Makrodan Mikroya Göktepe Projesi

Makrodan Mikroya Göktepe 4004 Tübitak Projesi

Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI Bilim ve Sanat Merkezi Tübitak 4004 Doğa ve Bilim Okullarını Destekleme Programı

Bu projeye Prof.Dr. Şaban Teoman Durali Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılacaktır.

Eğitimler – Etkinlikler
Küçük Memeli Tuzaklarının Toplanması ve Değerlendirme
Biyoçeşitliliğin Gözlemlenmesi ve Doğal Bitki Örtüsünün Tanıtılmasına Yönelik Arazi Çalışması Göktepe Yaylası
Biyoçeşitliliğin Gözlemlenmesi ve Doğal Bitki Örtüsünün Tanıtılmasına Yönelik Arazi Çalışması Sarıçiçek Yaylası
Safranbolu Mencilis Mağarasını İncelemeye Yönelik Arazi Çalışması
Biyoçeşitliliğin Gözlemlenmesi ve Doğal Bitki Örtüsünün Tanıtılmasına Yönelik Arazi Çalışması Göktepe Yaylası
Çevremizde Yer Alan Çiçekli Bitkiler ile Bunların Tozlaşma Yollarının Öğretilmesi

Makrodan Mikroya Göktepe
Prof. Dr. Saban Teoman DURALI Bilim ve Sanat Merkezi Tübitak 4004 Doga ve Bilim Okullarini Destekleme Programi

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile ortak olduğumuz TÜBİTAK tarafından desteklenecek bu projede Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI Bilim ve Sanat Merkezinde 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim gören 26 öğrenci ve Karabük Bilim ve Sanat Merkezinde ikinci kademeden 6. sınıflarda eğitim gören 4 öğrencinin katılımı ile ekosistemin temel elemanları olan canlı ve cansız öğelerini anlamaları, çevre bilinci kazanmaları, doğanın işleyişinde etkili çevresel faktörleri fark etmeleri ve doğayı korumaya karşı oluşacak tutumun artması sağlanacaktır. Diğer taraftan doğayla ilgili sorunların çözümünde bilimsel sürecin nasıl kullanacağının farkında olan ve bu süreci kullanabilen, bilim okur-yazarlığının farkında olan ve doğada gözlemler yaparak bu gözlemlerden sonuç çıkarabilen bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Doğada yapılacak etkinliklerle yaparak yaşayarak öğrenme süreci gerçekleştirilerek merak ve motivasyon oluşturulacaktır. Proje kapsamında Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI Bilim ve Sanat Merkezinde, Merkez ilçe ve diğer ilçelerden kurumumuzda eğitim gören öğrencilerden, ilçeleri temsilen eşit dağılımlı olarak 26 öğrenci, kurulacak komisyonun belirlediği kriterlerle şeffaf bir şekilde tespit edilecektir. Projenin gerçekleşeceği coğrafyanın Karabük sınırları içinde olmasından dolayı Karabük Bilim ve Sanat Merkezinden de projeye öğrenci katılımı uygun görülmüş ve 4 öğrenci dahil edilmiştir.

Projenin yaygın etkisinin arttırılması için; yapılan etkinliklerin ürünleri ve doğa eğitimi ve bilim okulları kamp süreci içinde yapılanlar Zonguldak Merkez ilçede 2 okulda, Karabük’te 2 okulda, görevli öğretmenler eşliğinde öğrenciler tarafından sunulacaktır. Kamp sonrasında elde edilen ürünler ve dokümanlar Zonguldak’ta halka açık bir alanda 2 gün süreyle sergilenerek projenin daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır. Projenin istenen kazanımları oluşturabilmesi için rutin uygulanan eğitim öğretim yöntemlerinden farklı olarak, çalışmalarının çoğunu doğada gerçekleştirmiş alanında uzman bir kadroyla, uygulamalı atölye çalışmaları ile kazanımların kalıcı hale gelmesi sağlanacak ve yaparak yaşayarak öğrenmeye zemin hazırlanacaktır. Sürecin başında ve sonunda uygulanacak ölçekler ve değerlendirme sonuçları projenin amacına uygun gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespitinde kullanılacaktır. Elde edilecek sonuçlar bilimsel dergilerde yayımlanacaktır.

PROJENiN AMACI
Projemizin temel amacı; bireyin içinde yaşadığı doğayı somut olarak doğanın kendi dinamikleri içinde keşfetmesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda doğanın işleyişini gözlemleme, doğayı tehdit eden sorunların farkına varmasının sağlanması, doğal çevreye karşı duyarlı olması, doğanın ve doğal dengenin korunmasına yönelik olumlu davranış geliştirilmesi, doğanın korunması, gelecek kuşakların yaşam haklarının korunması bilincinde olması, doğayla ilgili problemlerin çözümünde bilimsel düşünce yaklaşımına sahip doğa dostu bireylerin yetiştirilmesinin sağlamasıdır. Bireylerin yakın çevresinde var olan ekosistem çeşitlerinin ve ülkemizin sahip olduğu biyoçeşitliliğin farkında olmasının sağlanması, biyoçeşitliliğin ülke ekonomisine katkılarının olduğunun fark ettirilmesi ve türlerin yok oluşunun nedenlerini sorgulaması diğer amaçlarımızdandır.

KAMURAN ÇATAKLI
Proje Yürütücüsü