MANYETİK ALAN SUYUNUN BİTKİ GELİŞİMİNE ETKİSİ

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

PROJENİN AMACI  Manyetik alandan geçirilmiş su ile sulanan bitkilerin gelişme durumlarını araştırmak.

PROJENİN HEDEFLERİ

1.Manyetik alanın etkisinde kalmış su ile sulanan bitkilerin, gelişmelerinin ne şekilde etkilendiklerini göstermek.

2.Manyetik alandan geçen suyun bitkiler üzerinde olumlu ya da olumsuz sonuçlarını test etmek.

3. Olumlu sonuçları olursa bunlardan üreticilerin yaralanmasını sağlamak, tarımda verimi arttırmak

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Öncelikle manyetik alan nedir, manyetik alanın su ve canlılar üzerindeki etkileri nelerdir konularında kaynak taramaları yapıldı. Piyasalarda satılan kireçlenmeyi önleyici cihazların katalogları incelendi ve kireçlenmeyi ne şekilde önledikleri konuları araştırıldı. 4 Adet saksı alındı Her birine 7 adet fasulye tohumu ekildi. Saksılar iki gruba ayrılıp etiketlendi. 1.gruptakiler kontrol grubu olarak 3 günde bir 50 ml. normal çeşme suyu ile sulandı. İkinci gruptakiler ise çeşme borusunun etrafına sardığımız mıknatıslı alandan geçen suyla aynı şekilde sulandı.6 hafta boyunca bitkilerdeki çimlenme ve gelişme durumları takip edildi. Yaprak büyüklükleri, gövde kalınlıkları arasında farklılıklar gözlemlendi, resimleri çekildi, gözlenen değişimler kaydedildi.

KULLANILAN YÖNTEMLER

Kontrollü deney yöntemleri kullanılmıştır.   4 adet saksıya yedişer adet fasulye tohumları ekilmiş, iki grup oluşturularak, birinci gruptakiler normal çeşme suyu ile sulanmış, ikinci gruptakiler ise mıknatıslı alandan geçirilen suyla 3 günde bir, 50 ml. olarak sulanmıştır. Bitkilerdeki gelişme durumları 6 hafta boyunca izlenmiştir.

ULAŞILAN SONUÇLAR

Manyetik alandan geçirilen suyla sulanmış fasulye bitkilerinde daha iyi gelişme gösterdiği tespit edildi. Kontrol gruplarında ekilen fasulyelerin hepsi çimlenmesine rağmen 3 hafta içinde iki saksıda da 3 fide gelişemedi ve kurudu. Gelişenler ise deney gruplarına göre daha ince gövdeli, yaprakları daha küçüktü. Deney grubuna ekilen fasulyelerin tamamı gelişmeye devam etti. Gövde sapları daha kalın, yaprakları daha genişti ve 6 hafta sonunda çiçeklenme başlamıştı.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Manyetik alan konusunda yapmış olduğumuz kaynak taramasında, insanların çok eski zamanlardan beri manyetik alanın iyileştirme gücünden yararlanmış olduğunu gördük. Nedenini bilmedikleri halde akarsulara yerleştirdikleri doğal mıknatıslar sayesinde içmiş oldukları sulardan enerji buldukları ve kendilerini daha iyi hissettikleri bilgilerine ulaştık. Nasa uzmanlarının yapmış oldukları araştırmalara göre de Dünya’nın manyetik alan etkisi dışına çıkan astronotlar, çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Bu veriden yola çıkılarak uzay mekiğinin çeşitli bölümlerine yerleştirilen yapay mıknatıslar ile sorun giderilmiştir. Manyetik alan etkisi ile kireç kristallerinin fiziksel şekli değişerek yüzeye tutunma özelliğini kaybettiği,  küresel şekle dönüşerek hiçbir yüzeye tutunamadıklarından kireçlenme olmadığı bilgilerine ulaşılmıştır.

Bu bilgilerden yola çıkarak manyetik alandan geçirilmiş suyla sulanan bitkiler,   kökleri ve odun boruları kireçle tıkanıp kapanmayacağından suyu daha kolay ve bol alır. Mineral tuzların çözünürlüğü artar ve bitkilerin mineral alımı artar. Bunlarda bitkilerin daha iyi gelişmesine, daha çok verim alınmasına neden olur. Ayrıca manyetik alan etkisine maruz kalan su moleküllerinin hidrojen ve oksijen atomlarının birbiriyle çok sıkı kümelenme oluşturmadıkları bilinmektedir.

Bütün bunlar bir araya getirildiğinde manyetik alandan geçirilerek bitkiye verilen su,  bitki köklerin ve hücrelerin kolayca emebileceği bir yapı oluşturduğu sonucuna ulaşabiliriz. Tarımda verimi arttırmak amacıyla manyetik alan suyu kullanımının faydalı olacağını söyleyebiliriz.

İLGİLİ KAYNAK TARAMASI

elektroteknoloji.com/elektrik, http://www.msxlabs.org/forum/www.saglıkbilgilerim.com/manyetik-alan, www.suisrafinason.com,aqua-rain.com.tr, www.ekoyasam.com, www.eko.enerji.com.tr,www.lisefizik.com, www.turkcebilgi. com, www.fenokulu.ney, www.ekosu.com, www.wikipedia.org, www.baktabul.net,www.rehberim.net

PROJENİN TAKVİMİ

25Eylül- 15 Ekim: Proje konusunun araştırılması

15-Ekim -20 Kasım . Kaynak taramalarının yapılması ve projenin başlatılması

20 Kasım- 30 Aralık: Deneylerin yapılması

1 Ocak- 10 Ocak : Proje raporunun hazırlanması