Marmaris Turizm Birliği Logo Tasarım Yarışması

T.C.

MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ

MARTAB

 

AMBLEM/LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 1. 1.      Konu

 

Marmaris Turizm Birliği Logo Tasarım Yarışması.

 

 1. 2.      Amaç

Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği kısa adıyla MARTAB, Marmaris İlçesi’nin yanı sıra Gökova’dan Bozburun’a kadar Marmaris ve çevresinde yer alan İl Özel İdaresi, Marmaris, Armutalan, İçmeler, Turunç, Beldibi, Gökova, Akyaka, Turunç, ve Bozburun Belediyeleri, 15 bölge köyü ve turizm sektör temsilcilerinin de yer aldığı bir kamu kurumu niteliğindedir.

Marmaris Turizm Birliği’nin amacı Marmaris ve çevresinin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır.

Denizle bütünleşen çam ormanlarına sahip muhteşem koyları, dört tarafını çevreleyen Milli Parkı, mavi bayrakla donatılmış plajları ve berrak denizi ile birçok ilimizde bulunmayan spor tesislerine de sahip olan Marmaris, bugüne kadar Ege ile Akdeniz’in kesişim noktasında, Türkiye Turizminin önemli merkezlerinden birisi konumundadır. Marmaris ve çevresi, sadece kıyı turizmi ile değil; spor, doğa, kongre turizmleri gibi alternatif turizm dallarına da ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahiptir.

Yarışmanın konusu, bu amaçla kurulan Turizm Birliklerinin arasında lider konumunda bulunan Marmaris Turizm Birliği’nin, Marmaris ‘in özelliklerini de yansıtacak ve ulusal ve uluslar arası platformlarda kurumsal kimliğini ön plana çıkarabilecek özgün bir amblem/logonun tasarlanmasıdır.

 

 1. 3.      Değerlendirme Kriterleri

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Çalışmalar, estetik bütünlük ve konuya bağlılık açısından da değerlendirilecektir.

 

 1. 4.      Amblem/Logonun Kullanım Alanları

Yarışma sonunda seçilecek amblem/logo tasarımı, Marmaris ve çevresinin tanıtımına yönelik etkinliklerde, fuar ve toplantılarda, her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda kullanılabilecektir. Tasarımda, kullanım alanlarındaki çeşitlilik göz önüne alınmalıdır.

 

 1. 5.      Katılım Şartları

Yarışma, amatör ve/veya profesyonel 18 yaşını doldurmuş herkese açıktır.

Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayınlanmış çalışmalar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Yarışmaya gönderilecek tasarımların özgün olması gerekmektedir.

 

Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışmaya katılmak için Marmaris Turizm Birliği tarafından hazırlanmış başvuru formu, eksiksiz ve doğru olarak doldurularak, amblem/logo çalışmasıyla birlikte teslim edilmelidir.

Yarışmaya her yarışmacı en fazla 3 tasarımla katılabilir.

Bu yarışmaya, Marmaris Turizm Birliği çalışanları, yarışmada jüri üyesi ve sekreter olarak görev alanlar ile birinci derece yakınları katılamazlar.

 

 1. 6.      Amblem/Logo Boyut ve Özellikleri

Her tasarım A4 (21 x 29,7cm) ebadında, beyaz zemin üzerine uzun kenarı150 mm’yi geçmeyecek

şekilde yerleştirilecek, kağıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa

kenarı25 mm.’den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır. Çalışmalar,  paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan, şeffaf dosya içerisinde teslim edilecektir. Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine CD’ye yüklenmiş Postscript (Freehand, Illustrator, Corel Draw, vb.) ve 300 dpi çözünürlükte CMYK renk modunda, TIFF ya da JPG formatında kaydedilmiş olarak teslim edilmelidir.

Dereceye girmeyen tasarımlar başvuru sahiplerine talep etmeleri halinde iade edilecektir. 1 ay içerisinde teslim alınmayan yapıtlardan Marmaris Turizm Birliği sorumlu değildir.

 

 1. 7.      Amblem/Logoların İşaretlenmesi (Rumuzlandırılması)

 

Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece 6 harf/rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır. Amblem/Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

 

 1. 8.      Amblem/Logoların Gönderilmesi

 

Logolar, katılım formu ve CD hasar görmeyecek şekilde paketlenip, 23/09/2011 Cuma Günü saat 17.00’ye kadar, aşağıdaki adrese posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Elden getirilen çalışmalar, belge karşılığında teslim alınır. Postayla gelen çalışmalar için alındı belgesi gönderilir. Postadaki gecikme ve hasardan Marmaris Turizm Birliği sorumlu değildir.

 

 1. 9.      Telif Hakları

Yarışmada birincilik ödülü alan amblem/logoların telif ve yayın hakları Marmaris Turizm Birliği’ne ait olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, Marmaris Turizm Birliği tarafından her türlü görsel-yazılı iletişimde kullanılabilecektir.

Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla bir amblem/logoya birincilik ödülü vermeye yetkilidir.

Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, ödemiş olduğu ödül bedeli ile, süresiz olarak Marmaris Turizm Birliği’ne verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzında gerekli bilumum haklar için Marmaris Turizm Birliği’ne izin / muvafakatname verdiklerini kabul ederler.

Bu şekilde kullanılan amblem/logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve amblem/logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, Marmaris Turizm Birliği’nin ödül alan eseri Marmaris Turizm Birliği logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.)oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.

Marmaris Turizm Birliği, amblem/logolar için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakat karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir.

 

 1. 10.   Yarışma Takvimi

 

Son Teslim   Tarihi                     : 23/09/2011

Seçici Kurul Değerlendirmesi : 26/09/2011

Sonuçların İlan Edilmesi          : 27/09/2011

 

Yarışma şartnamesi ve başvuru formu Marmaris Turizm Birliği veya Marmaris Turizm Birliği İnternet Sitesi’nden temin edilebilir. Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna basın yoluyla ve Marmaris Turizm Birliği İnternet Sitesi’nden duyurulacaktır.

 

 1. 11.   Seçici Kurul

 

* Asım GENİŞ – MARTAB Koordinasyon Kurulu Başkanı

* Sedat KİRT – MARTAB Genel Koordinatörü

* Hüsnü BAYSAL – Armutalan Belediyesi Meclis Üyesi (Mimar)

* Arzu GİRGİNÇ – Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi (Mimar)

* Ertan YAYLALI – GETOB Başkan Yrd. (Grafiker Ressam)

* Yasemin KARABENLİ – Ressam

* Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri – 2 kişi

 

Seçici Kurul kararlarını oy çokluğu ile alır.

 

 1. 12.   Ödüller

Birincilik Ödülü: 5.000,00.-TL

 

İkinci ve üçüncü olan tasarımlara teşekkür plaketi verilecektir.

 

 1. 13.       Başvuru Yeri

Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği – MARTAB

Hatipirimi Mah. İnönü Cad. 192. Sok. No:2  48700, Marmaris/MUĞLA

Tel: +90.252.413 44 30 – +90.252.413 44 35 (pbx)     Fax: +90.252.413 44 38 

www.martab.gov.tr    Elektronik posta: [email protected]

 

                                                                                                                                                                M.Ali ACAR

                                                                                                                                                               Birlik Başkanı

 

 

 

 

Ek 1 : 1 adet başvuru formu

Ek 1

T.C.

MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI

ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ

MARTAB

 

 

AMBLEM/LOGO TASARIM YARIŞMASI

BAŞVURU FORMU

 

Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı  Altyapı Hizmet Birliği Amblem/Logo Tasarım Yarışması Şartnamesinin katılım koşullarını ve şartnamenin tüm maddelerini aynen kabul ettiğimi beyan eder ve beyanımı aşağıdaki imzamla onaylarım.

 

Rumuz

 

Adı Soyadı

 

TC Kimlik No

 

Doğum Tarihi

 

Okulu

 

Adres

 

Ev Telefonu

 

İş Telefonu

 

Cep Telefonu

 

E-mail

 

Tarih

 

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Bu form eksiksiz olarak doldurulacak ve üzerinde yalnızca rumuzunuzun yazılı olduğu

bir zarfa konacaktır. Zarf, kapalı olarak tasarımların olduğu pakete konmalıdır.

 

 

 

TESLİM ADRESİ: Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği – MARTAB

                             Hatipirimi Mah. İnönü Cad. 192. Sok. No:2 48700, Marmaris/MUĞLA

                            Tel: 0 252 413 44 30 – 0 252 413 44 35 (pbx)

                            Fax: 0 252 413 44 38

                            Elektronik posta: [email protected]