Manyas “Bir Hayalim Var” Projesi Kompozisyon Yarışması

Manyas “Bir Hayalim Var” Projesi Kompozisyon Yarışması

Balıkesir Manyas İlçemiz ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kariyer planlamaları yapmalarında onlara destek olmak, öğrencilerin mesleğe yönelmelerinde kendilerinin ve işin tüm özelliklerini inceleyip ikisi arasındaki ortak noktalar çerçevesinde uygun bir meslek seçmelerine yardım etmek amacıyla Kaymakamımız Sayın Abdulhamit MUTLU önderliğinde başlatılan proje kapsamında ilkokul kademesinde resim; ortaokul ve lise kademelerinde ise kompozisyon yarışması düzenlenecektir.

Yarışmada, ilkokul öğrencileri resimle, ortaokul ve lise öğrencileri ise kompozisyonla hayallerindeki mesleği anlatacaklar.

Yarışma başvuruları 22 Şubat’a kadar devam edecek.
Yarışma sonuçları 1 Mart’ta açıklanıyor.

T.C.
MANYAS KAYMAKAMLIĞI
MANYAS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE TASLAĞI – I
Mesleki rehberlik bireyin kendisi, çevresi ve meslek olanakları hakkında bilgilere sahip olmasını ve bu alandaki bilgiyi değerlendirip doğru bir karar varmasına yardımcı olmaktır. Mesleğe yöneltme faaliyetlerinde hem bireyin, hem de işin tüm özellikleri incelenip, ikisi arasında ortak noktalar tespit edilerek bireyin kendine uygun bir meslek seçmesine yardım edilmelidir. Öğrencilerin mesleki bilinç kazanmalarını, geleceğe dair hedef belirlemelerini ve bu hedefleri koyarken kendi kişilik özelliklerini göz önünde bulundurmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen projenin taslak soruları raporda sunulmuştur.

Soru 1) Gelecekte ne olmak istiyorsun?
Soru 2) Neden bu mesleğe sahip olmak istiyorsun?
a. Bu meslek hangi kişilik özelliklerini gerektirir?
b. Bu mesleği uygulayabilecek hangi kişilik özelliklerine sahipsin?
c. Bu meslek için gerekli olan ancak sende henüz var olmayan kişilik özelliklerini tamamlayabilir misin? Nasıl?
Soru 3) Bu mesleğe hangi yolları izleyerek sahip olabilirsin?
Soru 4) Bu mesleği uygulayanları göz önünde bulundurursan bu meslek nasıl bir meslektir, tanımlayabilir misin?

T.C.
MANYAS KAYMAKAMLIĞI
MANYAS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE TASLAĞI – II
Soru 1) Gelecekte ne olmak istiyorsun?
Ben büyüyünce polis olmak istiyorum.
Soru 2) Neden bu mesleğe sahip olmak istiyorsun?
Çünkü polislerin kelepçeleri var, silahı var. Benim de çok fazla oyuncak silahım var. Evde ve köyde onunla oynuyorum. Ama insanlara zarar vermiyorum. Bir de polisler suçluları yakalar. Ben de suçluları yakalamak istiyorum.
a. Bu meslek hangi kişilik özelliklerini gerektirir?
Bir polis yardımsever olmalı, iyi bir insan olmalıdır. Polisler insanlara iyilik yaparlar. Polislerin cesur olması gerekir, güçlü bir yapısı olması gerekir. Polis olacak kişinin boyuna ya da kilosuna bakılmaz.
b. Bu mesleği uygulayabilecek hangi kişilik özelliklerine sahipsin?
Yardımseverim, büyüyünce daha güçlü ve cesur olacağım. O yüzden polis olabilirim.
c. Bu meslek için gerekli olan ancak sende henüz var olmayan kişilik özelliklerini tamamlayabilir misin? Nasıl?
Bazı şeylerden korktuğum için şuan yeteri kadar cesur değilim. Mesela okulda bir polis köpeği var. Ben ondan korkuyorum. Ama büyüyüp polis olduğumda onu eğitebileceğim için ondan korkmam.
Soru 3) Bu mesleğe hangi yolları izleyerek sahip olabilirsin?
Derslerime iyi çalışmam lazım.
Soru 4) Bu mesleği uygulayanları göz önünde bulundurursan bu meslek nasıl bir meslektir, Kompozisyonda bunu da değinirimsin?
Ben polislerin ne iş yaptıklarını burada görmedim ama televizyonda Arka Sokaklar ve Kanıt dizilerini izliyorum. Orada suçluları yakalıyorlar, karışık olayları çözüyorlar, cinayeti işleyenleri buluyorlar. Yani insanlara yardım ediyorlar. Polislik böyle bir meslektir.

PROJENİN ADI
BİR HAYALİM VAR…

PROJENİN GEREKÇESİ VE DAYANAKLAR
Gelişen dünya düzeninde ortaya çıkan kariyer danışmanlığı kuramları ile birlikte meslek seçimi kavramına gelişimsel bir bakış açısıyla yaklaşılmaktadır. bireyin kendisi, çevresi ve meslek olanakları hakkında bilgilere sahip olmasını ve bu alandaki bilgiyi değerlendirip doğru bir karar varmasına yardımcı olmaktır. Mesleğe yöneltme faaliyetlerinde hem bireyin, hem de işin tüm özellikleri incelenip, ikisi arasında ortak noktalar tespit edilerek bireyin kendine uygun bir meslek seçmesine yardım edilmelidir. Öğrencilerin mesleki bilinç kazanmalarını, geleceğe dair hedef belirlemelerini ve bu hedefleri koyarken kendi kişilik özelliklerini göz önünde bulundurmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen projenin taslak soruları raporda sunulmuştur.

Bu bağlamda proje aşağıdaki kanun, yönetmelik, plan ve programlar doğrultusunda hazırlanmıştır.
– 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,
– 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
– Milli Eğitim Bakanlığı İlk ve Orta Öğretim Kurumları Yönetmelikleri,
– 30236 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği,
– Balıkesir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen BENGİ Projesi

PROJENİN ÖZETİ
Bireyin gelişiminin bütün yönleri gibi mesleki gelişimi de yaşamın ilk yıllarından başlayıp sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Kariyer Danışmanlığı kuramcılarından olan Super’a göre meslek seçimi, belli bir gelişim süreci içinde bireyle çevrenin etkileşimi sonucu olan benlik kavramının bir mesleğe yansıması ve ifadesidir. Mesleki gelişim devamlı bir süreç, meslek seçimi ise bir sentez yapma işidir. Bu kurama göre bireylerin mesleki gelişimlerinde onların yetenek, ilgi ve benlik tasarımlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Mesleki gelişim süreci türlü dönemlerden geçerek zamanla ve yeni yaşantılarla değişmektedir.
İlçemizde eğitim öğretimden sorumlu olan kurumumuzun misyonu gereği;
• Eğitime ihtiyacı olan bütün bireylerin, beklentilerine uygun, nitelikli, verimli ve etkin eğitim-öğretim hizmetine elverişli ortam sağlama,
• Çağın gerekliliklerine cevap verebilecek vasıflarda, milli ve evrensel değerlerle bütünleşmiş, sürdürülebilir kişisel ve sosyal amaçlara sahip, iş hayatında doyuma ulaşacak nitelikte meslek seçimini yapmış sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesi için gerekli eğitim-öğretim hizmetlerini sunma gayretindeyiz.

PROJENİN HEDEFLERİ
Bu projenin temel amacı ilçemizde eğitimden sorumlu kurum olarak, öğrencilerin kariyer planlama ihtiyaçları doğrultusunda örgün eğitim faaliyetleri dışında eğitim faaliyetleri düzenlemek.
– İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin içinde bulundukları döneme bakıldığında oyunlar aracılığıyla yetişkin rollerini deneyerek iş dünyalarına karşı ilk bilgilerinin oluştuğu dönem olduğu görülmektedir. Çocuğun gelecekle ilgilenmesi, gelecekte başarılı olacağına inanması, gerekli çalışma alışkanlıkları kazanması, çalışmaya karşı tutumların kazanılması bu dönemin görevleri olarak tanımlanabilir. Bu nedenle bu yaş grubundaki öğrencilere yönelik olarak görsel içeriği fazla, somut, ilgi çekici ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi temele alan çeşitli faaliyetler projenin içerisinde planlanmıştır.
– Bireyin mesleklere ilişkin fikirlerinin daha net olmaya başladığı lise kademesindeki öğrencilerin içinde bulunduğu yaş dönemi, bugünle gelecek arasında bağlantı kurup mesleklerin hayatın bir parçası olduğunu anlamaya başladığı dönemdir. Bu dönemin merkezinde kariyer olgunluğu kavramı bulunur. Bireyin kariyer seçimine yönelik net bir fikri,planı oluşmaya başlar, ilgiler belirli bir doğrultuda ilerler, bunlara bağlı olarak yetenekleri ve değerleri doğrultusunda mesleki yönelimlerde bulunmaya başlar. Bu nedenle proje kapsamında lise kademesinde gerçekleştirilmesi planlanan “Kariyer Şenliği” öğrencilerin sahip olduğu birçok ilgi ve yeteneğe dair meslek tanıtımını içerecek alt faaliyetlere sahiptir.

PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ VE KURUMLAR
Manyas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
Okul / Kurum Müdürlükleri

PROJE PAYDAŞLARI
Manyas Kaymakamlığı
Manyas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Yerel Basın ve Medya
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği içerisinde yürütülür.


PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI

– Projenin okullara duyurulması,
– Projenin faaliyetlerinin tanıtımının ve projenin gidişatına dair planlamaların yapıldığı toplantıların gerçekleştirilmesi
– İlkokul kademesinde meslek tanıtımının yapılacağı meslek köşesine dair gerekli materyallerin hazırlanması
– İlkokul kademesinde “Hayalimdeki Meslek” isimli resim çalışması sonrasında eserlerin gösterileceği resim sergisi düzenlenmesi
– Ortaokul kademesinde mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerinin öğretilmesi amacıyla hazırlanacak tabu oyun kartlarının hazırlanması
– Kariyer şenliğinde görev alacak eğitimcilerin ve meslek tanıtımı yapacak ekibin tespit edilmesi
– Lise kademesinde bahar döneminde yapılacak “Kariyer Şenliği” nin hazırlıklarının yapılması
– Ortaokul ve liselerde ödüllü kompozisyon yarışmalarının düzenlenmesi
– Proje süresince yapılacak faaliyetlerin duyurularının yapılması
– Faaliyet katılımcılarının belgelendirilmesi

PROJE GÖSTERGELERİ
Proje kapsamında ilkokullarda meslek tanıtımı amacıyla hazırlanması planlanan fotoğraf çekilme panosu, birbirinden farklı mesleklere dair kostümler ve bu materyallerin bulunacağı meslek köşesi ile düzenlenecek olan “hayalimdeki meslek” isimli resim çalışması sonrasında eserlerin sergileneceği resim sergisi materyalleri.
Ortaokullarda mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerinin öğretilmesi amacıyla hazırlanacak tabu oyun kartları ile ödüllü kompozisyon yarışması eserleri.
Liselerde düzenlenecek olan ödüllü kompozisyon yarışması eserleri ve bahar döneminde yapılması planlanan “Kariyer Şenliği” ni oluşturacak olan çeşitli kategorilerde materyaller.
İlçemizdeki projeyi yürütecek olan her okul, dönem içerisinde yaptıkları çalışmaları fotoğraflandırarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir.

PROJENİN UYGULANACAĞI YER
İlkokul, Ortaokul ve Liseler

ÖĞRENCİLERE DAĞITILACAK ÖDÜL LİSTESİ

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE
1-Çeyrek Altın
2-Oyuncak Seti
3-Deney Seti
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE
1-Bisiklet
2-Çeyrek Altın
3-Drone
LİSE ÖĞRENCİLERİNE
1-Laptop
2-Eşofman Takımı ve Spor Ayakkabısı
3-Çeyrek Altın