Madalyalı Kahraman Şehir Konulu Şiir, Kompozisyon ve Resim Yarışması

Ülke geneli “Madalyalı Kahraman Şehir” Konulu Şiir, Kompozisyon ve Resim Yarışması

Kahramanmaraş Belediyesi ve Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi işbirliğinde Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğinde Kahramanmaraş’ın kurtuluş günü olan 12 şubat etkinlikleri çerçevesinde ülke genelinde Ortaokullar arasında şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN ADI
“Madalyalı Kahraman Şehir”

YARIŞMANIN KONUSU
Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesi, bu mücadelenin anlamı ve önemi

YARIŞMANIN AMACI
a)Milli mücadele ruhunu yaşatmak
b)Öğrencileri Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesi hakkında araştırma yapmaya sevk etmek ve bu vesileyle Kahramanmaraş’ın milli mücadelede gösterdiği kahramanlığı tanıtmak,
c)Öğrencilerin milli duygularını resim, şiir, kompozisyon aracılığıyla yansıtmalarını sağlamak,
d)Kahramanmaraş ilimizi tanıtmak.

YARIŞMANIN KAPSAMI
Ülke genelinde 81 ilde Ortaokullarında öğretim gören 5,6, 7, 8. sınıf öğrencileri arası şiir, kompozisyon ve resim yarışması

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
Şiir Yarışması:
1.Yarışmaya Ortaokulların 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
2.Yarışmaya her öğrenci bir şiirle katılacak olup yarışmaya katılan şiirlerin her hangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
3.Şiirler bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde ve 12’li yazı boyutunda A-4 kağıdına yazılmış olacaktır.
4.Şiirin yazıldığı kağıdın ön veya arkasına herhangi bir isim, rumuz vb. yazılmayacaktır.
5.Yarışmaya katılan şiir bir zarfa koyulacak, aynı zarfın içine yarışmaya katılan öğrencinin; adı ve soyadı, sınıfı ve numarası, okulu, okulun bulunduğu il ve ilçe, yarışmacının telefon numarası, okulun telefon numarası bilgilerinin bulunduğu bir bilgi yazısı ile öğrencinin öğrenim gördüğü okulun üst yazısı yer alacak ve zarf 18/01/2013 tarihine kadar Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü adresine gönderilecektir.( Okuldan birden fazla öğrencinin yarışmaya katılması halinde zarflar büyük bir zarfın içine konularak gönderilecektir.)
Kompozisyon Yarışması:
1.Yarışmaya Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
2.Yarışmaya her öğrenci bir şiirle katılacak olup yarışmaya katılan eserlerin her hangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
3.Kompozisyonlar, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde ve 12’li yazı boyutunda A-4 kağıdına yazılmış olacaktır.
4.Kompozisyonların yazıldığı kağıdın ön veya arkasına herhangi bir isim, rumuz vb. yazılmayacaktır.
5.Yarışmaya katılan kompozisyonlar bir zarfa koyulacak, aynı zarfın içine yarışmaya katılan öğrencinin; adı ve soyadı, sınıfı ve numarası, okulu, okulun bulunduğu il ve ilçe, yarışmacının telefon numarası, okulun telefon numarası bilgilerinin bulunduğu bir bilgi yazısı ile öğrencinin öğrenim gördüğü okulun üst yazısı yer alacak ve zarf 18/01/2013 tarihine kadar Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü adresine gönderilecektir.( Okuldan birden fazla öğrencinin yarışmaya katılması halinde zarflar büyük bir zarfın içine konularak gönderilecektir.)
Resim Yarışması:
1.Yarışmaya Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
2.Yarışmaya her öğrenci bir eserle katılacaktır.
3.Yarışmaya katılan resmin arkasına yarışmacı öğrencinin adı, soyadı yazılacaktır.
4.Resimler, 35×50 ebadındaki resim kağıdına guaj boya, pastel boya veya sulu boya kullanılarak serbest teknikle yapılacaktır.
5.Yarışmaya katılan öğrencinin; adı ve soyadı, sınıfı ve numarası, okulu, okulun bulunduğu il ve ilçe, yarışmacının telefon numarası, okulun telefon numarası bilgilerinin bulunduğu bir bilgi yazısı ile öğrencinin öğrenim gördüğü okulun üst yazısı yer alacak ve zarf 18/01/2013 tarihine kadar Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü adresine gönderilecektir.( Okuldan birden fazla öğrencinin yarışmaya katılması halinde zarflar büyük bir zarfın içine konularak gönderilecektir.)

DEĞERLENDİRME
Eserlerin değerlendirilmesi Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Yarışmanın sonuçları 01/02/2013 tarihinde http://www.kahramanmaras.bel.tr www.kamarasbilsem.k12.tr ve http://kmaras.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
Her dalda dereceye giren öğrencilere Kahramanmaraş Belediyesi tarafından
1.Olan Öğrenciye: 2000TL+Plaket + Öğretmenine Notebok
2.Olan Öğrenciye: 1.500 TL+Plaket + Öğretmenine Notebok
3.Olan Öğrenciye: 1000 TL+Plaket + Öğretmenine Notebok
Mansiyon : 500 TL+Plaket + Öğretmenine Notebok

ÖDÜL TÖRENİNE KATILIM
Ödül töreni dereceye giren öğrencilere ayrıca bildirilecek olup dereceye giren öğrenciler bir öğretmeni nezaretinde ödül töreni için Kahramanmaraş’a davet edilecek; öğrenci ve öğretmeninin yol ücreti ile konaklama giderleri Kahramanmaraş Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

YARIŞMA İLE İLGİLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü
Gazipaşa Mahallesi Şehit İlbey Cad. No:7
Tel: 0 344 221 85 84- 224 21 17
Faks: 221 13 53
Kahramanmaraş