MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI SÖZ SENDE

“Madde Bağımlığı na Karşı Söz Sende” Konulu Resim ve Şiir Yarışması (Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü)
Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü’nün, 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında ilimizdeki resmi ve özel ortaöğretim öğrencilerine yönelik “Madde Bağımlığına Karşı Söz Sende” konulu resim ve şiir yarışmaları düzenleme istekleri ekteki Valilik Oluru doğrultusunda yapması uygun görülmüştür.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin, ekteki yarışma şartnamesi esaslarına göre hazırladıkları eserleri, şartnamede belirtilen iletişim adresine doğrudan göndermeleri gerekmektedir.

Yarışma Şartnamesi