Marmara Urban Forum (Maruf)

Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye’nin en büyük belediye buluşması Marmara Urban Forum (Maruf)’u, ”Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla 1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecektir.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen, Un Habitat, World Urban Forum, Urban Age, Moscow Urban Forum gibi örneklerden ilham alan Marmara Urban Forum; merkezi hükümeti, Türk belediyelerini, kamuya hizmet veren özel sektörü bir araya getirerek, son yılların en önemli kamu buluşması olma hedefi ile yola çıkıyor.

Yurt dışından katılım sağlayacak olan belediyelerin yanı sıra yeni dönemde göreve başlayacak olan belediye başkanlarını da bir araya getiren Marmara Urban Forum’un başlıca temaları:

-Şehir Teknolojileri ve İnovasyon
-Konut ve Yapılı Çevre
-Kentsel Altyapı
-Kamusal Mekan
-Hareketlilik ve Ulaşım
-Yerel Kalkınma
-Çevre ve İklim Değişikliği
-Kent Ağları
-Toplumsal Kapsayıcılık
-Göç
-Dayanıklılık
-Yönetişim