MAGIC WAND PROJEMİZ

Çocuklar doğdukları andan itibaren meraklı gözlerle etrafa bakarlar. Çevrelerinde gördükleri her nesne veya olayı keşfetmek ve öğrenmek isterler. Merak ve keşfetme düzeylerinin en üst düzeyde olduğu okul döneminde çocukların yaratıcı zeka ve hayal güçlerinin gelişimini destekleyecek etkinliklerde bulunmak hem ebeveynler hem de öğretmenler olarak en büyük sorumluluklarımız arasındadır. Çocuklar taklit ve deney yoluyla öğrenirler. Çevreden gözlemlenen her davranış taklit edilir ve birçok deneme yapılarak kalıcı hale gelir. Bu durumda okul kurumlarındaki öğretmenlerin kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için çocuklarına yönelik farklı ve teşvik edici etkinliklerde bulunmaları gerekmektedir.
Projemizde malzeme olarak asayı seçtik. Seçtiğimiz bu materyal ile aktivitelerimizi yaparken hem eğleneceğiz hem de öğreneceğiz.

 

https://www.flipgorilla.com/p/27651685740447665/show