Maltepe Üniversitesi Hukuk Öğrencileri Makale Yarışması

Yarışma, sadece Türkiye’deki hukuk fakültelerinde lisans seviyesinde aktif olarak kayıtlı olan tüm hukuk fakültesi öğrencilerine açıktır.

Yarışmaya, sadece tek yazarlı makaleler kabul edilecektir.

Yarışmaya gönderilecek makaleler özgün olmalıdır. Daha önce başka hiçbir platformda, mecrada, yarışmada, dergide vb. kullanılmamış, yayımlanmamış, kullanılmak, yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Katılımcılar, yarışmaya başvuruda bulunmakla bu şartnamedeki hükümleri tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği makalenin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm kanuni izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Makaleler Turnitin intihal taramasından geçirilecek ve %25’i aşan oranda intihal raporlanan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu sebeple, adaylara başvuru öncesinde makalelerini Turnitin’de taratmaları, gerekiyorsa bu tarama sonuçlarına göre gözden geçirerek başvurularını yapmaları önerilmektedir.

Yarışmaya gönderilecek makalelerin yazı dilinin Türkçe olması, akademik yazım ve etik kuralları ile Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur. Her makalede en az 150 en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özete yer verilmelidir.

Ana metnin tamamı Times New Roman 12 (on iki) punto 1,5 (bir buçuk) satır aralığı ile yazılmış olmalıdır. Dipnot kullanımı ise Chicago yöntemine göre yapılacaktır.

Kaynakça bölümü makalenin sonunda yer almalı ve kullanılan kaynakların yazarlarının soyadı sıralamasına göre sıralanmış olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar ayrıca ana metinde bulunduğu sayfanın sonunda dipnot olarak da verilmelidir.

Makale kapağında ve metninde katılımcının isim/soy isim ve üniversite bilgisi kesinlikle yer almamalıdır.

Makaleler en az 15, en fazla 20 sayfa olmalıdır.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Öğrencileri Makale Yarışması Ödüller

Birinci Makale: 3.000 TL
İkinci Makale: 2.000 TL
Üçüncü Makale: 1.000 TL

Başvurular duyurulan form üzerinden yapılacaktır.
Makaleler hukukdekanlik@maltepe.edu.tr ve makalemaltepehukuk@gmail.com ve mail adresi üzerinden alınacaktır. Katılım için makale bu iki adrese birlikte iletilmelidir.
Makalelerin son gönderim tarihi: 15 Ağustos 2021 Saat: 23:59 şeklindedir.