Makedonyalı Türk Çocukları Şiir, Hikâye ve Resim Yarışması

Makedonyalı Türk çocuklarının yöresel dillerinde hikâye ve şiir yazmaları, resim yeteneklerini geliştirmek amacıyla okullar arası şiir-hikâye-resim yarışması açıyoruz.

Yarışma Şartnamesi

Yarışmaya Makedonya vatandaşı olan ve Makedonya’daki ilkokullarda okuyan 6-9 sınıf öğrencileri kendi yazdıkları şiir ve hikâyeler ile çizdikleri resimler ile katılabilirler.

Yarışmaya son katılma tarihi 11 Aralık 2020 Cuma günüdür.

Okullarından yarışmaya katılan öğrencilerin şiir ve hikâyelerini word dosyası, resimleri JPG formatta, ad soyad okul ve köy-kasaba ismi, irtibat için telefon ya da e-posta yazarak yenibalkan@yahoo.com adresine gönderilmelidirler.

Duyurunun yapılmasında ve öğrencilerin hikâye yazmaya teşvikinde okullarda görev yapan Türkçe ve Resim dersleri öğretmenleri yardımcı olmalıdır.

Gönderilecek olan şiir-hikâye ve resimler Yeni Balkan Yayınevi tarafından kitap olarak yayınlanacak ve 21 Şubat Ana Dil Günü vesilesiyle kitabın tanıtımı yapılacaktır.

Komisyon tarafından incelenecek olan yazılar, en iyi öğrenciler ve okullara ödüller verilecektir.

Not: Geçen yıl yarışmada derece alan öğrencilerin bu yıl yarışmaya katılma hakları yoktur.

Hikâye Yazma Formatı

Yazılar Word dosyasında yazılacaktır. Şu hususlara dikkat edilecek:

1. Yazarın adı, soyadı, okuduğu okulun adı ve okulun bulunduğu köy-kasaba: Büyük harf, bold, 12 punto;

2. Hikâyenin başlığı: Büyük harf, bold, 12 punto;

3. Hikâyenin şu temel unsurları olmalı: Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri paragraf olarak ayrılmalıdır. En az 1, en çok 2 sayfa word,12 punto;

4. Hikâyeler, Makedonya Türkçesi yöresel ağızlarında da yazılabilir.

5. Öğrencilerin yazacağı hikâyeler öğretmenleri tarafından gözden geçirildikten sonra ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra belirlenen adrese gönderilecektir.

BAHÇE Dergisi – Yeni Balkan Yayınevi