Masal Anlatma Yarışması

Okyanus Kolejleri ortaokul Türkçe zümresi, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm kampüslerinde ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kıyasıya yarıştığı, yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine göre pek çok kazanımı gerçekleştirmeye yönelik, öğrencilerimizin kendilerinin yazdıkları masalları anlattıkları“Masal Anlatma Yarışması”nı organize etti. Yarışmada kendi yazdığı şiiri canlandıracak olan öğrenciler hem yazmanın hem de anlatmanın keyfini bir arada yaşayacak. Yarışma her kampüsün kendi bünyesinde sadece 5. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecektir.Kendi şubelerinde 1, 2 ve 3. olan öğrenciler sırasıyla 20, 15, 10 Okyanus Yıldızı ile ödüllendirilir.

Masal Anlatma Yarışması, Okyanus Koleji 5. Sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

OKYANUS KOLEJİ 5.SINIFLAR ARASI MASAL ANLATMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ
Masallar, öğrenciler için vazgeçilmezdir. Öğrenciler masal okumayı ama daha ziyade anlattırmayı çok severler.
Masallar öğrencinin hoş vakit geçirmesinde önemli bir araçtır ama öğrenci eğitiminde masal; düş gücünün
gelişmesine, düşünce ufkunun açılmasına yardımcı olur. Öğrencinin kelime dağarcığını zenginleştirir ve
öğrencilerin kavramları öğrenmelerini hızlandırır. Bunlarla birlikte masallar, öğrencide merak duygusunu
uyandırır, öğrencinin neden-sonuç ilişkisi kurma becerisini arttırır. Öğrencilerin karşılaştıkları güçlükleri
kavramasına, bu güçlüklere çözüm bulmasına yardım eder. Öğrencinin kişiliğini geliştirir. Masallarda işlenen
“birlikte yaşayan insanlar zor anlarında birbirlerine destek olmalı ve nezaket kurallarına dikkat etmeli” gibi
konular, öğrencileri sosyal dünyaya hazırlar.

Masal kitaplarının renkli, görsel öğeler yönünden zengin olması ise; öğrencinin görsel yönünün gelişmesine
yardımcı olur. Genel olarak masallarda bütün toplumları ilgilendiren ortak unsurlar olsa da, masallar içinden
çıktıkları toplumun değer, tutum ve davranışlarını yansıtır. Bu nedenle öğrencilerin öncelikle kendi masallarımızı
okumasını, diğer kültürlere ait masaların da iyi bir incelemeden sonra öğrencilere sunulması faydalı olacaktır.
Öğrencilerde öğretim programında belirtilen aşağıdaki kazanımların pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

A) Konuşma Kurallarını Uygulama
– Konuşmak için hazırlık yapar.
– Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.
– Konuşma yöntemini belirler.
– Dinleyicilerle göz teması kurar.
– Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.
– Kelimeleri doğru telaffuz eder.
– Akıcı konuşur.
– Sesine duygu tonu katar.
– Konuşmalarında beden dilini kullanır.
– Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.
– Konu dışına çıkmadan konuşur.
– Görgü kurallarına ve değerlere (milli, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

B) Kendini Sözlü Olarak İfade Etme
– Kendine güvenerek konuşur.
– Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.
– Konuşmasında söz varlığını kullanır.
– Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.
– Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur.
– Konuşmasında ana fikri vurgular.
– Konuşmasında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular.
– Konuşmalarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.
– Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır.
– Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.
– Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
– Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.
– Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici ve çarpıcı ifadeleri kullanır.

C) Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma
– Topluluk önünde konuşur.
– Üstlendiği role uygun konuşur.
– Masalı tekniğine uygun anlatır.
– Konuşmalarında betimlemeler yapar.
– Sorgulayarak konuşur.
– Masalı topluluk önünde anlatır