MAMAK İLÇE MEM. BİLİM ŞENLİĞİ

MAMAK İLÇE MEM. BİLİM ŞENLİĞİ

BİLİM YOLCULUĞU

 

“Bilim Yolculuğu” Adlı Projemiz, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ulusal Projeler birimi tarafından planlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projedir.

Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz şenliğimiz, 04-05-06 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde her yaştan öğrenci, öğretmen ve katılımcı için açık ve ÜCRETSİZDİR.
Projemizde öğrencilerimizin bizzat kendilerinin yaptıkları deneyler, uygulama ve gözlemlerle bilimsel bilgilerin kalıcılığını sağlamak, yaratıcılığı ön plana çıkarmak ve bilimsel yasaların öğretilmesi söz konusu olacaktır. Hedef kitlemiz müdürlüğümüze bağlı tüm okullarımız yani 3-18 yaş aralığıdır. Ayrıca öğretmenlerimiz ve ziyaretçi yetişkinler için de etkinlikler düşünülmüştür.

Projede; fizik, kimya, matematik, mühendislik, beslenme, adli bilimler, eczacılık, botanik, sanat ve tasarım, böcek bilimi, coğrafya, jeoloji, kimya, geometri, bitki bilimi, vergi bilinci, gen klonlama, robot, fotoğrafçılık, sağlık, gökbilimi, biyoloji, çevre, mimari, sosyal bilimler, hukuk, el sanatları, kültürel miras, engellilerin hayata kazandırılmasına yönelik toplam 39 atölyede 51 etkinlik yapılacaktır.

Atölyelerdeki etkinlikler planlanırken bilimin herkese hitap ettiğini kanıtlamak için engelliler de dahil farklı alanlardan konular seçilmesine özen gösterilmiştir. Katılımcıların interaktif uygulamaları ile, birçok bilimsel deneyi eğitmenler gözetiminde yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanacaktır. Proje süresince sosyal ve beşeri bilimler alanından kültürel mirasımızla ilgili çeşitli etkinlikler yapılacak ayrıca Böcek Şenlik Okulu sergileri olacaktır.

Şenlikte gerçekleştirilecek etkileşimli uygulamalar, atölye çalışmaları, oyun, yarışma, deney, gözlem ve benzeri çalışmaların neler olacağı ve hangi birimlerden hizmet alınacağı konusunda araştırmalar yapılmış, referanslar alınmıştır. Ankara Üniversitesi ile işbirliği yapılması ve mekan olarak da bu üniversitenin Tandoğan yerleşkesi kararlaştırılmış, gerekli yazışmalar yapılmıştır.

Etkinliklerin planlanmasında bilimin sadece fen ve matematik alanlarından ibaret olmadığını sosyal alanlarda da bilimsel çalışmalar yapılabileceğini vurgulamak amacıyla bu alanlarda da atölyeler planlanmıştır. Organizasyonun tamamı ilçemiz Arge birimi tarafından yürütülecektir.

GÖKBİLİM
FARMAKOLOJİ
ROBOTİK
KİMYA
GEN KLONLAMA
EL SANATLARI
MÜHENDİSLİK
FOTOĞRAFÇILIK
BİYOLOJİ
BESLENME
ÇEVRE
MATEMATİK
FİZİK
BÖCEK BLİMİ
HUKUK
ADLI BİLİMLER
SAĞLIK
KÜLTÜREL MİRAS
EPİGRAFİ
MİMARİ
ÖZEL EĞİTİMİ
JEOLOJİ
COĞRAFYA
ZEKA OYUNLARI

HER GÜN 39 ATÖLYEDE 52 ETKİNLİĞİN GERÇEKLEŞECEĞİ BİLİM ŞENLİĞİMİZE DAVETLİSİNİZ.

4 – 5 – 6 EKİM 2017 09:00 – 16:00

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ