MAHDUMKULU SEMPOZYUMU

AVRASYA’YA YÖN VEREN ŞAHSİYETLER SEMPOZYUMU II:
MAHDUMKULU SEMPOZYUMU
2-4 Mayıs 2014, İstanbul

Fatih Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Sempozyum 2-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünce gerçekleştirilecektir.

SEMPOZYUM KONUSU
Avrasya’ya yön veren şahsiyetlere vefa göstermek amacıyla Fatih Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından gerçekleştirilecek olan “Avrasya’ya Yön Veren Şahsiyetler Sempozyumu”nun bu seneki konusu büyük Türkmen şairi Mahdumkulu’dur. Bu sempozyum Avrasya’ya yön verenlere saygı göstermek, onların ilmi mirasını yaşatmak, kültür, dil ve edebiyatı geliştiren bu büyük şahsiyetlere değer vermek, onları hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecektir. İkincisi gerçekleştirilecek olan sempozyumda Mahdumkulu’nun kültür, dil ve edebiyata ait fikirleri ayrıntılı bir şekilde işlenecektir. Bu sempozyum vesilesiyle Mahdumkulu araştırmacıları bir araya gelerek, kültürel ve bilimsel ilişkiler daha da geliştirilecektir.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

Fatih Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Türk Dünyası Belediyeler Birliği

Diyalog Avrasya Platformu

Uluslararası Türkmenistan-Türk Üniversitesi

TİKA (T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı)

KATILIM ŞARTLARI

1) Sempozyuma bildiriyle katılmak isteyenlerin 150 – 200 sözcük arasında değişen bildiri özetlerini en geç 1 Ocak 2013 tarihine kadar kalmamat@yahoo.com.tr adresine e-posta yoluyla ekli dosya olarak göndermeleri gerekmektedir.

2) Sempozyuma kabul edilen bildiri başlıkları, 1 Şubat 2013 tarihine kadar bildiri sahiplerine 2. duyuruyla bildirilecektir.

3) Kabul edilen bildirilerin tamamlanmış hâliyle en geç 1 Nisan 2013 tarihine kadar kalmamat@yahoo.com.tr adresine e-posta yoluyla ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir.

4) Sempozyumda sunulacak tebliğler, daha sonra Fatih Üniversitesi tarafından kitaplaştırılacaktır.

5) Sempozyuma yurt dışı ve yurt içinden gelecek akademisyenler yol masraflarını (uçak biletleri) kendileri karşılayacaktır. Tüm katılımcıların sempozyum süresince yemekler tarafımızdan karşılanacaktır.

6) Sempozyumun üçüncü günü İstanbul’daki kültürel ve tarihi özellikleri bulunan mekânların tanınması amacıyla geziye ayrılmıştır.

7) Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi kalmamat@yahoo.com.tr e-posta adresinden alınabilir. Ayrıca gelişmeler adresinden izlenebilir.

DÜZENLEME KURULU

Doç.Dr.Yusuf ÇETİNDAĞ
Prof. Dr. Ruslan KADİROV
Doç. Dr. Nadirhan HASAN
Yrd. Doç. Dr. Damira İBRAGİM
Yrd. Doç. Dr. Kalmamat KULAMSHAEV
Yrd. Doç. Dr. Betül COŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali EROĞLU
Öğr. Gör. Ayşe Nur SAĞIN
Ar. Gör. Selver KURULDAK
Ar.Gör. Zeliha OKKESİM

İRTİBAT

Adres: Fatih Üniversitesi Büyükçekmece Kampüsü, 34500, Büyükçekmece, İstanbul
Tel: +90 (212) 866 33 00 / 2353, 2354, 2355, 2356
Faks: +90 212 866 34 02
E-posta: kalmamat@yahoo.com.tr