MANİSA ALTIN ÜZÜM KISA FİLM FESTİVALİ FİLM YARIŞMASI

 

II.  MANİSA  ALTIN  ÜZÜM  KISA  FİLM  FESTİVALİ  amatör  sinemacıları  ve profesyonel sinemacıları geçtiğimiz yılda olduğu gibi tekrar bu özel platformda fikir alışverişi yapmaya  davet  ediyor.  Katılan  filmlerin  gösterimlerinin  yanı  sıra  panel,  söyleşi,  atölye çalışmaları gibi konularda da  bilgi paylaşımının sağlanması hedefleniyor. Manisa’da ikincisi
yapılacak  olan    “Genç  Türk  Sineması”  projesi  kapsamında  gerçekleştirilen  II. MANİSA ALTIN ÜZÜM KISA FİLM FESTİVALİ birincisinde olduğu gibi binlerce kişiye ulaşmayı amaçlamakta    ve  gelenekselleşme  yolunda    ilerleyen  bu  festivalle  tüm Manisa  ’  nın  3  gün boyunca sanatsal bir şenlik havasına bürünmesi planlanmaktadır. MANİSA ALTIN  ÜZÜM  KISA  FİLM  FESTİVALİ Manisa’yı  Batı Anadolu’nun Kültür ve Sanat şehri yapmanın  ilk adımı olarak yola çıkmış bir  festivaldir.  İkincisi bu sene yapılarak  kurumsallaşıp geleneksel hale gelecek olan proje bir sonra ki yılda da Uluslar arası boyut kazandırılarak   kentin dokusuna uygun Turizm hareketlerini de beraberinde getirmesi hedeflenmektedir.
 
II.  Yarışma Kategorileri:    
Festivalin  içinde  yer alan yarışma kategorilerinde bu  yılın  teması “ Çevre ve Doğal Yaşam”    olarak  belirlenmiştir  10  dk  aşmayacak  filmlerin  yarışacağı  festivalde  jüri Türkiye’nin önde gelen Akademisyen ve Sinemacılarından oluşacaktır. Kısa film yarışmasının konusu SERBEST olacak. Yarışmanın dört kategoride yapılması hedeflenmektedir.
I.  Kurmaca,
II.  Belgesel,
III.  Animasyon 
IV.  Deneysel
 
Hedef  :  
Ülkemizin dört bir yanında eğitimini sürdüren Sinema TV öğrencileri başta olmak üzere, kısa filmle uğraşan üniversite öğrencileri, Manisa halkı, çevre  illerdeki sanatseverlerin Workshop ve söyleşilere katılması planlanmaktadır.
             Manisa Altın Üzüm Kısa Film Festivali
Film Yarışması Şartnamesi
 
 
I.    AMAÇ         
 
Manisa Belediyesi  gelecekte  sinema  sektörüne  yön  verecek  olan  sinema  öğrencileri  ve amatör  sinemacıların  yetişmesine katkıda bulunmak  amacıyla, “Genç Türk Sineması”  adlı proje ile başta sinema öğrencileri olmak üzere tüm amatör sinema severleri desteklemektedir. İkincisi bu yıl gerçekleştirilecek “Genç Türk Sineması“ Türkiye genelindeki  tüm  İletişim ve Güzel Sanatlar fakültelerinin Sinema – Televizyon bölümlerinde eğitim gören öğrencilerine ve
tüm sinemaseverlere açıktır. 
 
 
II.      KAPSAM        
 
1.    “Genç  Türk  Sineması”  projesi Manisa  Belediyesi  tarafından  Okumuş Adamlar Fikir Atölyesi Ltd. Şti. organizatörlüğünde gerçekleştirilecektir.
 
2.    “Genç  Türk  Sineması”  projesi,  başta  sinema  ve  iletişim  alanında  eğitim  veren Türkiye genelindeki devlet, özel ve vakıf okullarının ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler ile tüm amatör sinemaseverlerin katılımına açıktır. 
 
 
III.    KATILMA KOŞULLARI  ÖN JÜRİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
III.    KATILMA KOŞULLARI  ÖN JÜRİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
 
1-  Yarışma  ulusal  kısa  filmlere  açıktır,  bu  nedenle  yapımcılardan  en  az  biri  yada filmin yönetmeni T.C. vatandaşı olmalıdır.
2-  Filmlerin süresi  maksimum ;
 
 
 
Kurmaca   :  10 dk.
Deneysel  :  10 dk
Animasyon  :  10 dk.
Belgesel   :  15 dk.
 
 
3-  Yarışmacılar birden fazla eser ile yarışmaya katılabilirler.
4-  Yarışmaya süresi 10 Dk. yı aşmayan yapımlar katılabilir.
5-  Daha  önce  ulusal  yada  uluslar  arası  yarışmalara  katılmış  olmaları  engel  değildir.
Ancak  daha  önce  katılmış  olduğu  yarışmalarda  derece  almamış  olması gerekmektedir.
6-  Filmlerin çekim  formatları ne olursa olsun gösterim kopyalarının yüksek kalitede kaydedilmiş DVD formatında olması gerekmektedir.
7-  Yarışmaya katılmak için son başvuru  09 Kasım 2011 Çarşamba saat: 18:00 dır.
8-  Film  sahipleri  el  yazısı  ile  doldurulmuş  ve mavi mürekkepli  kalemle  her  sayfası imzalanmış başvuru formu ile birlikte;
• Filmin 1 ( Bir ) sayfayı geçmeyen özeti ve künyesi 
• Filmin senaryosu
• Yönetmenin kısa biyografisi ve filmografisi 
• Yönetmenin fotoğrafı 3 adet  ( JPG formatında 300 DPI ) 
• Filmden 5 adet fotoğraf ( JPG formatında 300 DPI )
• Filmin dijital ortamda afişi ( JPG formatında 300 DPI ) 
• Ön  jüri değerlendirmesi  için  filmin DVD  formatında 3 adet kopyası  ( VCD formatında gönderilen kopyalar geçersiz sayılır )
• DVD bantların ve CD dosyaların üzerlerinde yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmalıdır 
• Festival  katalogu  ve  filmin  tanıtımı  için  gerekli  olan  yukarıda  ki alzemeleri, eksiksiz doldurulmuş ve  imzalanmış başvuru formu  ile birlikte CD yada DVD’ ye yükleyerek gönderiniz
9-  Yarışmaya  katılan  filmler  ön  jüri  tarafından  izlenerek  ön  elemeden  geçirilir  ve
sonuçlar   11 Kasım 2011  –  15 Kasım 2011    tarihleri  arasında web  sayfalarımız  
( www.manisaaltinuzum.com  – www.manisa.bel.tr  – www.okumusadamlar.com.tr  )   ve medya aracılığı ile duyurulur.
10-  Ön  jürinin  yarışmaya  seçtiği  filmlerin  eser  sahiplerinden,  festival  sırasında  ki gösterimleri  için  filmlerin  yüksek  kalitede  kaydedilmiş  DVD  kopyası  istenir.
Yarışmaya  seçilen  filmler  festival  tarihleri  içinde  yüksek  kalitede  kaydedilmiş
11-  Yarışacak  filmlerin  yüksek  kalitede  kaydedilmiş  DVD  kopyalarının  en  geç  09 Kasım 2011 Çarşamba  saat 18:00  tarihine kadar Manisa Belediyesi Kültür Ve Sosyal  İşler Müdürlüğü Gençlik Merkezi Nişancı Paşa Mah. 1200 Sok. No.2
Manisa  adresine  ulaştırılması  gerekmektedir.  Bu  tarihe  kadar  gönderilmeyen filmler yarışma dışı bırakılır.
12-  Ön jüri ve ana jüri festival yönetimi tarafından seçilen uzmanlardan oluşur
13-  Başvurusu  yapılmış  kısa  filmler  ön  elemede  yarışmaya  uygun  bulunsun  yada bulunmasın son başvuru tarihinden sonra festivalden kesinlikle çekilemez.
14-  “Genç  Türk  sineması”  projesi  kapsamındaki  yarışmada  dereceye  giren katılımcılar,  filmlerini  ulusal  veya  uluslararası  yarışmalara  göndermekte,  ticari veya  ticari  olmayan  mecralarda  göstermekte  özgür  olup,  konuyla  ilgili  Manisa Belediyesi’ni yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdürler. 
15-  Katılımcılar filmlerinin  jeneriğinde, “Bu film Manisa Belediyesi’nin “Genç Türk Sineması Projesi” kapsamında desteklenmiştir,” ibaresine yer vereceklerdir.
16-  Ön jüri tarafından yarışmaya uygun bulunmayan kısa filmler, ön jürinin önerisi ile, festival  yönetimince  yarışma  dışı  gösterim  programına  alınabilir.  Filmin  yasal sahibi  filmini  yarışma dışında  izleyiciye  sunmak  istemiyorsa bu durumu  başvuru formunda belirtmek zorundadır.
VII.    TELİF HAKLARI      
 
Projelerde  telif  hakkı  doğuracak  “senaryo”,  “müzik”  ve  “görüntü”  vb.  eserlerin  kullanılması
durumunda, projenin yapım aşamasında söz konusu telifler alınmış olmalıdır.
 
 
VIII.    DEĞERLENDİRME TAKVİMİ   
 
Filmlerin Son Teslim Tarihi     :  09  Kasım 2011
Seçici Kurul’un Toplanması     :  10  Kasım 2011
Ödül Töreni         :  20  Kasım 2011
IX.    ÖDÜLLER        
 
1-  Jüri yarışmaya kabul edilen filmleri belireler ve  isterse bu ödüllerin yanı sıra   gerekli
görüldüğü takdirde bir adet te akçesiz jüri özel ödülü verilebilir.
2-  Para  ödülü  yalnızca  kurmaca  dalında  yarışacak  filmlere  uygulanacaktır. Deneysel  –
Animasyon  –  Belgesel  dallarında  yarışan  ve  dereceye  giren  filmler  akçesiz
ödüllendirilecektir.
 
Birincilik Ödülü    :   5000 TL
İkincilik Ödülü    :   3000 TL
Üçüncülük Ödülü       :   2000 TL
3-  Ödül paylaştırıldığı takdirde ödül miktarı da paylaştırılır. Ödül paylaştırma kararı için
jürinin oy birliği gereklidir.
4-  Özel ödül vermek  isteyen kişi  yada kuruluşlar  festivalin başlamasından  en  az bir  ay
önce  festival  yönetimine  başvurabilirler.  Festival  yönetimi  uygun  görürse  bu  ödülü
kabul eder ve bu özel ödülle ilgili olarak jüriyi bilgilendirir
5-  Parasal  ödüller  fatura  yada  gider  pusulası  karşılığı  ödenir.  Ödül  tutarına  KDV.
Dahildir. Ödül  tutarından  yapılacak  yasal  kesintiler  varsa  bu  bedeller  kesilerek  ilgili
kurumlara Okumuş Adamlar Fikir Atölyesi Ltd. Şti. tarafında yatırılır.
6-  Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısı olması ve özellikle bunlardan
birinin  yabancı  olması  durumunda  festival  süresince  festival  yönetiminin  muhatabı
başvuru formunda adı bulunan gerçek ve / veya tüzel kişidir.
7-  Fatura bilgileri ve banka hesap bilgileri başvuru  formunda belirtilen  yasal  sahiplerin
bilgileri ile tutarlı olmalıdır.
8-  Ödül kazanan   kişi ödülünü almak üzere ödül  töreninde bizzat bulunmak zorundadır.
Ödül törenine ; festival yönetiminin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan
kişinin  akçeli  yada  akçesiz  hiçbir  ödülü  verilmez,  ödül  Okumuş  Adamlar  Fikir
Atölyesi Ltd. Şti. uhdesinde kalır.
9-  Parasal ödüller Okumuş Adamlar Fikir Atölyesi Ltd. Şti. tarafından ödenir.