Madde Bağımlılığı Afiş Tasarım Yarışması

Esenler Belediyesi’nin, ilçe genelindeki madde bağımlıların tespit, tedavi, rehabilitasyon, meslek ve iş sahibi yapılmasını hedefleyen % 100 Hayat Projesi madde bağımlılığı davranışının, toplumsal ve bireysel nitelikteki her türlü zararlı etkilerini önleme konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik mesaj içeren bir afişin tasarlanmasıdır. Yarışma dahilinde uygun görülen tasarımların afiş olarak bastırılması, seçilen afişlerin Uluslararası Madde Bağımlılığı Konferansı fuaye alanında sergilenmesi, tanıtılması düşünülmüştür.

KATILIM ŞARTLARI

• Yarışmaya amatör ve/veya profesyonel her T.C. vatandaşı katılabilir.

• Katılımcılar yarışmaya 1 tasarımla başvurabilirler.

• Yarışmaya seçici kurulda yer alan isimler ve yakın akrabaları ile Esenler Belediyesi’nde doğrudan ya da dolaylı olarak çalışanları katılamazlar.

• Yarışmaya yollanan tasarımların daha önce hiçbir yerde kullanılmamış olması ve kullanılmakta olan hiçbir afiş tasarımına benzerlik göstermemesi gerekir. Aksi durumda olan tasarımlar, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Yarışmada ödül alan tasarımların her türlü kullanım hakkı Esenler Belediyesi’ne ait olacaktır.

• Yarışmada ödül alan tasarımlarda jürinin önerisiyle bazı değişiklikler istenebilir. Bu durumda tasarımcıya ayrıca bir ödemede bulunulmayacaktır.

• Yarışmaya yollanan tasarımlar iade edilmeyecektir.

• Yarışmaya gönderilecek tasarımlar renkli olarak çalışılacak, uzun kenarı 150 mm’den küçük olmayacak şekilde A4 (210×297 mm) kâğıda yerleştirilecek, kâğıdın alt bölümünü ise, uzun kenarı 25 mm’den küçük olmayacak şekilde renkli ve siyah beyaz (negatif ve pozitif) örnekleri yer alacaktır. Bu çalışmaların ayrıca vektörel bir bilgisayar programında (Adobe illustrator, Freehand ve CorelDraw gibi) hazırlanmış, 300 dpi çözünürlükte, CMYK renk modunda, Jpg formatında kaydedilmiş olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

• Yarışmacılar tasarımlarını mail yoluyla [email protected] ulaştırabilir.

• Dereceye giren tasarımların tüm hakları Esenler Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahipleri, kullanılacak olan afişlerde hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamazlar.

•  Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

• Yarışmacılar, tasarımın bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, her türlü haklarının kendilerine ait olduğunu ve hiçbir hukuki sorun olmadığını taahhüt edip, Esenler Belediyesi Madde Bağımlılığı Afiş Tasarım Yarışması özel şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK – 1 belgeyi Esenler Belediyesi’ne göndermekle veya vermekle yükümlüdürler.

• Madde Bağımlılığı Afiş Tasarım Yarışması ” Yarışması’na gönderilen tasarımların, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu tasarımlar yarışma dışı bırakılır.

• Yarışmaya katılanlar bu hususları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

ÖDÜLLER
1. Birincilik Ödülü  :  Macbook pro

2. İkincilik Ödülü    :  İPad

3.Üçüncülük Ödülü :  iPhone


Son Teslim Tarihi : 20.05.2011

 

Tasarımlarınızı lütfen bu adrese gönderiniz.

[email protected]

 

Not: Tasarımınızı gönderirken adınızı, soyadınızı  ve telefon numaranızı yazmanız zorunludur.