Mali Tabloların Analizi Eğitimi (Sertifikalı)

İGED AKADEMİ

Eğitimin Amacı
Mali analiz, muhasebe bilgilerinin uygulanması ile oluşturulan mali tabloların finansal tekniklerle yorumlanmasıdır. Bu tanımdan çıkacak sonuç, mali tabloların birer bilgi verme aracı olduğudur. Bu bağlamda mali (finansal) analiz, ilgilisine (kamu otoriteleri, şirket ortakları, yöneticiler, kamuoyu, yatırımcılar ve ilişkili taraflar) işletme hakkında yargıya ulaşabilmesi için net ve detaylı bilgiler sunmaktadır. Bu eğitimi almış kişiler; şirketlerde, denetim (audit) firmalarında, bankalarda, finansal kurumlarda kredi, denetim, finans, muhasebe gibi departmanlarda çalışabilmek için kaydadeğer bir bilgi donanımına sahip olacaktır.

Eğitim Konuları
Temel Finansal Tablolar
Finansal Analiz Teknikleri
Sektörlere Göre Mali Yorum Yapabilme
Mali Tabloların Mevzuata Uygun Hale Getirilmesi
Kredi İlişkisinde Bulunulan/Bulunulacak Kurumlar Tarafından İstenilen Mali Verilerin, Kredi Alabilmek İçin Uygun Hale Getirilmesi
Firmanın Mali Olarak Zayıf ve Güçlü Yönlerinin Tespiti (Swot Analiz)
Şirket İçin En Uygun Finansman Yöntemleri
Banka Firma İlişkilerinin Yönetimi
TARİH 12 KASIM 2014 (ÇARŞAMBA) EĞİTMEN MUSTAFA ABİDİNOĞLU

SÜRE 7 Saat (10:00 – 17:00) ÜCRET 250 TL (KDV Dahil)

ADRES Halaskargazi Cad. Çifkurt Apt. No:226 K:1 Şişli / İstanbul (Şişli Cami Karşısı)