Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

2 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

3-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yeri :

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne(Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. )

Birimi
Bölümü
Prog./ABD
Ünvanı
Der.
Ad.
Açıklama
Edebiyat Fak. Dekanlığı
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yön.Teftişi ve Ekonomisi
Yardımcı Doçent
1
1
Eğitim Yön.Teftişi ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak.
Edebiyat Fak. Dekanlığı
Antropoloji
Yardımcı Doçent
5
1
İlahiyat Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Felsefe ve Din Bilimleri
Din Bilimleri
Yardımcı Doçent
3
1
Dinler tarihinde Mecusilik konusunda çalışmaları olmak
İlahiyat Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Temel İslam Bilimler
Hadis
Yardımcı Doçent
4
1
Hz.Peygamberin gayri Müslim politikaları konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bil.Fak.Dekanlığı
İşletme
Yardımcı Doçent
3
1
Bilgi Teknolojilerinin KOBİ’lerin Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri alanında doktora yapmış olmak

 

 NOT: Müracaatlar 14/04/2013-29/04/2013 tarihleri arasında olup, Yabancı dil sınav tarihi müracaat bitiş tarihinden sonra Personel Daire Başkanlığı sitesinde duyurulacaktır.
İlgililere duyurulur…
Mardin Artuklu Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı