Macaristan, Fransa, İtalya ve Çek Cumhuriyetinden Ortak Erasmus Mundus Yüksek Lisans Programı ve Bursu

İki yıl süren Erasmus Mundus, Avrupa yüksek eğitim kalitesini artırmayı ve ülkeler ile işbirliği yaparak insanlar ve kültürler arasındaki diyalog ve anlayışı teşvik etmeyi amaçlayan yükseköğretim alanında bir işbirliği ve hareketlilik programıdır.
Sosyal alanlardan öğrencilerin başvurabileceği yüksek lisans bursu için son başvuru tarihi:
9 Aralık 2011
Başvuru alanları:
Master TEMA (Lisans/180 AKTS) Tarih, Coğrafya, Antropoloji, Etnografya, Kültürel Çalışmalar, Kentsel Araştırmalar, Milliyetçilik Çalışmaları, Hukuk, İktisat, Yönetim alanında lisans dönemindeki öğrenciler içindir.
İş deneyimi:TEMA Master programına kabul için iş deneyimi gerekmez. Ancak, Master Kursu ile ilgili bir alanda mesleki deneyim için önemli bir avantajdır.
Araştırma konusu:
Başvuru sahibi, TEMA Erasmus Mundus Master Kursu müfredat doğrultusunda yapılan bir araştırma konusu seçmek zorundadır. (bu gerekli bir şarttır)
Başvuru şartları
TEMA Master Kursu, İngilizce ve Fransızca dillerini bilmek şarttır, bu dillerde yeterli olmak gerekir. Bu yüzden, hem İngilizce ve hem de Fransızca dil belgesi Master Kursu başvurusu için gereklidir.
• Aşağıdaki İngilizce dil testleri kabul edilir:

TOEFL: Yazılı: 580 veya üstü
Bilgisayar tabanlı: 237 veya üstü
İnternet tabanlı: 92 veya üzeri
Daha fazla bilgi için www.toefl.org
TOEFL sadece 2 yıl geçerlidir.  TEMA Master Kursu başvuranların 1 Eylül’de süresi dolan herhangi bir belge kabul edilmeyecektir.
• Cambridge Yeterlilik Sınavı: C ya da üstü
• Cambridge İleri İngilizce Testi:B ya da üzeri
Daha fazla bilgi için www.cambridgeesol.org
• IELTS: 6.5 ya da üstü
Daha fazla bilgi için www.britishcouncil.org
Aşağıdaki Fransızca dil testleri kabul edilir:
• DALF: C1 ya da C
• DELF: B2
Daha fazla bilgi için www.ciep.fr/delfdalf/index.php.
• TCF: seviye 4 ya da üzeri
TCF sadece 2 yıl geçerlidir.  TEMA Master Kursu başvuranların 1 Eylül’de süresi dolan herhangi bir belge kabul edilmeyecektir.
Daha fazla bilgi için www.ciep.fr/tcf/index.php
Master TEMA başvurusu aşağıdakilerden bir dil test sertifikası gerektirmez:
– Ana dili İngilizce ya da Fransızca olanlar,
– Eğitim dili İngilizce veya Fransızca olan bir üniversite, yüksek okul veya yüksek öğretim kurumu (A düzeyi, lisans gibi) tarafından verilen bir diploması olanlar,
– FLE (yabancı dil olarak Fransızca öğretimi) veya TEFL (Yabancı dil olarak İngilizce öğretimi) yapanlar.
Diğer dil için bir sertifika gerekli olduğunu unutmayın.
Kendi ülkesinde İngilizce veya Fransızca kabul belgeleri olanlar, TEMA Sekreterine bir teyit talep etmelidir. Ancak, ulusal belgeler en azından ileri seviyede ve yazılı ve sözlü becerilere dayalı olmalıdır. Diğer Avrupa Dillerini özellikle İtalyanca, Çek dili ya da Macarca bilmek bir avantajdır.
Referanslar:
İki referans, mühürlü ve imzalı bir zarf içinde başvuruya eklenmelidir. Başvuranı tanıyan ilgili alandaki akademisyenler ya da eğitimciler olabilir.
Başvuru için gerekli belgeler
• Tarihli ve İmzalı başvuru formu
• Bir adet vesikalık fotoğraf
• Pasaport ya da Kimlik Kart Fotokopisi
• Diploma (İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Çekçe veya Macarca değilse onaylı tercüme)
• Varsa başka diploma fotokopisi
• İngilizce ve Fransızca dil test sonuçlarının onaylı fotokopisi
• Varsa diğer test sonuçları
• CV (İngilizce veya Fransızca-örnek sitede)
• Başvuru nedenlerini açıklayan mektup (1-2 sayfa)
• İngilizce/Fransızca tez konusu ile ilgili bir çalışma planı/araştırma planı (5-8 sayfa-içerik sitede)
• İmzalı ve mühürlü bir zarf içinde 2 referans mektubu (örnek sitede)

Başvuru yeri
Başvuru formu, CV, başvuruyu yapma nedenlerini açıklayan mektup ve araştırma planı websiteye yüklenmeli ve başvuru formu doldurulmalıdır. Tüm belgelerin Tema Kurul Koordinatörüne posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
Dominika Csizmadia
Tema Secretariat
ELTE BTK Atelier
1088 Budapeşt
Múzeum krt. 6-8
Hungary

Başvuru yapanlar, belgeleri 9 Ocak 2012 (posta damgası tarihi) tarihinden önce göndermelidir. Online başvuru 9 Ocak 2012’de kapanacaktır. Eksik belgeler dikkate alınmayacaktır.

TEMA öğrencilerinin master tez konuları için seçebilecekleri araştırma konuları sıralanmıştır. Tezin başlığı aşağıdaki ilgili alanlara benzer olmalıdır:
-Farklı yerlerden gelen 16-20’nci yüzyıl şehir tarihi: kentsel sosyal gruplar, toprak süreçleri, ırkçılık, kentsel alanda farklı sosyal uygulamalar, kent ekonomisi, kent kültürü vb.
-16.-20. Yüzyıllarda topraklarının kentleşme Süreci (nüfus, yapısal ya da kültürel bakış açıları), kentin gelişimi, şehirlerin farklı özellikleri, kentsel ağların inşaatı, çeşitli kentleşme bölümleri
-Şehirlerin tanıtımı
-Devlet ve şehirler
-İdari ve bölgesel yeniliklerin doğurduğu sorunlar
-Uygulamada şehir planlama politikaları
-Kentleşme politikaları ve projeleri
-Yerel gelişme
˗Toprakla ilgili isimlerin oluşumu (ülke, bölge, ulus).
-Bölgeselcilik, bölgeselleşme
-Sorunlar, çatışmalar ve modern milletlerin ortaya çıkması ve milliyetçilik
-Ulus-Devlet anlayışında farklı yöntemler
-Ülke topraklarının oluşumundaki sorunlar ve anlaşmazlıklar
-Ülke topraklarının tanıtımı
-Ulusal ve etnik azınlıkların sorunları.
-Avrupa topluluğu oluşum süreci ve Avrupa tarihinin birleşimi
-Ulaşım ve iletişim

Detaylı bilgi için www.mastertema.eu