Marka Kent Slogan ve Logo Yarışması

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2010-2013 TR 42 Doğu Marmara Bölge Planı Kapsamında  yürütülen “Marka Kent Stratejik Kalkınma Planının” geniş kitlelere duyurulması, tanıtımı, kamuoyunda benimsenmesini sağlamaktır. Değerlendirme neticesinde başarılı bulunacak tasarım ya da tasarımlar, söz konusu illerin resmi ve genel kabul görür logo ve sloganları olarak kullanılacaktır. 

•Yarışma, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde  “Logo ve Slogan” olarak tek kategoride organize edilmektedir.
•Logo ve slogandan oluşan tasarımlar  bölgesel değil illeri kapsayacak şekilde olacaktır.
•Yarışmaya amatör ve/veya profesyonel herkes katılabilir.
•Yarışmaya katılım ücretsizdir.
•İstekliler  yarışmaya,  her il için en fazla 2 (iki) çalışma ile katılabilecektir.
•Bir yarışmacı birden fazla il için başvuruda bulunabilecektir.
•Yarışma katılımcıları web sitemizde yer alan  başvuru formunu doldurarak  çalışmalarının özgün ve kendilerine ait olduğunu, daha önce hiçbir yarışma için kullanılmadığını, logo ve sloganların hiçbir yerde sergilenmediğini ve  bu yarışma sonuçlanıncaya kadar başka bir mecrada kullanılmayacağını ve bu başvuru rehberinde yer alan hükümleri eksiksiz olarak kabul ettiklerini belirtirler.
•Daha önce kullanılan herhangi bir çalışmadan kopya olduğu ya da küçük değişiklikler ile yeniden yapıldığı, veya başka logo ya da sloganları çağrıştırdığı, yahut mevcut tasarımlarla benzerlik taşıdığı tespit edilen çalışmalar Seçici Kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılırlar. Bu durumun yarışma sonrasında tespit edilmesi halinde, söz konusu çalışma ödül almış ise, katılımcı ödülünü iade etmek zorundadır. İptal edilen ödül, diğer katılımcıların durumunu hiçbir şekilde etkilemez.
•Hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırılık teşkil eden tasarımlar yarışma dışı bırakılırlar. Yarışmacıların, tasarımın mahiyetine ilişkin değerlendirmeye itiraz hakkı söz konusu değildir.
•Seçici Kurul, yarışmayı sebep göstermeksizin sonlandırabileceği gibi, liyakat usulüne göre tasarımların hiçbirine ödül vermeyebilir.
•Logo ve Slogan yarışması için aranan koşullar şunlardır:
 

•Tasarlanacak logo ve sloganlar, “EK 1”de açıklanan kapsama uygun olmalıdır.
•Tasarlanacak logo ve sloganlar Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illeri için ayrı ayrı tasarlanmalıdır.
•Slogan en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.•Tasarımlarda renk, form ve unsur sayısı yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Öte yandan, logoların farklı boyutlarda ve farklı materyaller üzerinde kullanılabilir olması göz ardı edilmemelidir. Tasarımlar, her türlü basılı materyal (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, v.b.) üzerinde kullanılmak üzere dört renkli baskı tekniğine (ofset-trigromi) uygun olmalı ve dijital ortamlarda da kalite kaybı olmadan kullanılabilmelidir. Ayrıca, tasarımlar şapka, tişört, çanta, havlu, rozet, bayrak, anahtarlık, plaket/şilt ve benzeri her türlü tanıtım/promosyon ürünü ile pankart, poster gibi açık hava materyalleri üzerine de uygulanabilir olmalıdır.
•Logo Tasarımlar siyah-beyaz ve gri tonlama baskıda görünüm/çözünürlük kaybına uğramamalı, leke dengesi olarak anlaşılır sonuç vermelidir.
•Logo ve slogan tasarımları web sitesine yüklenirken, logo ve sloganı anlatan kısa bir açıklama eklenecektir.
•Logo Tasarımlar, yukarıda bahsedilen çıktıların yanı sıra, Adobe Photoshop, Corel Draw ve Adobe Illustrator gibi yaygın kullanımda olan yazılımlardan biri ile hazırlanmış dosyaları ve azami çözünürlükte kaydedilmiş JPEG/GIF/PNG uzantılı versiyonları ile birliktevbu sitede yer alan başvuru formuna yüklenecektir. Logonun yükleme esnasında teknik nedenlerle değişime uğraması halinde yarışmacının itiraz hakkı söz konusu değildir.

Teslim edilen çalışmalar her ilde yer alan Seçici Kurullar tarafından değerlendirilecek ve halk oylamasına sunulmak üzere 5 çalışma seçilecektir. Bu 5 çalışma  halk oylamasına sunulacak ve halk oylaması  sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecek ödüller aşağıdaki gibi olacaktır. Halk oylamasının yapılma usul ve şartları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği tarafından belirlenecektir.

Her il için Birinci çalışmaya 7.500 TL,
Her il için İkinci çalışmaya 5.000 TL,
Her il için Üçüncü çalışmaya 3.000 TL

Son Teslim Tarihi : 30 Eylül 2011 saat 17.00
Seçici Kurulun Değerlendirmesi : 3-7 Ekim 2011

TESLİM ADRESLERİ

Yarışma Sekretaryası : Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Destek Hizmetler Birimi
Tel : 0.262. 332 01 44
Faks : 0.262. 332 01 45
E-Posta : dhb@marka.org.tr

KOCAELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 1. Kat
İzmit – KOCAELİ

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Adres : Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19
Arifiye – SAKARYA

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ
Adres : Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 11/4
DÜZCE

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Adres : Fatih Cad. Hürriyet Sok. 24/3
Merkez – YALOVA

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ
Adres : Bolu Valiliği Giriş Kat
BOLU

Halk Oylaması : 7 Ekim – 7 Kasım 2011
Halk Oylamasının Sonuçların Açıklanması: 7 Kasım 2011