Malataya – Mehmet Akif Ersoy Ulusal Şiir ve Öykü yarışması

 

BİLSAM –MALATYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL ŞİİR VE ÖYKÜ YARIŞMASI
T.C. Başbakanlığının 2011 yılını “Mehmet Akif Ersoy Yılı” ilan etmesi sebebiyle Bilgiyolu Eğitim Kültür ve Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Mehmet Akif Ersoy’un aziz hatırasına atfen şiir ve öykü yarışması düzenlenmiştir.
A. AMAÇ
Projenin amacı; büyük şair, mütefekkir ve gönül adamı Mehmet Akif Ersoy’un aziz hatırasını yaşatmak, şiir ve kısa öykü alanında edebiyatımıza yeni eserler kazandırmak, dereceye girmeye layık eserleri ödüllendirerek sanata ve edebiyata karşı heveslerin kalıcı olmasına katkı sağlamak, yeni kalemlerin ortaya çıkmasını teşvik etmektir.
B. KATILIM ŞARTLARI
Genel Şartlar
·        Yarışma, amatör ve profesyonel her şair ve hikâye yazarı ile orta öğretim öğrencilerini kapsayacak şekilde 2(iki) kategoride düzenlenmiş ulusal boyutlu bir yarışmadır.
·        Yarışma, şiir ve öykü olmak üzere iki alanda yapılacak ve adaylar, yarışmaya 1(bir) eserle başvuracaktır. Bir katılımcı yarışma dallarından sadece birine ve bir eserle başvurabilir.
·        Konu “serbest” olup eserler, Türk dili ve imla kuralları uygun olacaktır.
·        Yarışmaya katılanlar eser (şiir ve öykü) kişiye ait, kısmen dahi olsa herhangi bir yerden alıntılanmamış, daha önce hiçbir yerde (internet ortamı da dâhil) yayımlanmamış olmalıdır. Ortaöğretim öğrencileri de şiir ve öykü dalındaki yarışmalarından bir tanesine okul müdürlükleri aracılığı ile başvurabilirler. Öğrenciler dışında yarışmaya katılmak isteyen personel ise yarışmaya serbest olarak katılabilir. Yarışmaya katılanlar, eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, eserlere hiçbir şekilde basılması için muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma kayıt ettirmediklerini belirten yazılı ve imzalı EK–1’deki belgeyi ve eseri BİLSAM‘a posta ile göndermek veya şahsen elden teslim etmekle yükümlüdürler. Katılım şartlarının herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu eser yarışma dışı bırakılır ve dağıtılmış ödüller geri alınır.
·        Eserler, bilgisayarla A4 kâğıdına 12 punto ile tek satır aralıklı yazılacak ve 5 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca daha sonra dereceye giren eserler kitaplaşacağı için, eserin Word formatında hazırlanmış CD’ye yüklenmiş haliyle de gönderilmesi gerekmektedir. Yarışmacılar eserlerini belirtilen iletişim adresine posta ile göndermek veya şahsen elden teslim etmekle yükümlüdürler.
·        Yarışmaya gönderilecek eserlerin üzerinde veya herhangi bir sayfasında eserin kime ait olduğunu gösteren herhangi bir bilgi olmayacaktır. Bu şekilde hazırlanan eser bir zarfın içine konulacak ve zarfın üzerine sadece rumuz yazılacaktır. Daha sonra başka bir zarfın içine CD ve Ek-1 belgesi konulacak ve bu iki zarf başka bir zarfın içine konulup üzerine katılımcının rumuzu yazılıp yarışma adresine gönderilecektir.
·        Yarışma için teslim edilen veya posta ile gönderilen şiir ve hikâye metinleri eser sahiplerine iade edilmeyecektir.
·        Yarışmacılar bütün genel ve özel şartları kabul etmiş sayılır.
·        Seçici Kurulun verdiği kararlar kesin olup tüm katılımcılar seçici kurulun kararlarını kabul etmeyi taahhüt ederler.
·        Düzenlenen yarışmaya Seçici Kurul ve Düzenleme Kurulu üyelerinin kendileri, eşleri, çocukları ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
Özel Şartlar
“Şiir” Yarışması İçin Özel Şartlar
·        Yarışmacılar 1(bir) şiirle katılabileceklerdir.
·        Şiirlerde biçim olarak bir sınırlama yoktur. Yarışmacı şiirini istediği vezin türünde ya da serbest tarzda yazabilecektir.
·        Her bir şiir serbest konulu ve en fazla 3 (üç) A4 sayfası ile sınırlandırılmıştır.
·        Seçici Kurul’un uygun bulması halinde ödül sahibi yarışmacı şiirini okuyabilecektir.
“Kısa Hikâye” Yarışması İçin Özel Şartlar
·        Yarışmacılar 1(bir) hikâyeyle katılabileceklerdir.
·         Her hikâye serbest konulu ve en fazla 10 (on) A4 sayfası ile sınırlandırılmıştır.
·        Seçici Kurul’un uygun bulması halinde ödül sahibi yarışmacı eserini okuyabilecektir.
C.   ORGANLAR
1. Düzenleme Kurulu: Mehmet Akif Ersoy Ulusal Şiir ve Öykü yarışmasının düzenleme kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur. Yarışma ile ilgili bütün işlemler aşağıdaki kurul tarafından yürütülür.
Metin BENLİ      (BİLSAM Sanat Akademi Yönetim Kurulu Başkanı, Edebiyat Öğretmeni)
Fehmi KOLÇAK   (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanı)
Murat AŞAN       (BİLSAM Proje Koordinatörü)
Yaşar KALKAN   (İnönü Üni.İnşaat Müh. BİLSAM Sanat Akademi Üyesi)
Gülşen ŞAHİN     (Öğretmen)
Cumali YILDIRIM(Edebiyat Öğretmeni)   
İhsan GENÇAY    (İl Milli Eğitim Şube Müdürü)
 
2. Yarışma Seçici Kurulu: Yarışmaya katılan eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. Şiir ve öyküleri değerlendirecek seçici kurul aşağıya çıkarılmıştır.
“Şiir” Seçici Kurul Üyeleri;
·        Cumali Ünaldı           (Şair, Yazar)
·        Nurullah Genç          (Şair, Yazar)
·        Turan Karataş           (Şair, Yazar, Öğr. Üyesi)
·        Umut Bozkurtoğlu   (Şair, Gazeteci)
“Kısa Hikâye” Seçici Kurul Üyeleri
·        Necati Güngör          (Yazar)
·        Turan Karataş           (Şair, Yazar, Öğr. Üyesi)
·        İlhan Erdem              (Öğretim Üyesi)
·        Hüseyin Karatay       (Eğitimci, Yazar)
3.   Sekretarya: BİLSAM – Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şiir ve Kısa Hikâye Yarışması’nın her tür iletişim ve yazışma hizmetleri Yarışma Sekretaryası tarafından yürütülür. Yarışma Sekretaryası aşağıdaki kişilerden oluşur.
–              Murat Aşan
–              İsmail Dolu
 
SERBEST KATEGORİ
D. YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru İçin Son Tarih      : 01. 04. 2012
Değerlendirme Son Tarih : 05. 05. 2012
Derecelerin İlan Tarihi       : 15. 05. 2012
Ödül Töreni                        : 26. 05. 2012
 
 
Not: Eserler için son başvuru tarihinin belirlenmesinde eserlerin elden teslim edildiği veya resmi bir kayıtla posta ya da kargoya teslim edildiği tarih esas alınacaktır. Bu tarihten sonra teslim edilen veya gönderilen eserler kabul edilmeyecektir. Bu hususta BİLSAM-Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü  sorumluluk kabul etmeyecektir.
ÖĞRENCİLERİN YARIŞMA TAKVİMİ
 
Okul Müdürlüklerine Teslim                                           : 17.02.2012
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Teslim                        : 02.03.2012
İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Teslim                            : 16.03.2012
Eserlerin Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslimi: 01.04.2012
 
Not: Her Okul üç eser seçerek İlçe Milli eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. İlçelerde ilk üçe giren eserleri İl Milli eğitim Müdürlüklerine gönderecekler. İllerde ilk üçe giren eseri Malatya Milli eğitim müdürlüğüne belirtilen takvim çerçevesinde göndereceklerdir.
 
E.   ÖDÜLLER
Seçici Kurulların değerlendirmeleri sonucunda her iki dalda da ayrı olmak üzere birinci, ikinci, üçüncü olan eserler tespit edilecek, ayrıca her bir dal için bir adet mansiyon verilecektir. Orta Öğretim kurumları arasındaki “Şiir ” ve “Kısa Hikâye” yarışması için ödüller eşit olup aşağıdaki gibidir.
                          ULUSAL  ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ŞİİR VE ÖYKÜ YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
              •             Birincilere     :  Laptop  
              •             İkincilere       : Netbook
              •             Üçüncülere   : Digital Fotoğraf Makinesi
              •             Mansiyon      : Çeyrek Altın
Seçici Kurulların değerlendirmeleri sonucunda her iki dalda da ayrı olmak üzere birinci, ikinci, üçüncü olan eserler tespit edilecek, ayrıca her bir dal için bir adet mansiyon verilecektir. Ulusal “Şiir ” ve “Kısa Hikâye” yarışması için ödüller eşit olup aşağıdaki gibidir.
                         ULUSAL ŞİİR VE ÖYKÜ YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
               •            Birincilere     :   2500 TL
•            İkincilere       :   2000 TL
•            Üçüncülere   :   1500 TL
•            Mansiyon      :    500 TL
Ödüle ve yayımlanmaya değer bulunan eserlerin telif hakkı BİLSAM – Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne  aittir. Eserlerin kitap haline getirilip basılması halinde eser sahibine ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
BİLSAM Adres:
Hüseyin Bey Mahallesi Azizler 1.Sk. İstanbulluoğlu Konağı No: 4, Malatya
Telefon No: 0.422.3236980; Fax: 0.422.3233633; GSM: 0 507 748 06 43
E-Posta: [email protected]; WEB: www.bilsam.org.tr
 
EK–1
BİLSAM – MALATYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YARIŞMA KURULU BAŞKANLIĞINA
Merkeziniz tarafından düzenlenen Şiir ve Öykü Yarışması’na gönderdiğim eser dosyası şiir / öykü kategorisinde değerlendirilmek üzere tarafınıza gönderilmiştir. Dosyadaki eserler bütünüyle bana aittir. Yarışmanın genel ve özel şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi bildirir, yarışma düzenleme ve Seçici Kurul’un vereceği kararları şimdiden kabul edeceğimi taahhüt eder, gereğini arz ederim.
 
Adı ve Soyadı                     :
Rumuzu                               :
T.C. Kimlik No                    :
E-Posta                                 :
Telefon (Sabit)                   :
Telefon (GSM)                    :
Faks                                     :
Tarih                                    :     
Adres                                  :
İmza                                      :