Manisa’ya Genç Bakış Proje Yarışması

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI

Günümüzde “modern kentleşme” kavramının beraberinde getirdiği değişiklikler, uygulamada görülen farklılıklarla şehrin geleneksel görüntüsünü ortadan kaldırabilmekte ve tarihle olan bağları koparabilmektedir. Şehirler organik yapılardır. Değişen zamana ayak uydururken tarihsel dokusunu ve kültürünü de geleceğe taşıyabilmelidir. Dünyanın en güzel şehirleri geçmişini geleceğe taşıyabilen şehirlerdir. Tüm dünyada tarihi ve kültürel birikimi Manisa kadar üst düzeyde olan çok az şehir vardır. Kültürel ve tarihi mirasımızı kentsel olarak geleceğe taşıyabilecek fikirlerin desteklenmesi ve hayata geçirilebilmesi, Manisa’da faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların ortak amaçlarından olmalıdır. Misyonu gereği gençlerin fikir ve görüşlerini hemen her platformda destekleyen kurumumuz, Manisa Belediyesi ile birlikte düzenlediği “SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE” yarışmasını geleneksel hale getirerek genç beyinlerin fikirlerini değerlendirebilmeleri için onlara büyük bir fırsat sunmuştur. Şehrimizin tarihi ve kültürel yapısının korunması, tanıtılması, yaşayan şehir kimliği ile her kesimden ve özellikle de gençler için farklılıklar taşıyabilmesi için yine genç fikirlere başvurulması kurumumuzca uygun görülmüştür. Bu konuda yine Manisa Belediyesi ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde “MANİSA’YA GENÇ BAKIŞ” ana temasıyla bir proje yarışması düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

I – BAŞVURU KOŞULLARI      
1-       Yarışmaya Manisa ilinde ortaöğretime devam eden tüm öğrenciler katılabilecektir.

2-       Manisa Özel Doruk Eğitim Kurumlarında öğrenimine devam eden öğrenciler bu yarışmaya katılacak ancak eserleri jüri değerlendirmesine alınmayıp sadece sergilenecektir.

3-       Yarışmaya öğrencilerimiz herhangi bir sınırlama olmadan istedikleri kadar proje ile katılabilir. Her proje en çok iki öğrenci ve bir proje danışmanı tarafından hazırlanabilir. Proje danışmanları öğretmenler olabileceği gibi sivil toplum örgütü temsilcileri ya da akademisyenler ile mimar ve mühendisler gibi değişik sektörlerde görev alan kişilerde olabilecektir.

4-       Öğrenciler yarışmaya
a)         Şehirde “Estetik Kaygının” geliştirilmesi
b)         Şehirdeki tarihi ve kültürel varlıkların işlevselliği
c          )Kendi belirleyecekleri bir alanın rekreasyonu
d)         Manisa Belediyesinin belirleyeceği bir alanın rekreasyonu
e)         Atıl alanların rehabilitasyonu
f)          Modern kentleşme kriterlerine göre Manisa ve öneriler
g)         Gençlere yönelik hizmetler geliştirilmesi

alt temalarından biriyle ya da kendi özgün yaklaşımlarının ürünü olan projelerle katılabilirler.

5- Yarışmaya katılabilmek için en geç 14 Şubat 2011 tarihi saat 17:00’e kadar başvuru yapılmalıdır. Başvuru için www.dorukkoleji.k12.tr  adresinden alınacak başvuru formu eksiksiz şekilde doldurulacak ve proje özeti, proje raporu ile öğrencilere ait son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafla birlikte aşağıda belirtilen başvuru adresine gönderilecektir. Ayrıca proje raporu CD ye kaydedilerek gönderiye eklenmelidir.

6-    Katılımın fazla olması halinde jürinin uygun gördüğü sayıda proje sergiye davet edilecektir.

 7-  Ön elemeyi geçerek sergilenmeye değer bulunan projeler 01 Mart 2011 tarihinde   www.dorukkoleji.k12.tr adresinden duyurulacaktır.

 8-  Proje sahibi öğrenciler “Manisa’ya Genç Bakış” yarışmasına katılmakla projesinin her türlü medya teknolojisi ile yarışmanın ve projenin tanıtımı için kullanılmasını kabul etmiş sayılır. İsteyen öğrenciler yarışma öncesi patent başvurusunda bulunabilirler

 9-Projeler, jüri üyeleri tarafından proje raporu üzerinden değerlendirilecek ve sergiye çağırılacak projeler belirlenecektir. Proje ön değerlendirmesinde jüri üyeleri;

  • Sorunu tanımlamadaki ve soruna yaklaşımdaki orjinallik ile yaratıcılık,
  • Sorun tasarımında ve incelenmesindeki beceri, dikkat ve özen,
  • Sorunun tanımlanmasından çözümüne kadar çalışmanın sürdürülmüş olması,
  • Sonuçların irdelenmesindeki sebep-neden ilişkisi ve açıklık,
  • Raporun yazım kalitesi,
  • Kent kültürüne olan katkısı,
  • Sosyal ve kültürel hayata olan katkısı,
  • Uygulanabilirlik,
  • Yardım alınan kurum, kuruluşların ve kaynakların referans verilmesi gibi hususlara önem vermektedir.

 10- Jürinin kanaatince aşağıdaki şartlardan birini veya birkaçını sağladığına inanılan projeler hangi aşamada olursa olsun elenecektir.
 – Konunun uzmanlarından gereğinden fazla yardım alan,

 -Herkesin ulaşamayacağı kaynaklardan öncelikli ve özellikli olarak yararlandırılan,

 -Başkalarının çalışmalarından onları kaynak göstermeden yararlanan.

 II – SERGİ VE SUNUM

 1-       Ön elemeyi geçerek sergilenmeye değer bulunan projeler 22-23 Mart 2011 tarihinde Kültür sitesinde sergilenecek ve ödül töreni 23 Mart 2011 günü saat 11.00 de Kültür Sitesi Lale Salonunda yapılacaktır.

 2-       Kültür sitesindeki sergi için katılımcıların bir poster hazırlaması gerekmektedir. Ayrıca maket gibi ürünler de sergilenebilir. Sergi için masa ve pano ihtiyaçları Kurumumuz tarafından karşılanacaktır. Diğer ihtiyaçlar katılımcılar tarafından karşılanmalıdır. Sergide kullanmak için okulunuzdan getireceğiniz araç ve gereçleri, projelerin yerleşimi açısından başvuru formunda bildirmeniz önemlidir.

3-       Sergi süresince katılımcıların öğle yemekleri Özel Doruk Eğitim Kurumları tarafından karşılanacaktır.

III – ÖDÜLLER     

1-      Ödül töreni 23 Mart 2011 tarihi saat 11.00’da yapılacaktır.

2-      Yarışmada 1.,2. ve 3. seçilecek, jürinin uygun gördüğü sayıdaki projeye teşvik ödülü verilecektir.

 3-      Ödüller,  kaç öğrenci ve danışman tarafından hazırlandığına bakılmaksızın proje başına verilecektir 

Öğrenci Ödülleri                                         Proje Danışmanı Ödülleri

                 1. lik ödülü       : 1500 TL                                          1500 TL 

                 2. lik ödülü       : 1000 TL                                           1000 TL

                 3. lük ödülü      :   750 TL                                            750 TL

                 Teşvik Ödülü    : 500 TL                                                 500 TL

                     IV – BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM

Adres : Manisa Özel Doruk Koleji                      Tel : 0 236 246 97 40 – 41 – 42

             Muradiye Yolu Üzeri                               www.dorukkoleji.k12.tr

             Karaçay Mevkii No : 1

                               MANİSA

Yarışma Koordinatörü : Bekir Avşar

                                      GSM : 0507 661 81 42         e-mail : bekiravsar@gmail.com