MAHDUMKULU VE DÜNYA MEDENİYETİ SEMPOZYUMU

AHDUMKULU VE DÜNYA MEDENİYETİ SEMPOZYUMU
7-9 NİSAN 2014, İstanbul

Fatih Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Sempozyum 7-9 Nisan 2014 tarihlerinde Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünce gerçekleştirilecektir.

SEMPOZYUM KONUSU
Avrasya’ya yön veren şahsiyetlere vefa göstermek amacıyla Fatih Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından gerçekleştirilecek olan “Avrasya’ya Yön Veren Şahsiyetler Sempozyumu”nun bu seneki konusu büyük Türkmen şairi Mahdumkulu’dur. Bu sempozyum Avrasya’ya yön verenlere saygı göstermek, onların ilmi mirasını yaşatmak, kültür, dil ve edebiyatı geliştiren bu büyük şahsiyetlere değer vermek, onları hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecektir. İkincisi gerçekleştirilecek olan sempozyumda Mahdumkulu’nun kültür, dil ve edebiyata ait fikirleri ayrıntılı bir şekilde işlenecektir. Bu sempozyum vesilesiyle Mahdumkulu araştırmacıları bir araya gelerek, kültürel ve bilimsel ilişkiler daha da geliştirilecektir.
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
Fatih Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Fatih Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Türk Dünyası Belediyeler Birliği
Diyalog Avrasya Platformu
Türkmenistan İlimler Akademisi Bilim Başkanlığı
Uluslararası Türkmenistan-Türk Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Mehmet GÜMÜŞKILIÇ
Prof. Dr.Yusuf ÇETİNDAĞ
Prof. Dr. Ruslan KADİROV
Doç. Dr. Nadirhan HASAN
Yrd. Doç. Dr. Damira İBRAGİM
Yrd. Doç. Dr. Kalmamat KULAMSHAEV
Yrd. Doç. Dr. Betül COŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali EROĞLU
Öğr. Gör. Ayşe Nur SAĞIN
Öğr. Gör. Selver KURULDAK
Ar.Gör. Zeliha OKKESİM

KATILIM ŞARTLARI

1) Sempozyuma bildiriyle katılmak isteyenlerin 150 – 200 sözcük arasında değişen bildiri özetlerini en geç 1 Ocak 2014 tarihine kadar kalmamat@yahoo.com.tr adresine e-posta yoluyla ekli dosya olarak göndermeleri gerekmektedir.
2) Sempozyuma kabul edilen bildiri başlıkları, 1 Şubat 2014 tarihine kadar bildiri sahiplerine 2. duyuruyla bildirilecektir.
3) Kabul edilen bildirilerin tamamlanmış hâliyle en geç 15 Şubat 2014 tarihine kadar kalmamat@yahoo.com.tr adresine e-posta yoluyla ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir.
4) Sempozyumda sunulacak tebliğler, daha sonra Fatih Üniversitesi tarafından kitaplaştırılacaktır.
5) Sempozyuma yurt dışı ve yurt içinden gelecek akademisyenler yol masraflarını (uçak biletleri) kendileri karşılayacaktır. Tüm katılımcıların sempozyum süresince yemekler tarafımızdan karşılanacaktır.
6) Sempozyumun üçüncü günü İstanbul’daki kültürel ve tarihi özellikleri bulunan mekânların tanınması amacıyla geziye ayrılmıştır.
7) Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi kalmamat@yahoo.com.tr e-posta adresinden alınabilir. Ayrıca gelişmeler adresinden izlenebilir.
İRTİBAT
Adres: Fatih Üniversitesi Büyükçekmece Kampüsü, 34500, Büyükçekmece, İstanbul
Tel: +90 (212) 866 33 00 / 2353, 2354, 2355, 2356
Faks: +90 212 866 34 02
E-posta: kalmamat@yahoo.com.tr