Mali Tablolar Analizi ve Uygulamalari Egitimi

MALİ TABLOLAR ANALİZİ ve UYGULAMALARI
08-09 Şubat 2014 – Bağdat Caddesi, İstanbul
Vergi Yasalarına Göre Düzenlenen Finansal Tabloların Yetersizlikleri
Türk Ticaret Kanunundaki Finansal Tablolara Yönelik Yenilikler
Türkiye Muhasebe ve Raporlama Standartlarının Özeti
Kredilendirme Sürecinin Yeni Yüzü BASEL II
Derecelendirme Şirketleri ve Standart / Geliştirilmiş Yaklaşımlar – Teminatların Yeni Yüzü
Muhasebe, Finansal Tablo ve Denetimde Yenilikler
Türk Ticaret Kanununun Yöneticilere Getireceği Sorumluluklar
Muhasebe Ve Muhasebe Politikaları, Mali Analizin Yeri, Önemi
Mali Tablo İlkeleri, Bilanço Tablosu (Varlıklara – Kaynaklara İlişkin)
Mali Tablo İlkeleri, Gelir Gider Tablosu (Gelirlere – Giderlere İlişkin)
Nakit Akım Tabloları
Özkaynak Değişim Tabloları
Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri, Kısaca Enflasyon Muhasebesi
Enflasyonun Bilanço Tablosuna Olan Etkileri
Enflasyonun Gelir Tablosuna Olan Etkileri
Mali Analiz Teknikleri
Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi
Mali Analiz Çeşitleri Ve Teknikleri
Karşılaştırmalı Tablolar
Trend Analizleri
Yüzde Analizleri
Oran Analizleri Likidite(Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)
Mali Yapı Oranları ( Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama
Duran Varlık Oranları
Faaliyet Oranları (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)
Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faaliyet Oranları
Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Brüt Satış)
Başabaş Noktası Analizi
Eğitim Tarihi:
08 – 09 Şubat 2014 Cumartesi, Pazar 09:00 – 16:00
Rönesans Eğitim Salonları, Bağdat Caddesi Selamiçeşme / Kadıköy – İstanbul
Detaylı bilgi, kayıt ve kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
Tel: 216 4112973, Faks: 216 4111393, Mail: b.kockar@rdbe.com.tr