş gruplarına yönelik, yeni ve özgün masal metinlerinin yazılmasını teşvik etmektir.

C) YARIŞMANIN KONUSU: Konu sınırlaması olmamakla birlikte, okul öncesi çocuklarımızın bilişsel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak evrensel değerler ile (doğruluk, dürüstlük, iyilik, ahlaklı ve erdemli olmak, yardımseverlik, hoşgörü…) çevre bilinci ve hayvan sevgisi gibi konular yarışmanın konusudur.

Yarışma Takvimi:
Başvuru Süresi 29/03/2019
Eser Değerlendirmesi 01 Nisan-26 Nisan 2019
Sonuçların İlan Edilmesi 30 Nisan 2019
Ödül Töreni Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri Programı kapsamında (7-12 Mayıs 2019) tarihleri arasında yapılacaktır.

D) MASAL YARIŞMASINA KATILIM KOŞULLARI:
Genel Koşullar:
1. Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde çalışan ve yarışma jürisinde görev alanlar ile bunların
1.derece yakınları hariç, TC vatandaşı herkes yarışmaya katılabilir. Yaş sınırlaması yoktur.
2. Eser sahibi birden fazla (en fazla iki) masalla ya da birden fazla kişi tarafından hazırlanan bir masalla da yarışmaya katılabilir. Birden fazla kişi ile yazılan masallarda ödül, esere tek olarak verilecek, kişilere ayrı ayrı ödül verilmeyecektir.
3. Yarışmaya gönderilen masallar, herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir ödül almamış olmalıdır. Ayrıca başkasına ait eserlerden yapılan alıntı ve kopyalar ile ilgili hukuki sorunlar, eser sahibinin sorumluluğundadır.
4. Masal metninde; yasalarda suç olarak tanımlanan eylemlere yöneltecek ifade ve içeriklere yer verilmemelidir.
5. Masal metninde; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırımcılık içeren ifade veya yargılara yer verilmeyecektir.
6. Masal metninde; çocukların psikolojik, duygusal ve bedensel gelişimine olumsuz etkisi olabilecek konu veya içeriklere yer verilmemelidir.
7. Yarışmacı, yarışma sonucunda masalını istediği gibi kullanmakta serbesttir. Ancak, yarışmacı yarışmaya katıldığı masalının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce veya İl Müdürlüğünün işbirliği yapacağı yerel kurumlarca yapılacak yayımlarda yer almasında sakınca bulunmadığını, telif hakları kapsamında herhangi bir ücret talep etmeyeceğini standart başvuru dilekçesi ile taahhüt eder.
8. Yarışmaya katılım, elden teslim, posta ya da kargo yoluyla olacaktır. Masal metninin üzerinde katılımcının adı-soyadı ya da iletişim bilgilerine dair herhangi bir ibare bulunmayacak, sadece rumuz belirtilecektir. Başvurular kapalı zarf içinde yapılacak, zarf içinde masal metni ve başvuru formu olacak, zarfın üzerine sadece başvuru adresi ve gönderici kısmında Masalın Adı ve Rumuz yazılacaktır. Posta ve kargo yoluyla yapılan başvurularda posta ve kargo bedeli başvuru sahibine aittir. Karşı ödemeli gönderilen posta veya kargo başvuruları alınmayıp, iade edilecektir. Posta ve
kargodan kaynaklanan gecikmeler ile başvuru süresinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
9. Başvuru formu eksiksiz ve ıslak imzalı olarak doldurulmalıdır.
10. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gerekli görürse Jürinin yayımlanmaya uygun bulduğu eserleri kitaplaştıracak, kurumun WEB sayfası, sosyal medya vb. hesaplarında yayımlanacak eserler için herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.

Özel Koşullar:
1. Masal, okul öncesi dönem çocuklarının anlayabileceği akıcı ve yalın Türkçe ile yazılacaktır.
2. Yarışmacılar kendi yazdıkları özgün masal metinleri ile yarışmaya katılacaklardır. Geleneksel masallardaki klişeleşmiş tekerleme ve dileklere yer verilebilir.
3. Yerel şive ve ağız özellikleri masal metninde yer alabilir.
4. Masal, çocukların hayal gücünü kullanmalarını ve yaratıcı düşünce geliştirmelerini sağlayacak özellikler içermelidir.
5. Masal, çocukların olay ve durumlara farklı bakış açısı kazandırmalarına etki etmelidir.
6. Masalın çocuğun toplumsallaşma sürecine olumlu katkısı olmalıdır.
7. Masal, çocukların duygu ve düşüncelerini geliştirilmesine etki etmelidir.
8. Masal, öğretici özellikler taşımalı ve eğitim amaçlı kullanılabilir olmalıdır.

E) DEĞERLENDİRME KOŞULLARI VE JÜRİNİN ÇALIŞMA ESASLARI:
1. Bu şartnamenin eki standart başvuru dilekçesine uygun olarak başvuruda bulunmayan, dilekçede ıslak imzası olmayan ve bu dilekçedeki taahhütleri kabul etmeyen yarışmacıların masalları,
2. İkiden fazla masal ile yarışmaya katılan yarışmacıların masalları,
3. 5 sayfadan fazla, bilgisayarda yazılmamış ve A4 standart kağıda basılmamış masallar,
4. Masal metninin başında masalın adı ve Rumuzu olmayan masallar,
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yarışmadan çıkarılır ve Jüriye iletilmez.
5. Jüri, masal değerlendirme formunda; Masal Yarışmasına Katılım Koşulları; Genel ve Özel Koşullardaki kriterlerin bütününü birlikte değerlendirerek, ilgili masalın yayımlanmasında kamu yararı olup olmadığı yönünde oy kullanır. Jürinin salt çoğunluğu ile masalın yayımlanmasında kamu yararı bulunduğuna veya bulunmadığına karar verilir. Salt çoğunluk; oy toplamının yarısından bir fazladır. Oyların eşitliği halinde jüri başkanının takdirine göre karar verilir. Yayımlanmasında kamu yararı bulunan masallar yayımlanabilir. Yarışmadan çıkarılan masallar yayımlanmaz.

F) ÖDÜLLER VE MASALLARIN YAYIMLANMASI:
Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puandan başlayarak, sırayla yarışmacılara protokole göre 6 ödül verilir. Bu ödüller;
Yarışmanın Birincisine : Dizüstü Bilgisayar + Başarı Belgesi
Yarışmanın İkincisine : 1000,00 TL + Başarı Belgesi
Yarışmanın Üçüncüsüne : 750,00 TL + Başarı Belgesi Mansiyon : 3 adet Kitap Seti + Başarı Belgesi
Yukarıdaki ödüller dışında, daha az puan alan yarışmacılara ödül verilmez.
2019 Yılı Mayıs Ayı’nda kutlanacak olan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinliklerinde düzenlenecek bir tören ile yarışmacılara ödülleri verilir.

Yarışma sonuçlandıktan sonra, Jüri tarafından yayımlanmasına karar verilen masalların yayımlanması ve dağıtımı iş ve işlemleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü WEB sitesinde de masallar yayımlanır.

G) YAZIM KOŞULLARI:
1. Masallar Times New Roman yazı karakteri ile A4 kağıda, 12 punto, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
2. 5 sayfa ile sınırlıdır.
3. Yazılacak eserler geleneksel masal tekniğine uygun olmalıdır.

H) YARIŞMAYA KATILIM BAŞVURUSU:
1. Standart Başvuru Dilekçesi: Yarışmacılar yarışmaya, bu şartnamenin ekinde sunulan matbu standart başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunarak katılabilirler. Standart başvuru dilekçesi ekinde; yarışmacı tarafından yazılan masal metni yer alacaktır. Şahsen veya posta/kargo yolu ile de başvuru yapılabilir. Islak imzalı olmayan, faks veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.
2. Başvuru Yeri:
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Ziya Gökalp Mah. Ahmet Yesevi Cad. No: 26 Kat:3 Merkez / Karaman)
Telefon: 0.338. 213 01 92 E-Posta: [email protected]

İ) SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ:
Yarışma sonuçları Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün WEB sayfası (vwvw.karamankulturturizm.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. Ayrıca başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine bilgilendirme yapılacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin